Diğer Kitap Çalışmaları

Kitap Bölümleri:

1)      “KKTC’nin Uluslararası Entegrasyonlara Katılması”, KIBRIS TÜRK KALKINMA DOSYASI KTKP 6-7 Aralık 1997 Toplantı Dokümanları, Sayfa: 111-114, ISBN 975-7082- 04-X, Ankara, 1998.

2)      “Türk Dış Ticaretinin Gelişimi ve Gümrük Birliği’nin Türkiye – AB Ticaretine Etkisi”, AVRUPA BİRLİĞİ ÜZERİNE NOTLAR, Doç. Dr. Serhan Oksay’la birlikte, Sayfa: 325-340, Editör: Oğuz KAYMAKÇI, Nobel Yayın No: 748, ISBN: 975-591-733-0, 1. Basım, Ankara, Şubat 2005.

3)      “ Uluslararası İlişkiler ve Türkiye’nin Dış Politikası”, 21. YÜZYILDA ÇAĞDAŞ TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE DİPLOMASİSİ, Ar. Gör. Sezin İba ile birlikte, Sayfa: 79 -101, Editör: Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Umuttepe Yayınları, ISBN: 978-605-5936-41-9, 1. Basım, Kocaeli,  Eylül 2010.

4)      “Türkiye’nin AB Üyeliğinin AB Güvenliğine Katkıları”, TÜRKİYE’NİN DEĞİŞEN DIŞ POLİTİKASI, Ar. Gör. Sezin İba ile birlikte, Sayfa: 505-525, Editörler: Cüneyt YENİGÜN, Ertan EFEGİL, Nobel Yayıncılık Yayın No: 1571, ISBN: 978-605-395-381-4, 1. Basım, Ankara, Kasım 2010.

5)      “ Türk Dış Politikasının Kilit Konusu: Kıbrıs Sorunu, TÜRKİYE’NİN DEĞİŞEN DIŞ POLİTİKASI, Sayfa: 579-603, Editörler: Cüneyt YENİGÜN, Ertan EFEGİL, Nobel Yayıncılık Yayın No: 1571, ISBN: 978-605-395-381-4, 1. Basım, Ankara, Kasım 2010.

6)      “Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin AB Dönem Başkanlığı Döneminde Ortadoğu ve Enerji Sorunları Bağlamında Türkiye-AB İlişkileri”, SİYASET, EKONOMİ VE TOPLUM ÜZERİNE 3. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ: UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ, İŞBİRLİĞİ VE DEMOKRATİKLEŞME, Yrd. Doç. Dr. A. Tolga Türker’le birlikte, Sayfa: 301-311, Editörler: Yıldırım TURAN, Alaeddin YALÇINKAYA, Ertan EFEGİL, Gündoğan Yayınları, ISBN: 975-520-230-3, Birinci Baskı, İstanbul, Şubat 2013.

7)  “New Security Threads within the Context of Globalization: Cybercrimes”, ULUSLARARASI GÜVENLİK Yeni Politikalar, Stratejiler ve Yaklaşımlar.    Dr. Serdar Yılmaz’ la birlikte,  Sayfa: 157-167, Editörler: Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Doç. Dr. Caner SANCAKTAR, Doç. Dr. Sertif DEMİR, Beta Yayınları Yayın No: 3076, ISBN: 978-605-333-536-8, 1. Baskı, İstanbul, Ocak 2016.

8.Sykes-Picot Anlaşmasının 100. Yılında Suriye’ yi Anlamak”, ULUSLARARASI POLİTİKADA SURİYE KRİZİ, Yrd. Doç. Dr. Serdar Yılmaz’ la birlikte, Sayfa: 31-36, Editörler: Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Doç. Dr. Caner SANCAKTAR, Yrd. Doç. Dr. Zafer YILDIRIM, Beta Yayıncılık, Yayın No: 3434, İşletme-Ekonomi Dizisi: 788, ISBN: 978-605-333-643-3, 1. Baskı, İstanbul, Temmuz 2016.

9.”Suriyeli Sünniler”, ULUSLARARASI POLİTİKADA SURİYE KRİZİ, Doç. Dr. Hüseyin Çelik’ le birlikte, Sayfa: 191-197, Editörler: Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Doç. Dr. Caner SANCAKTAR, Yrd. Doç. Dr. Zafer YILDIRIM, Beta Yayıncılık, Yayın No: 3434, İşletme-Ekonomi Dizisi: 788, ISBN: 978-605-333-643-3, 1. Baskı, İstanbul, Temmuz 2016.

10. “Suriyeli Hıristiyanlar”, ULUSLARARASI POLİTİKADA SURİYE KRİZİ, Doç. Dr. Hüseyin Çelik’ le birlikte, Sayfa: 281-289, Editörler: Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Doç. Dr. Caner SANCAKTAR, Yrd. Doç. Dr. Zafer YILDIRIM, Beta Yayıncılık, Yayın No: 3434, İşletme-Ekonomi Dizisi: 788, ISBN: 978-605-333-643-3, 1. Baskı, İstanbul, Temmuz 2016.

11. “Darbeler ve Darbe Girişimleri ile İlgili Siyasi ve Hukuki Kavramlar, Tanımlar”, TÜRK SİYASAL HAYATINDA HUKUK DEVLETİNİN KURUMLARINA ve ANAYASAL SİSTEME YÖNELİK GİRİŞİMLER, Doç. Dr. Hüseyin Çelik’ le birlikte, Sayfa: 3-20, Editörler: Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Öğr. Gör. Nursel SAĞIROĞLU, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ( Sertifika No. 16136 ), Yayın No: 3474, İşletme-Ekonomi Dizisi: 836, ISBN: 978-605-333-803-1, 1. Baskı, İstanbul, Ocak 2017.

12. “Türk Siyasal Yaşamında Demokrasiye Karşı Kalkışmalar ve Darbe Teşebbüsleri Kapsamında Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkaları’ nın Kapatılmaları”, TÜRK SİYASAL HAYATINDA HUKUK DEVLETİNİN KURUMLARINA ve ANAYASAL SİSTEME YÖNELİK GİRİŞİMLER, Güney Ferhat Batı ile birlikte, Sayfa: 107-120, Editörler: Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Öğr. Gör. Nursel SAĞIROĞLU, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. ( Sertifika No. 16136 ), Yayın No: 3474, İşletme-Ekonomi Dizisi: 836, ISBN: 978-605-333-803-1, 1. Baskı, İstanbul, Ocak 2017.

13. “Türk Siyasal Yaşamında Demokrasiye Karşı Kalkışmalar ve Darbe Teşebbüsleri Kapsamında               Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkaları’ nın Kapatılmaları”, TÜRK SİYASAL HAYATINDA HUKUK DEVLETİNİN KURUMLARINA ve ANAYASAL SİSTEME YÖNELİK GİRİŞİMLER, Güney Ferhat Batı ile birlikte, Sayfa: 107-120, Editörler: Prof. Dr. Hasret ÇOMAK, Öğr. Gör. Nursel SAĞIROĞLU, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.  ( Sertifika No. 16136 ), Yayın No: 3474, İşletme-Ekonomi Dizisi: 836, ISBN: 978-605-333-803-1, 1. Baskı, İstanbul, Ocak 2017.

14. Özgöker, Uğur ve Diğerleri, “Zayıflayan İktisadi Entegrasyonlar Döneminde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve Karadeniz Jeopolitiği” Karadeniz Jeopolitiği, Editörler.: Prof. Dr. Hasret Çomak, Doç. Dr. Caner Sancaktar, Yrd. Doç. Dr. Volkan Tatar, Dr. Burak Şakir Şeker, BETA YAYINEVİ, ISBN: 978-605-242-082-9, 1.Baskı,  İstanbul, Ocak 2018, sayfa 1091-1099.

15.  Özgöker Uğur, U. Keser ve G. Ak Doğu Akdeniz’de Filistin’in Deniz Yetki Alanları ve Deniz Sınırlandırmaları”, Akdeniz Jeopoltiği”, Cilt: 1, s.267-277, Der.: Prof. Dr. Hasret Çomak ve Doç. Dr. Burak Şakir Şeker, Nobel yay., ISBN: 978-605-7846-12-9, 2019: Ankara.

16. Özgöker U. ve H. Çelik KKTC’nin Akdeniz Bölge Politikası ve Yeni Jeopolitik Dengeler”, Akdeniz Jeopoltiği”, Cilt: 1, s.654-659, Der.: Prof. Dr. Hasret Çomak ve Doç. Dr. Burak Şakir Şeker, Nobel yay., ISBN: 978-605-7846-12-9, 2019: Ankara.

Editörlük Yapılan Eserler:

1)      TÜRKİYE-AVRUPA TOPLULUĞU GÜMRÜK BİRLİĞİ, Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Dr. C. Uğur ÖZGÖKER, Yük. Müh. Halûk CEYHAN, ESBANK Yayın No 6, Mart 1996, İstanbul, 176 Sayfa:.

2)      TÜRKİYE-AVRUPA TOPLULUĞU GÜMRÜK BİRLİĞİ 1996 YILI UYGULAMA SEMİNERİ, Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Dr. C. Uğur ÖZGÖKER, Yük. Müh. Halûk CEYHAN, KOÇBANK, İstanbul, 1997, 183 Sayfa:.

3)      İKİNCİ YILINDA GÜMRÜK BİRLİĞİ (Rekabet Kuralları, Fikrî-Sınaî-Ticari Mülkiyet Hakları Alanlarındaki Uygulamalar ve Tam Üyelik) Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Dr. C. Uğur ÖZGÖKER, Yük. Müh. Halûk CEYHAN, Türkiye- Avrupa Birliği Derneği İstanbul Şubesi Yayın No 4, İstanbul, 1998, 196 Sayfa:.

4)      AVRUPA’DAKİ TÜRK EKONOMİK VARLIĞI VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ, Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Dr. C. Uğur ÖZGÖKER, Yük. Müh. Halûk CEYHAN, Türkiye- Avrupa Birliği Derneği İstanbul Şubesi Yayın No 5, İstanbul, 1998, 127 Sayfa:.

5)      TÜRK REKABET HUKUKU VE REKABET KURUMUNUN AB VE AB’YE ÜYE ÜLKELERLE MUKAYESESİ, Editör: Dr. C. Uğur ÖZGÖKER, Rekabet Kurumu Yayın No 3, ISBN 975-8301-02-0, Ankara, 1998, 55 Sayfa:.

6)      GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNDE KOBİ’LER , Derleyen ve Yayına Hazırlayan: Dr. C. Uğur ÖZGÖKER, Talat SARAL, Türkiye – Avrupa Birliği Derneği İstanbul Şubesi Yayın No: 6, İstanbul, 2000, 205 Sayfa.

7)      TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİNİN BUGÜNÜ ve YARINI”, Editör: Dr. Uğur  ÖZGÖKER, Türkiye – Avrupa Vakfı Yayın No:1, ISBN 975-92455-0-7, Ankara, 2002, 341 Sayfa.

8)      “KIBRIS’IN AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİĞİ TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİNİ NASIL ETKİLER?”, Kadir Has Üniversitesi 18 Mart 2004 1. Uluslararası İlişkiler Sempozyum Bildirileri, Editör: Dr. Uğur ÖZGÖKER, Dr. M. Serhan OKSAY,  ISBN 975-8919-02-4, 1. Basım, İstanbul, Aralık 2004, 144 Sayfa.

9)      “EUROPEAN CULTURAL VALUES”,  Panel For Celebrating “The European Day” May 9, 2004 Kadir Has University, Editors: Dr. Uğur ÖZGÖKER, Dr. Serhan OKSAY, ISBN 975-8919-01-6, 1st Edition, İstanbul, December 2004, 48 pp.

10)  “AB KOMİSYONU İLERLEME RAPORU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DÜZENLEYİCİ KURUMLARIN DURUMU VE ÜST KURULLAR , Kadir Has Üniversitesi 9 Aralık 2004 Panel Tebliğleri, Editör: Dr. Uğur ÖZGÖKER, ISBN 975-8919-03-2, 1. Basım, İstanbul, Mayıs 2005, 102 Sayfa.

11)  “AVRUPA BİRLİĞİ İLE ÜYELİK MÜZAKERE SÜRECİ VE TÜRKİYE, Kadir Has Üniversitesi 20 Aralık 2004 Panel Tebliğleri, Editör: Dr. Uğur ÖZGÖKER, Dr. M. Serhan OKSAY, ISBN 975-8919-04-0, 1. Basım, İstanbul, Mayıs 2005, 65 Sayfa.

12)  “AVRUPA BİRLİĞİ – TÜRKİYE MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI”,  Kadir Has Üniversitesi 15 Mart 2005 Panel Tebliğleri, Editör: Dr. Uğur ÖZGÖKER, ISBN 975-8919-06-7, 1. Basım, İstanbul, Ağustos 2005, 134 Sayfa.

13)  “TURKEY’S CASE IN THE LIGHT OF PAST EXPERIENCES OF THE EU NEGOTIATION PROCESS”, 9 th of May Europe Day Activity Panel, May 9, 2005, Editors : Dr. Uğur ÖZGÖKER, Dr. M. Serhan OKSAY, ISBN 975-8919-07-5, 1st Edition, Kadir Has University Publications, İstanbul,  January 2006, 103 pp.

14)  “ AB’NİN ÇEVRE POLİTİKASI VE TÜRKİYE’NİN UYUMU”, VİRA Deniz Kültürü ve Haber-Yorum Dergisi Özel Sayısı, Hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Sayı: 6, ISSN 1305-5607, İstanbul, Aralık-Ocak 2006 Sayısı Özel Eki, Kitapçık 31 Sayfa.

15)  “AB’DE DEVLET YARDIMLARININ DENETLENMESİ VE DÜZENLENMESİ”,  Kadir Has Üniversitesi 22 Şubat 2006 Panel Tebliğleri, Editör: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER,  ISBN 975-8919-10-5., 1. Basım, İstanbul, Mayıs 2006, 59 Sayfa.

16)  “İRAN VE SURİYE DEVLETLERİNİN ABD İLE SORUNLARININ TÜRKİYE’YE YANSIMASI ”. Kadir Has Üniversitesi 1 Mart 2006 Panel Tebliğleri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Ar. Gör. H. Burç AKA, ISBN 975-8919-09-01. , 1. Basım, İstanbul, Haziran 2006, 53 Sayfa.

17)  AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE KOBİ’LERİN DEĞİŞİMİ VE SORUNLARI”, Kadir Has Üniversitesi 3 Mayıs 2006 Panel Tebliğleri, Editörler:  Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Ar. Gör. Burç AKA, ISBN 975-8919-12-1, 1. Basım, İstanbul, Eylül 2006, 34 Sayfa.

18)  AB MÜZAKERE SÜRECİNDE EKONOMİ”, Kadir Has Üniversitesi 9 Mayıs 2006 Panel Tebliğleri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Doç. Dr. Mehmet Hüseyin BİLGİN, ISBN 975-8919-14-8, 1. Basım, İstanbul, Eylül 2006, 72 Sayfa.

19)  AB MÜZAKERE SÜRECİNDE MEDYANIN ROLÜ”, Kadir Has Üniversitesi 11 Mayıs 2006 Panel Tebliğleri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Dr. Ayten GÖRGÜN, ISBN 975-8919-13-X, 1. Basım, İstanbul, Eylül 2006, 45 Sayfa.

20)  AB MÜZAKERE SÜRECİNDE GİRİŞİMCİLİK – İNOVASYON ve ULUSAL REKABET GÜCÜMÜZ”, Kadir Has Üniversitesi 20 Aralık 2006 Panel Tebliğleri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Ar. Gör. Burç MARUFLU, ISBN 978-975-8919-18-5, 1.Basım, İstanbul, Şubat 2007, 58 Sayfa.

21)  TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNE NELER KATAR?”, Kadir Has Üniversitesi 2. KADİR HAS ÖDÜLLERİ KİTABI, Editör: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, ISBN: 978-975-8919-19-2, 1. Basım, İstanbul, Şubat 2007, 280 Sayfa.

22)  MESLEKİ İNGİLİZCE KILAVUZU”, Yakamoz Yayıncılık, Yazan: Vedat AKMAN, Editörler: Uğur ÖZGÖKER-Taner GEZER, ISBN: 975-8809-96-7, 1.Baskı, İstanbul, Mart 2007, 279 Sayfa.

23)  KÜRESEL GÖÇ HİKAYELERİ”, Yakamoz Yayıncılık, Yazan: Vedat AKMAN, Editörler: Uğur ÖZGÖKER-Taner GEZER, ISBN: 975-8809-97-4, 1. Baskı, İstanbul, Mart 2007, 111 Sayfa.

24)  VAKIFLARIN TÜRK EĞİTİM HAYATINDAKİ YERİ ve ÖNEMİ”, Kadir Has Üniversitesi 8 Mayıs 2007 Panel Tebliğleri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Ayça ÖZTÜRK, ISBN: 978-975-8919-26-0, 1. Baskı; İstanbul, Eylül 2007, 44 Sayfa.

25)  AVRUPA BİRLİĞİ MÜZAKERE SÜRECİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ve VAKIFLARIN ROLÜ ve ÖNEMİ”, Kadir Has Üniversitesi 9 Mayıs 2007 Panel Tebliğleri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Ayça ÖZTÜRK, ISBN: 978-975-8919-25-5, 1. Baskı, İstanbul, Eylül 2007, 64 Sayfa.

26)  AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE GİRİŞİMCİLİK” , Kadir Has Üniversitesi 29 Nisan 2008 Panel Tebliğleri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Ayça ÖZTÜRK, ISBN: 978-975-8919-38-3, 1. Basım, Ağustos 2008, 94 Sayfa.

27)  AVRUPA BİRLİĞİ’NİN KIBRIS SORUNU”, Kadir Has Üniversitesi 9 Mayıs 2008 Panel Tebliğleri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Ayça ÖZTÜRK, ISBN:978-975-8919-37-6, 1. Basım, Ağustos 2008, 74 Sayfa.

28)  KIBRIS’IN AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYELİĞİ TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİNİ NASIL ETKİLER?”, Kadir Has Üniversitesi Prof. Dr. Esat ÇAM Anısına 18 Mart 2004’ de düzenlenen 1. Uluslararası İlişkiler Sempozyumu Bildirileri, Editör: Dr. Uğur ÖZGÖKER, ISBN: 975-8919-42-0, 2. Basım, Ocak 2009, 133 Sayfa.

29)  EKONOMİK KRİZ SÜRECİNDE TÜRKİYE’NİN AB TAM ÜYELİĞİ ve LİTVANYA TECRÜBESİNDEN ÇIKARILACAK DERSLER”, Kadir Has Üniversitesi ve GYİAD 5 Mart 2009 Panel Tebliğleri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Ar. Gör. Sezin İBA, ISBN: 978-975-8919-48-2, 1. Basım, İstanbul, Nisan 2009, 56 Sayfa.

30)  “DÜNYADA DEĞİŞEN DEĞERLER ve ORTA DOĞU SORUNU”, Kadir Has Üniversitesi Prof. Dr. Esat ÇAM Anısına 20 Mart 2009’ da düzenlenen 6. Uluslararası İlişkiler Konferansı Tebliğleri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Ar. Gör. Sezin İBA, ISBN: 978-975-8919-49-9, 1. Basım, İstanbul, Mayıs 2009, 56 Sayfa.

31)  KKTC’ NİN SOSYAL ve İKTİSADİ KALKINMASI”, Kadir Has Üniversitesi 8 Mayıs 2009 Panel Tebliğleri, Editörler: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Ar. Gör. Sezin İBA, ISBN: 978-975-8919-50-5, 1. Basım, Temmuz 2009, 84 Sayfa.

32)  “BAŞARIYI ARTIRMAK”, BEYNİ KEŞFETME VE GELİŞTİRME METODU, Yazan Prof. Dr. Sabiha Paktuna KESKİN, Yapımcı: Dr. Uğur ÖZGÖKER, Yeşilköy Rotary Kulübü Yayını, Uniform Basım, İstanbul, Ocak 2010, 244 Sayfa.

33)  “BASININ GÜNCEL SORUNLARI”, Kadir Has Üniversitesi ve ROTARY 2420. Bölge 13 Ocak 2010 Panel Tebliğleri, Editör: Yrd. Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, ISBN: 978-975-8919-56-7, 1. Basım, Şubat 2010, 40 Sayfa.

34)  “Refah Artışı ve İktisadi Kalkınmanın Temeli TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI”, İstanbul  Arel Üniversitesi ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği TÜRDER 15 Mart 2014 Dünya Tüketiciler Günü Panel Tebliğleri, TÜRDER Yayın No: 1,  Sam Yayınları: 14.116, Sosyal Bilimler Dizisi: 09.04, Editör: Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Kültür Bakanlığı Sertifika No: 16847, ISBN: 978-975-520-308-9, 1. Basım; Ağustos 2014, İstanbul, 92 Sayfa.