Mesleki Tecrübeler

 1. Avrupa Konseyinin desteği ile 1989 İznik Yılı Çerçevesinde düzenlenen, organizasyonu İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün yaptığı “İznik Çinileri Sergisi” Genel Koordinatörü, 1989.
 2. NATO Kurumsal Araştırma Bursiyeri olarak iki ay süreyle İtalya, Lüksemburg, Almanya, Belçika ve İngiltere’de bilimsel inceleme ve araştırmalar, 1990.
 3. OECD, DPT ve Dışişleri Bakanlığının ortaklaşa düzenledikleri Marmaris Seminerleri, katılımcı 1990-1991-1992.
 4. Avrupa Topluluğu Komisyonunun davetlisi olarak Brüksel’de bir hafta süreyle incelemeler, 1993.
 5. 1995-1996 Rotary yılında, Rotary 2420. Bölge Guvarnarönün “Avrupa Birliği” Ad hoc Komite Başkanı.
 6. BAB Güvenlik Etüdleri Enstitüsünde ilk Türk bursiyeri olarak iki ay süreyle Paris’de araştırma ve çalışma, 1996.
 7. USIA in  “International Visitor” programı çerçevesinde 3 hafta süreyle ABD’nin 5 eyaletinde birçok askeri ve sivil kamu kuruluşu ile üniversitelerin uluslararası ilişkiler bölümleri ve think thankları ziyaret ve incelemeler, 1997.
 8. 1985’den itibaren NATO ve BAB’ın İtalya, Fransa, Belçika, İstanbul ve Antalya’da düzenlediği çeşitli toplantı ve seminerlere düzenleyici ve katılımcı olarak iştirak.
 9. Brugge Avrupa Koleji’nde ( College of Europe, Bruges ) 2 hafta süreyle “Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği” Semineri, katılımcı 1998.
 10. DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) ve OECD Rekabet ve Ticaret Komite toplantılarına katılım, 1998.
 11. KKTC de Girne Amerikan Üniversitesi ve Nottingham Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen 3 gün süreli “ Avrupa Birliği Rekabet Hukuku “ Semineri, katılımcı, 1999.
 12. Avusturya’nın Salzburg şehrinde 8 gün süren “Avrupa’nın Çelişkisi: Bütünleşme ve Parçalanma” konulu 375 nolu Salzburg Semineri, katılımcı, 2000.
 13. IBC ( International Business Conferences ) tarafından Cambridge Üniversitesi Clare Kolejde düzenlenen 1 hafta süreli “AB Rekabet Hukuku” Yaz Okulu, katılımcı, 2000.
 14. IBA ( Uluslararası Barolar Birliği ) tarafından İstanbul’da düzenlenen 3 gün süreli “Rekabet Politikası Yakınlaştırma ve İktisadi Bütünleşme” konulu Konferans, katılımcı, 2001.
 15. IASIA (Uluslararası Yönetim Okulları ve Enstitüleri Birliği) ve TODAİE tarafından,17-20 Haziran 2002 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Küreselleşme ve Yerelleşme Ekseninde Kamu Yönetimi: Öğretim ve Eğitim Uygulamaları” konulu Yıllık Konferans, katılımcı.
 16. TAIEX ( Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Teknik Yardım ve Bilgi Değişim Ofisi ) nin 4-5 Haziran 2003  tarihlerinde TBMM de düzenlediği     “Ulusal Parlamentolar ve AB Yasama Sürecindeki Rolleri” Semineri, katılımcı.
 17. KALDER ( Türkiye Kalite Derneği ) nin 12-13 Haziran 2003’ de ODTÜ’de düzenlediği “4. Kamu Kalite Sempozyumu: Kamuda Etkili İnsan Kaynakları Yönetimi”, katılımcı.
 18. AB Komisyonu Ankara Temsilciliği’nin Sivil Toplumu Geliştirme Projesi çerçevesinde 22-25 Mart 2004 tarihlerinde  İstanbul’da düzenlediği, “STK’lar için Proje Döngüsü ve İletişim” Eğitim Programı, katılımcı.
 19. ECPR (   Siyasal Araştırmalar üzerine Avrupa Konsorsiyumu )   AB Daimi Grubunun  24-26 Haziran 2004 tarihlerinde İtalya’nın Bologna şehrinde Johns Hopkins Üniversitesi Paul Nitze İleri Uluslararası İlişkiler Fakültesi Bologna Merkezinde düzenlenen “ Genişleyen Avrupa’nın Politikalar, Kurumlar ve Farklılıklar Üzerindeki Etkileri” konulu 2. Pan-Avrupa Kongresi. Tebliğci.
 20. Bakü’de 4-8 Kasım 2005 tarihlerinde BM adına Azerbaycan Parlamento seçimleri Uluslararası Gözlemcisi.
 21. AB Komisyonu tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından uygulanan “Azerbaycan Gümrük Hizmetinin Modernleştirilmesi” Projesinde UNDP Danışmanı statüsünde Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı olarak çalışma. 1-30 Haziran 2006.
 22. ECPR Regulatory Governance ( Düzenleyici Yönetişim )  Daimi Grubu’nun 7-9 Eylül 2006 tarihlerinde İngiltere’nin Bath şehrinde BATH Üniversitesi İşletme Fakültesi Düzenlenmiş Sektörler Çalışmaları Merkezinde  ( CRI ) düzenlenen  “FRONTIERS of REGULATION Assesing Scholarly Debates & Policy Challenges”  ( REGÜLASYON’ un SINIRLARI Akademik Tartışmalar ve Politikalar ) konulu ilk kongresi. Tebliğci.
 23. Avrupa Komisyonu Bilgi Toplumu Genel Müdürlüğü ve TUBİTAK tarafından 30-31 Ekim 2006 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen PROJE DÖNGÜSÜ 7. Çerçeve Programı Projeleri Hazırlamak için Teknik, İdari, Mali ve Hukuki Konular”, Eğitim Semineri, katılımcı.
 24. KALDER ve TÜSİAD ‘ ın İstanbul’da 21-22 Kasım 2006 tarihlerinde düzenlediği “Düşünce Kalitesi ve Küresel Yönetim” temalı 15. Kalite Kongresi, katılımcı.
 25. TOSYÖV, TOBB, KOSGEB, REKABET KURUMU, TPE nin İstanbul’da 13-14 Aralık 2006 tarihlerinde ortaklaşa düzenledikleri “KOBİ’ lerde Sürdürülebilir Rekabet Gücü ve İnovasyon” konulu 4. KOBİ ZİRVESİ, katılımcı.
 26. College of Europe ( Collége de Brugge ) ve Kadir Has Üniversitesi’nin Türkiye-Avrupa Vakfı’ nın işbirliği ile 25-28 Ocak 2007 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Kampusünde gerçekleştirilen AB Ortak Ticaret Politikası ve Türkiye” konulu sertifikalı eğitim seminerinin düzenleyicisi ve moderatörü.
 27. TBMM AB Uyum Komisyonu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, EGİAD, Dokuz Eylül Üniversitesi AB Bölümü ve LINKS     ( Londra ) tarafından 13-14 Nisan 2007 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen “Avrupa’da Bir Türkiye İçin Elele” Konferansı konuşmacı.
 28. MARMARA GRUBU VAKFI’ nın 2-3-4 Mayıs 2007 tarihlerinde İstanbul Ticaret Odasında düzenlediği 10. AVRASYA  EKONOMİ ZİRVESİ”, Raportörü.
 29. 29.     AB finansmanıyla İstanbul Sanayi Odası Başkanlığında Polonya Ticaret Odası Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası Kadir Has Üniversitesi ve İKV’nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından 25 Mayıs – 30 Haziran 2007 tarihlerinde gerçekleştirilen İSO-AB OKULU Projesi’nin Proje Ortağı ve Eğitimcisi.
 30. Dünya Genç Liderler ve Müteşebbisler Federasyonu JCI Türkiye Şubesinin. Ekim 2007’de düzenlediği 2007 Türkiye’nin On Başarılı Genci Yarışması Programı –TOYP– ”Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi Kategorisi Jüri Üyesi.
 31. Sabancı Üniversitesi-TÜSİAD Rekabet Forumu ( REF ) ve Sektörel Dernekler Federasyonu ( SEDEFED ) ‘in 8 Kasım 2007’de İstanbul’da düzenlediği “3. Rekabet Kongresi”, katılımcı.
 32. İSO ( İstanbul Sanayi Odası )’nın 26-27 Kasım 2007 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediği “ Sürdürülebilir Rekabet Gücü”  ana konulu ve Endüstriyel Teknoloji ve İnovasyon başlıklı 6. Sanayi Kongresi”, katılımcı.
 33. İKÜ İstanbul Kültür Üniversitesi’nin 7-8 Aralık 2007 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediği “Küresel Rekabette KOBİ’ lerin Gücü: Stratejik İşbirlikleri ve İhracat” konulu “4. KOBİ’ ler ve Verimlilik Kongresi, katılımcı.
 34. TOSYÖV, TOBB ve KOSGEB’ in 13-14 Aralık 2007 tarihlerinde İstanbul’da ortaklaşa düzenledikleri “Büyüme ve Kalkınma için KOBİ Stratejileri”, konulu 5. KOBİ ZİRVESİ, katılımcı.
 35. TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu’nun 18 Ocak 2008 tarihinde İstanbul’da düzenlediği, “Türkiye’de Şebeke Sektörlerde Genel Rekabet Sorunları” Sempozyumu, katılımcı.
 36. AVRUPA KOMİSYONU Araştırma Genel Müdürlüğü KOBİ Birimi,  TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi, İstanbul Sanayi Odası ve TURBO-ppp işbirliği ile 14-15 Şubat 2008 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Avrupa Birliği Araştırma ve Geliştirme Programları KOBİ Konferansı”, katılımcı.
 37. MARMARA GRUBU VAKFI ‘nın 1-2-3 Mayıs 2008 tarihlerinde İTO’ da düzenlediği “11. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ”nin 2008 DÜNYA DİYALOG YILI ÇERÇEVESİNDE BARIŞ YAKLAŞIMI OTURUMU, Raportörü.
 38. GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 13-15 Mayıs 2008 tarihlerinde Kıbrıs’ta düzenlenen “Çatışma veya İşbirliği Kaynağı Olarak Küreselleşme ,  konulu Uluslararası Sempozyumu. Tebliğci.
 39. BURGAS FREE UNIVERSITY tarafından 13-15 Haziran 2008 tarihlerinde Bulgaristan’ın Burgas şehrinde düzenlenen  “ THE KNOWLEDGE ECONOMY- Opportunities and Challenges to Higher Education başlıklı Uluslararası Araştırma Konferansı. Tebliğci.
 40. T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar “Arama Konferansı”, 1-2 Ağustos 2008, Sapanca, Katılımcı.
 41. ECPR ( European Consortium for Political Research – Siyasal Araştırmalar için Avrupa Konsorsiyumu ) AVRUPA BİRLİĞİ Daimi Grubu ve Latvia ( Letonya ) Üniversitesi tarafından 25-27 Eylül 2008 tarihlerinde Letonya’nın Başkenti Riga’da düzenlenen 4. Pan-Avrupa Kongresi, Riga-Letonya. Tebliğci.
 42. Dünya Genç Liderler ve Müteşebbisler Federasyonu JCI Türkiye Şubesinin Ekim 2008 tarihinde düzenlediği 2008 Türkiye’nin On Başarılı Genci Yarışması Programı –TOYP– ”Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi Kategorisi Jüri Üyesi.
 43. POLONYA DOĞU ÇALIŞMALARI ENSTİTÜSÜ ve Türk-Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ( TASAM )’ın 5-6 Aralık 2008 tarihlerinde Polonya’nın SOPOT Şehrinde düzenledikleri 1. AVRUPA-TÜRKİYE FORUMU, Tebliğci.
 44. AB – Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında GYİAD Genç Yönetici ve İşadamları Derneği’nin Litvanya Sosyal Demokratik Gençlik Birliği ile birlikte gerçekleştirdiği AB Hibe projesi bünyesinde 5 Mart 2009’da İstanbul’da düzenlenen “Küresel Kriz Ortamında Türkiye’nin AB Üyelik Süreci ve Litvanya Deneyimi” konulu konferans Serisi. Moderatör.
 45. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ tarafından 28-30 Nisan 2008 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen SOCIETIES UNDER SIEGE: MEDIA, GOVERNMENT, POLITICS AND CITIZENS’ FREEDOMS IN AN AGE OF TERRORISM başlıklı Uluslararası Terörizm Konferansı, Tebliğci.
 46. MARMARA GRUBU VAKFI ‘nın 6-7-8 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul’da düzenlediği “12. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ”nin AB YOLUNDA TURİZM VE İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ oturumu, ENERJİ oturumu ve KARADENİZ BÖLGESİNDE YENİ OLUŞUMLAR oturumu, Raportör.
 47. UİK ( ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONSEYİ ) ve KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ tarafından 28-30 Mayıs 2009 tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen “ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ÇALIŞMALARI VE EĞİTİMİ” Kongresi. Katılımcı.
 48. Hollanda CESS ( Centre for European Security Studies ) ile BİLKENT ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 19-20 Kasım 2009 tarihlerinde Ankara Bilkent Otel’de gerçekleştirilen “GÜVENLİK SEKTÖRÜNDE İYİ YÖNETİŞİM”  Konferansı, Katılımcı.
 49. College of Europe  ( Bruges Avrupa Koleji ) ve Kadir Has Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 14-17 Aralık 2009 tarihlerinde İstanbul’da ortaklaşa düzenlenen “AB Telekomünikasyon Politikası, Medya ve Türkiye’nin Uyumu”  Eğitim Semineri, Koordinatörü ve Moderatörü.
 50. Yeditepe Üniversitesi, Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu ve Kadir Has Üniversitesi tarafından ortaklaşa 18-19 Aralık 2009 tarihlerinde düzenlenen “TÜRK – RUS İLİŞKİLERİ”, (CONTEMPORARY TURKISH – RUSSIAN RELATIONS WITHIN THE PERSPECTIVE OF HISTORICAL, ECONOMICAL AND POLITICAL DIMENSIONS ) Konferansı, Düzenleyicisi ve Moderatörü.
 51. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 3-5 Şubat 2010 tarihlerinde Sakarya Üniversitesinde düzenlenen “TÜRK DIŞ POLİTİKASI GÜNCEL SORUNLARI ÜZERİNDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 2” Çalıştay’ ının “Türk-Amerikan İlişkileri, NATO ve Kıbrıs’ta Görüşmeler” başlıklı 6. oturumunun Tebliğcisi.
 52. TASAM ( Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ), tarafından 25 Şubat 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenen, “AGİT 2010- Kazakistan, Avrasya’da Güvenliğin İnşası ve AGİT’ in Yeni Vizyonu”, konulu AVRUPA TOPLANTILARI 1. Çalıştayı’ nın katılımcısı.
 53. ICN ( International Competition Network- Uluslararası Rekabet Ağı ), tarafından 27-29 Nisan 2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 9. Yıllık Konferans katılımcısı.
 54. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Edirne Avrupa Birliği Bilgi Bürosunun ortaklaşa olarak 3-4 Mayıs 2010 tarihlerinde Edirne’de düzenlediği “TÜRK DIŞ POLİTİKASININ STARTEJİK AÇILIMLARI: AB, BALKANLAR VE ORTADOĞU” konulu Uluslararası İlişkiler Kongresinin Moderatörü ve Tebliğcisi.
 55. KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ tarafından 21-23 Ekim 2010 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen 2. ULUSLARARASI KIBRIS SEMPOZYUMU Oturum Başkanı.
 56. DÜNYA KIBRIS TÜRKLERİ KONSEYİ tarafından 12-13 Kasım 2010 tarihlerinde Girne’de düzenlenen 1. DÜNYA KIBRIS TÜRKLERİ KONGRESİ Katılımcısı.
 57. T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ tarafından 11 Aralık 2010 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Sivil Toplum, Gençlik ve Yerel Yönetimler AB Üyeliği Yolunda” konulu toplantının Katılımcısı.
 58. MARMARA GRUBU VAKFI taraından 13-15 Nisan 2011 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen 14. AVRASYA EKONOMİ ZİRVE’ sinin “KÜLTÜRLERARASI DİYALOG” temalı kapanış oturumunun Raportörü.
 59. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ tarafından 15-17 Haziran 2011 tarafından Ankara’da düzenlenen 10. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI. Tebliğci.
 60. DÜNYA KIBRIS TÜRKLERİ VAKFI tarafından 18-20 Nisan 2012 tarihlerinde Girne’de düzenlenen 2. DÜNYA KIBRIS TÜRKLERİ KONGRESİ Konuşmacı.
 61. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ tarafından 15-17 Ekim 2012 tarihlerinde  düzenlenen 3 rd BLUE BLACK SEA International Congress, Siyaset, Ekonomi ve Toplum üzerine 3. MAVİ KARADENİZ ULUSLARARASI KONGRESİ (  Uyuşmazlık Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme Beklentileri ) Tebliğcisi.
 62. “Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Konusundaki Mevzuat ve Uygulaması” Paneli, Tüketici Haftası ve Dünya Tüketiciler Günü Kutlaması Etkinliği, Düzenleyen: TÜRDER –  Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği, 12 Mart 2013, Büyükçekmece Mektebim Okulları, Panelin Düzenleyicisi ve Konuşmacı.
 63. TASAM tarafından 3-5 Nisan 2013 İstanbul’da düzenlenen, “Türk Diasporası ve Türk Dünyası Vizyon 2023” temalı  “2. DÜNYA TÜRK FORMU”, Katılımcısı.
 64. MARMARA GRUBU VAKFI tarafından 10-11 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul da “Tek Kutuplu Dünya mı, Çok Kutuplu Dünya mı?” ana temasıyla düzenlen 16. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ’ nin Açılış Oturumu Raportörü,
 65. T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI tarafından 11-12 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “2. İSTANBUL ARABULUCULUK KONFERANSI”, katılımcısı.
 66. “Turkey-EU Historical, Political, Military, Cultural Relations” konusunda, 21-27 Nisan 2013 tarihlerinde Bulgaristan BFU         ( Burgas Free University ) Faculty of Business Studies’ de LLP / ERASMUS Teaching Mobility Programı çerçevesinde misafir öğretim üyesi olarak ders verme.
 67. KIRGIZİSTAN-TÜRK MANAS ÜNİVERSİTESİ Orta Asya Araştırmaları Merkezi ORASAM tarafından 13-14 Haziran 2013 tarihlerinde Bişkek’ de düzenlenen Uluslararası Enerji, Su ve Gıda Güvenliği Konferansı, Tebliğci.
 68. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ,  BİLGESAM, PRİŞTİNE ÜNİVERSİTESİ Stratejik Araştırmalar Merkezi, L.N. GUMİLYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSİTESİ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ, TÜRK KONSEYİ tarafından 8-9 Ekim 2013 tarihlerinde İzmit’te düzenlenen “ULUSLARARASI GÜVENLİK KONGRESİ”, Tebliğcisi ve Oturum Başkanı.
 69. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 26-27 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy” konulu 1. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONFERANSI Tebliğcisi.
 70. DÜNYA KIBRIS TÜRKLERİ VAKFI tarafından 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde GİRNE’ de düzenlenen 3. DÜNYA KIBRIS TÜRKLERİ KONGRESİ Tebliğcisi.
 71. İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ tarafından 26 Aralık 2013 Perşembe günü İstanbul’da düzenlenen, KIBRIS’TA KANLI NOEL’ in 50. Yılı Anma etkinliği Fotoğraf Sergisi ve Konferans, Konuşmacı.
 72. MARMARA GRUBU VAKFI tarafından 4-6 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul da “Globalden Yerele GLOCALIZATION         ( Thinking Globally, Acting Locally )” ana temasıyla düzenlen 17. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ’ nin Açılış Oturumu ve Yerelden Küresele Diyaloğun Barıştaki Önemi Panelinin Raportörü.
 73. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Kıbrıs Araştırmaları Merkezi tarafından 24-25 Nisan 2014 tarihlerinde GAZİ MAĞUSA’ da düzenlenen 9. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Tebliğcisi.
 74. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İİBF ve Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği TÜRDER tarafından DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ münasebetiyle 14 Mart 2014 Cuma günü İstanbul Arel Üniversitesinde düzenlenen “Yeni Tüketici Kanunu İle Rekabetin Korunması Konusundaki Mevzuat ve Uygulamaları” konulu Panelin Düzenleyicisi ve Konuşmacısı.
 75. ULUSLARARASI DİPLOMATLAR BİRLİĞİ –  DMW ve LOB’IN TURKEY tarafından 15 Mart 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 27. ULUSLARARASI TÜKETİCİ ZİRVESİ KONFERANSI’ nın  “Değişen Tüketici Alışkanlıkları ve Marka” konulu 2. oturumunun Konuşmacısı.
 76.  İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ MYO Sivil Havacılık ve Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü ve İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından AVRUPA HAFTASI ETKİNLİKLERİ kapsamında “Tarih Boyunca Macar-Türk İlişkileri” konusunda, 6 Mayıs 2014 Salı günü Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsünde düzenlenen toplantının organizatörü ve Panelin Moderatörü.
 77. İSTANBUL SANAYİ ODASI tarafından 15 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “21. YÜZYILLA BÜYÜK YÜZLEŞME – THE GREAT CONFRONTATION WITH THE 21ST CENTURY” temalı 12. Sanayi Kongresi katılımcısı.
 78. T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 26-27 Haziran 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen The Increasing Role of Regional Organisations in Mediation temalı “ III. Istanbul Conference on Mediatıon” Konferansı katılımcısı.
 79. “Turkish Foreign Policy and Turkey – EU Relations” konularında, 15-19 Eylül 2014 tarihlerinde Macaristan KODOLANYI JANOS UNIVERSITY  of Applied Sciences’ da LLP / ERASMUS Teaching Mobility Programı çerçevesinde misafir öğretim üyesi olarak ders verme.
 80. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ,  BİLGESAM, T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Stratejik Araştırmalar Merkezi ( SAM ), PRİŞTİNE ÜNİVERSİTESİ, PRİZREN ÜNİVERSİTESİ, L.N. GUMİLYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSİTESİ, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ve TÜRK KONSEYİ tarafından 23-24 Eylül 2014 tarihlerinde İzmit’te düzenlenen “INTERNATIONAL ENERGY AND SECURITY CONGRESS”  Tebliğcisi ve Oturum Başkanı.
 81. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ tarafından 15-17 Ekim 2014 tarihlerinde Hopa – Artvin’ de düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’ nin Demokrasi ve İnsan Hakları konulu 5. Oturumu Tebliğcisi.
 82. TASAM ( Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ) tarafından 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde Edirne’de düzenlenen 7th INTERNATIONAL BALKAN FORUM, Katılımcısı.
 83. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ ile DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ tarafından 11-13 Aralık 2014 tarihlerinde Gazi Mağusa – KKTC’ de düzenlenen “ULUSLARARASI BOYUTLARIYLA KIBRIS MESELESİ VE GELECEĞİ”  Uluslararası Sempozyumu Tebliğcisi.
 84. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği, Tüketici Örgütleri Federasyonu, Sektörel Dernekler Federasyonu, Ekonomi Gazetecileri Derneği ve 9 Tüketici Derneği ve Federasyonundan oluşan Türkiye Tüketici Hareketi ile birlikte  13 Mart 2015 Cuma günü İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsünde düzenlenen,   TÜKETİCİ HAFTASI VE DÜNYA TÜKETİCİLER GÜNÜ KUTLANMASI Etkinliğinin düzenleyicisi ve konuşmacısı.
 85.  LOB’IN TURKEY ve ULUSLARARASI DİPLOMATLAR BİRLİĞİ ( DMW ) tarafından 15 Mart 2015 Pazar günü Çırağan Palas Kempiski Otelinde düzenlenen 28. ULUSLARARASI TÜKETİCİ ZİRVESİ KONFERANSI düzenleyicisi ve konuşmacısı.
 86. MARMARA GRUBU STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI tarafından 7-9 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul WOW Hotel Convention Centre’ da “ Entelektüel Kapitalizm ve Bağlantı Ekonomisi ” ana temasıyla düzenlen 18. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ’ nin İPEK YOLU: EKONOMİ, ENERJİ, İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ Oturumunun Raportörü.
 87. TASAM ( Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ) tarafından 23-25 Nisan 2015 tarihlerinde İstanbul’ da “Kamu Diplomasisi, Medya, Enformasyon” ana temasıyla düzenlenen 4. DÜNYA TÜRK FORUMU’ nun “100. YILINDA ERMENİ SORUNU” oturumunun Raportörü.
 88. BİLGESAM, Türkiye-Avrupa Vakfı, Kıbrıs Kültür ve Eğitim Derneği, Uluslararası Diplomatlar Birliği, İstanbul Arel Üniversitesi İİBF ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından AVRUPA HAFTASI Kutlaması etkinliği kapsamında 6 Mayıs 2015 Çarşamba günü Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsünde düzenlenen “AB’ DE REKABET-İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK” Panelinin Düzenleyicisi ve Konuşmacısı.
 89. İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ tarafından 28-30 Mayıs 2015 tarihlerinde İzmir’ de düzenlenen 1. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu’ nu Tebliğcisi.
 90. DMW ( Diplomaten International – Uluslararası Diplomatlar Birliği ) ve EBCA ( European Business Club Association ) tarafından 30 Mayıs 2015 Cumartesi günü İstanbul Ataköy Sheraton Otelinde düzenlenen ISTANBUL INTERNATIONAL COOPERATION AND INVESTMENT SUMMIT ( İstanbul Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi ) ‘ nin Akademik Danışmanı.
 91. KEİT – Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Rusya OMSK ÜNİVERSİTESİ ve İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ tarafından 4-5 Haziran 2015 tarihlerinde İstanbul Arel Üniversitesi Sefaköy kampüsünde düzenlenen AVRASYA BÖLGESİNDE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ MODELLERİ Kongresinin Düzenleyicisi Rus- Türk Ekonomik ve Bilimsel İşbirliği: Yatırım, Kurumlar, Teknoloji, Ar-Ge, Ekonomik Kalkınma Panelinin Başkanı ve Tebliğcisi.
 92. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 16-18 Eylül 2015 tarihlerinde Tekirdağ’ da düzenlenen;  1. ULUSLARARASI TURKUAZ SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ’ nin “Uluslararası İlişkilerde Yeni Sorun Alanlarını Yeniden Düşünmek” başlıklı 1. Panelinin Tebliğcisi.
 93. İKV ( İktisadi Kalkınma Vakfı ) ve TÜRDER ( Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği ) tarafından 6 Ekim 2015 tarihinde TOBB Plaza Konferans Salonunda düzenlenen “AB EKSENİNDE YENİ TÜKETİCİ KANUNU” konulu Seminerin Düzenleyicisi ve Konuşmacısı.
 94. GAÜ ( Girne Amerikan Üniversitesi ), DMW ( Diplomaten International – Uluslararası Diplomatlar Birliği ). , EBCA ( European Business Club Associaton – Avrupa İşadamları Kulübü ) ‘ nün ortaklaşa olarak 28 Kasım 2015 Cumartesi günü Girne – KKTC’ de düzenlendikleri CYPRUS INTERNATIONAL COOPERATION AND INVESTMENT SUMMIT ( Kıbrıs Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi )’ nin Organizatörü, Akademik Danışma Kurulu Üyesi ve Konuşmacısı.
 95. Avrasya Sosyologlar Derneği,  İstanbul AREL Üniversitesi ve TİKA ( Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ) Başkanlığı tarafından 3-4 Aralık 2015 İstanbul’ da düzenlenen Türk Dilli Ülkelerde Tarih, Toplum ve Değerler ana başlıklı 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi’ nin tebliğcisi
 96. 1. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ’ ce 4-5 Aralık 2015 tarihlerinde İstanbul’ da düzenlenen Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi Panelinin tebliğcisi.
 97. MARMARA GRUBU STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI tarafından 5-7 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul WOW Hotel Kongre Merkezinde  “DİYALOGLA İPEKYOLU; EKONOMİ, ENERJİ, İSTEMSİZ GÖÇ VE TERÖRİZM” ana temasıyla düzenlen 19. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ’ nin ZORUNLU GÖÇ; MÜLTECİ SORUNU VE TERÖRİZM Oturumunun Raportörü.
 98. TASAM  ( Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi ) tarafından 20-22 Nisan 2016 tarihlerinde “Potansiyelin Keşfi” ana temasıyla İstanbul’ da düzenlenen SİVİL GLOBAL 2016 ZİRVESİ ’ nin Katılımcısı.
 99. İkili  Akademik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması kapsamında,  Kazakistan’ın Almaty şehrindeki TURAN ÜNİVERSİTESİ’  nde, 25-29 Nisan 2016 tarihlerinde;  Yeni Türk Dış Politikası, Türkiye-AB İlişkileri, Türkiye’ nin Kafkasya ve Orta-Asya Politikası, Türkiye-Orta Doğu İlişkileri ve Türkiye-Kazakistan İlişkileri konusunda misafir öğretim üyesi olarak İngilizce ve Türkçe Ders ve Konferanslar verme.
 100. Büyükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından Sevgi Birbirimize Barış Hepimize sloganı ile 30 Temmuz – 07 Ağustos 2016. Tarihleri arasında düzenlenen 17. Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali Jüri Üyesi.
 101. AB’ nin Twining ( Eşleştirme ) Programı çerçevesinde finanse ettiği Türkiye’ den TÜKODER  ( Tüketiciyi Koruma Derneği ) ve Almanya’ dan IIF ( İnstitut Für Finanzdienstiestungen – Finansal Hizmetler Enstitüsü ) tarafından uygulanan Tüketici Güçleniyor Projesi ( CONSUMER EMPOWERMENT PROJECT ) kapsamında 5-6 Ağustos 2016 tarihlerinde İstanbul’ da düzenlenen,  “Avrupa Birliği ve Türkiye’ de Tüketici Sorunları ve Çözümleri” konulu Eğitim Semineri’ nin  5 Ağustos Cuma günkü “Tüketici Hukuku Mevzuatı ve Uygulamaları” başlıklı İlk oturumunun Oturum Başkanı ve 6 Ağustos Cumartesi günkü “Etkili Lobicilik ve Tüketici Politikası Üzerine”  oturumunun Konuşmacısı.
 102. Zekeriyaköy Rotary Kulübü, Tarabya Rotary Kulübü ve Beylerbeyi Rotary Kulübü’ nün 3 Ekim 2016 Pazartesi günü Steigenberger Otel’ de TÜRK DIŞ POLİTİKASI ile ilgili düzenledikleri ortak toplantılarının Konuşmacısı.
 103. TÜRDER-Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği, İKV-İktisadi Kalkınma Vakfı, GGD-Gıda Güvenliği Derneği tarafından Türk-Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve DMW-Uluslararası Diplomatlar Birliği’ nin katkılarıyla 26 Ekim 2016 Çarşamba günü İstanbul Wyndham Grand Otelde düzenlenen “TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASINDA GIDA GÜVENLİĞİ” Panelinin Organizatörü ve Konuşmacısı.
 104. DMW– DIPLOMATEN INTERNATIONAL ( ULUSLARARASI DİPLOMATLAR BİRLİĞİ )  ve EBCA – EUROPEAN BUSINESS CLUB ASSOCIATION ( AVRUPA İŞ KULÜBÜ ) tarafından 10 Aralık 2016 Cumartesi günü İstanbul Crowne Plaza Otel’ de düzenlenen “3. İSTANBUL ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YATIRIM ZİRVESİ’” nin Düzenleyicisi ve Konuşmacısı.
 105. AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından 13 Şubat 2017 tarihinde İzmir Yaşar Üniversitesinde düzenlenen A-NEST (  Academic Network for European Studies  ) Annual Meeting toplantısının Katılımcısı.
 106. İstanbul Arel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü tarafından 13 Mart 2017 Pazartesi günü İstanbul Arel Üniversitesinde düzenlenen, “Siyaset Bilimi Öğrencisi Ne İster?” konulu toplantının Konuşmacısı.
 107. TÜRDER –  Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği ve İKV-İktisadi Kalkınma Vakfı’ nın 14 Mart 2017 Salı günü ortaklaşa olarak Mercure İstanbul City Bosphorus Hotel’ de Dünya Tüketiciler Haftası Kutlamaları kapsamında düzenledikleri  “ULUSLARARASI TÜKETİCİLERİN VE REKABETİN KORUNMASI KONFERANSI” nın Düzenleyicisi ve Konuşmacısı.
 108.   MARMARA GRUBU VAKFI tarafından 4-6 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul WOW Hotel Kongre Merkezinde,  “BİR YOL AYIRIMINDA OLAN İNSANLIK” ana temasıyla düzenlen 20. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ nin;  Sürdürülebilir Enerji, Telekomünikasyon, Ulaşım ve Ekonomik Kalkınmada; Arz-Talep Dengesinin Rolü:  Aktörler ve Figüranlar   ile Avrupa Birliği’ nin Karşılaştığı Meydan Okumalar ve AB’ nin Gelecek Kaygıları Oturumlarının Raportörü.
 109. İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 27 Nisan 2017 Perşembe günü Arel Üniversitesinde düzenlenen “İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE GEÇİŞ: DÜŞÜNSEL ARKA PLAN” konulu Panelde sunulan  “Ulus Devlette Kimliğin Oluşumu”,  başlıklı tebliğin Konuşmacısı.
 110. İstanbul Arel Üniversitesi Öğrenci Konseyi’ nin organize ettiği KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından “3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ” münasebetiyle İstanbul Arel Üniversitesi’nde 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü verilen “Kıbrıs Görüşmelerinde Son Durum” konulu konferansın düzenleyicisi ve konuşmacısı.
 111. Büyükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından 14-15 Mayıs 2017 tarihlerinde “BELEDİYELERİN GELECEĞİ ve YENİ YAKLAŞIMLAR” Temasıyla düzenlenen; BÜYÜKÇEKMECE 1. ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ’ nin Bilim ve Hakem Kurulu Üyesi.
 112. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi tarafından 20-21 Mayıs 2017 tarihlerinde BOSNA-HERSEK’ in Başkenti Sarajevo’ da düzenlenen “Uluslararası Sosyal Bilimler SempozyumuTebliğcisi ve Oturum Başkanı.
 113. İSTANBUL ÇEVRE KONSEYİ FEDERASYONU ve BEYOĞLU BELEDİYESİ KENT KONSEYİ tarafından “Dünya Çevre Günü” münasebetiyle 4 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen Panelin Konuşmacısı.
 114. ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ tarafından 8 Haziran 2017 tarihinde düzenlenen “Kosova – Türkiye Karşılaştırmalı Hukuk Sertifika Programı” nın Eğitimcisi.
 115. Türkbirdev Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından 07.07.2017 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen Dev Türk Kurultayı ve Türkbilgedev Çalıştayı’ nın KKTC Temsilcisi ve Divan Heyeti Üyesi
 116. ARSEAD Sosyal Ekonomik Araştırmalar Derneği, Bulgaristan Filibe University of Agribusiness and Rural Development ve Makedonya Bitola University of St. Kliment Ohridski tarafından ortaklaşa olarak 23-24 Eylül 2017 tarihlerinde Lüleburgaz-Kırklarelinde düzenlenen 5. IBANESS ( International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series ) Kongresinin Tebliğcisi ve Oturum Başkanı.
 117. KIBRIS TÜRK KÜLTÜR DERNEĞİ ile TÜMÖD – TÜM ÖĞRETİM ELEMANLARI DERNEĞİ tarafından BÜTÜN YÖNLERİYLE KIBRIS UYUŞMAZLIĞI başlığı altında 14 Ekim 2017 günü düzenlenen “KIBRIS SEMİNERLERİ” Etkinliğinin Konuşmacısı.
 118. Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi ( KARASAM ) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 19-20 Ekim 2017 tarihlerinde Giresun’ da düzenlenen TÜRKİYE – RUSYA İLİŞKİLERİ ana temalı 7. ULUSLARARASI KARADENİZ SEMPOZYUMU’ nun Tebliğcisi.
 119. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 23-24 Ekim 2017 tarihlerinde Bursa’ da düzenlenen DÜNYA POLİTİKASINDA KRİZ ve DEĞİŞİM ana temalı 9. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ’ nin Tebliğcisi.
 120. TASAM – TÜRK ASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ve Nişantaşı Üniversitesi tarafından 01-03 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’ da düzenlenen YENİ GÜVENLİK EKOSİSTEMİ ve ÇOK TARAFLI BEDELİ ana temalı 4. İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2017’ nin Tebliğcisi.
 121. Bitlis Valiliği ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından 24-25 Kasım 2017 tarihlerinde Bitlis’ de düzenlenen “BİTLİS EKONOMİ VE KALKINMA ÇALIŞTAYI” nın Konuşmacısı.
 122. KAÜ tarafından 28 Şubat 2018 tarihinde Lefkoşa’ da düzenlenen KIBRIS’ TA SES ( SU-ENERJİ/ELEKTRİK-STRATEJİ ) Konulu Panelin Düzenleyicisi ve Moderatörü.
 123. MARMARA GRUBU VAKFI tarafından 11-12 NİSAN 2018 tarihlerinde İstanbul WOW Hotel Kongre Merkezinde düzenlenen 21. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ’ nin  “ÇAĞIMIZIN İKİLEMİ  –  TEKNOLOJİ  SİYASETE KARŞI”         ( DILEMMA OF OUR CENTURY – TECHNOLOGY vs. POLITICS ) Temalı “CUMHURBAŞKANLARI OTURUMU’ nun Raportörü.
 124. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ tarafından 21 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’ da düzenlenen AVRUPA BİRLİĞİNDE GÜNCEL GELİŞMELER konulu Konferansın Konuşmacısı.
 125. YÖDAK ( KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu ) tarafından KKTC Milli Eğtim ve Kültür Bakanlığı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’ nin katkılarıyla 4-6 Temmuz 2018 tarihlerinde Lefkoşa’ da düzenlenen KKTC YÜKSEKÖĞRETİM STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞTAYI’ nın Katılımcısı.
 126. BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından 27 Temmuz – 4 Ağustos 2018 tarihlerinde düzenlenen 19. Büyükçekmece Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali’ nin Jüri Üyesi.
 127. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ve GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’ nin 4-6 Eylül 2018 tarihlerinde Kıbrıs’ta ortaklaşa düzenledikleri “İnsan ve Toplum Bilimleri” ve “Uluslararası Fen ve Mühendislik Kongreleri” nin SR CONGRESS ( Science & Research Congress ) Düzenleyicisi ve Onursal Başkanı.
 128. KAÜ ve GAÜ tarafından ortaklaşa olarak 2 Kasım 2018 tarihinde Girne-KKTC de gerçekleştirilen “TÜRKİYE-KKTC-AB İLİŞKİLERİ” Panelinin Düzenleyicisi ve Moderatörü.
 129. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından 07-09 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’ da “GELECEĞİN GÜVENLİĞİ” ana temasıyla düzenlenen 4. İstanbul Güvenlik Konferansı’nın 1. Oturumunun Başkanı.
 130. Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından 6-7 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Pulman Airport Otel’ de düzenlenen 22 YILLIK BARIŞ VE DİYALOG PROJESİ Ana Temalı 22. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ’ nin “Su ve Göç – Su ve Din” ( Göç, din ve toleranslık ) başlıklı  ve “Küreselleşmenin Yeni Boyutları, Popülizm, Sağlıkta İşbirliği”  ( Ekonomik, teknolojik ve askeri güç olma savaşları ) başlıklı oturumlarının Raportörü.
 131. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından 7 Mart 2019 tarihinde  İstanbul Üniversitesinde düzenlenen “Türkiye, Kıbrıs ve Avrupa Birliği İlişkileri” konulu konferansın Konuşmacısı.
 132. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Girne Amerikan Üniversitesi tarafından 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde Girne Amerikan Üniversitesinde “YENİ DENİZ GÜVENLİĞİ EKOSİSTEMİ VE DOĞU AKDENİZ” ana temasıyla düzenlenen DENİZCİLİK VE DENİZ GÜVENLİĞİ FORUMU 2019 ’nun Düzenleyicisi ve Oturumun Başkanı.
 133. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bölgesel Analiz Topluluğu tarafından 2 Mayıs 2019 tarihinde Muğla’da düzenlenen “DOĞU AKDENİZ ENERJİ SAVAŞLARI BAĞLAMINDA KIBRIS” konulu konferansın Konuşmacısı.