Kıbrıslı akademisyen, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin rektörü oldu…

Türkiye’nin güçlü eğitim kurumlarından Arel Üniversitesi’nde görev yapan, uluslararası birçok alanda etkin rol oynayan Uğur Özgöker, tekrar Kıbrıs’ta.

Ekonomi Kıbrıs yazarı ve Uluslararası Diplomatlar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliğini de yapan Özgöker, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kardeş kuruluşu Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü olarak atandı.

Özgöker yeni görevine başladı.

Prof. Dr. Özgöker KKTC’nin birçok platformda tanınmasını sağladı. Hatta Türkçe’nin AB’nin resmi dilleri arasına girmesini sağlayan süreci başlatan da Özgöker’di.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker Kimdir?

1963 yılında Paris’te doğdu. İlkokulu Ankara Özel Ayşeabla İlkokulu’nda, ortaokul ve lise birinci sınıfı Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi’nde okudu. Liseyi İstanbul Fenerbahçe Lisesi’nde bitirdi. 2 sene Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümün’de okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 1987’de derece ile bitirdi. 1988’de Avrupa Topluluğu’nun Ekonomik Yapısı alanında Yüksek Lisansını, 1994′ de Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını tamamladı.

1987’de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Halkla İlişkiler ve Tanıtma Müdürlüğü Şefi, 1988′ de İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevliliği, 1990′ da İ.Ü. Avrupa Topluluğu Programı Başkan Yardımcılığı ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Genel Sekreterliği, 1993 de İ.Ü. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı ve Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı, 1994 -1995′ de Gümrük Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanlığı Danışmanlığı, 1998 – 2003 arası Rekabet Kurumu Eğitim Müdürlüğü ve Uluslararası İlişkiler Müdür Vekilliği görevlerinde bulundu. Bu görevi sırasında Cenevre ve Paris’te DTÖ ve OECD Rekabet ve Ticaret Komiteleri toplantılarına katıldı, Rekabet Kurumu uzmanları için Bruges Avrupa Koleji ve Londra City Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile AB Rekabet Hukuku ve Politikası ile Sanayi İktisadı eğitim programları organize etti. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli illerdeki Barolar ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte birçok şehirde Avukatlar, Sanayici ve İş Adamları için Rekabet Hukuku ve Politikası sertifikalı eğitim programları düzenledi. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ( TİKA )  ile birlikte Moğolistan’ dan Makedonya’ya kadar 15 Avrasya ülkesinin üst düzey ekonomi bürokratları ile Rekabet Kurumları başkan ve yöneticileri için 1 er haftalık “Serbest Piyasa Ekonomisi ve Rekabet Kuralları”  sertifikalı eğitim programlarını gerçekleştirdi. Bruges Avrupa Koleji ( College of Europe ) ve TİKA eğitimleri ülkemizin faaliyetleri olarak OECD’ ye sunularak yıllık raporlarda yer aldı.

Akademik olarak 1988 de İ.Ü. Araştırma Görevlisi, 1993’te İ.Ü. Öğretim Görevlisi,1998 de İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yrd. Doç. Dr. ve 2003 yılında Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. Hâlen Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü AB Araştırma ve Uygulama Merkezi (ABAUM) Müdürlüğü ile SBE Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Yüksek Lisans Programı Koordinatörlüğünü (Başkan) ve İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. AB’nin kendi Üniversitesi olan ve Avrupa Komisyonu’na Eurokrat yetiştiren Bruges Avrupa Koleji  (College of Europe) ile birlikte Türkiye’ de kamu ve özel sektör yöneticilerine yönelik AB sertifikalı eğitim programları düzenlemektedir.

Marmara Üniversitesi AB Enstitüsünde AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Yeditepe Üniversitesi İktisat Bölümü ve SBE MBA Programında dört sene AB Rekabet Hukuku ve Uluslararası Ticaret dersleri verdi. Halen, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Siyasi Tarih, 20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi, Bölgesel Sorunlar,  Avrupa Birliği, Türkiye-AB İlişkileri, Küreselleşme  ve AB Rekabet Hukuku ve Politikası derslerini, Spor Hukuku Yüksek Lisans Programında Avrupa Hukukunun Kaynakları ve AB Rekabet Hukuku, Dış Ticaret Bölümünde ön lisans düzeyinde AB ve Gümrük Birliği dersini ayrıca Harp Akademiler Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü ve Silahlı Kuvvetler Akademisinde de Uluslararası Örgütler ve AB derslerini vermektedir. AB finansmanıyla İstanbul Sanayi Odası Başkanlığında Polonya Ticaret Odası – Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası – Kadir Has Üniversitesi ve İKV’nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen “İSO-AB OKULU” Projesinde Proje Partneri görev yapmış ve AB Kurumları ile Rekabet ve Devlet Yardımları derslerini vermiştir. 2006 yılında AB’nin finanse ettiği ve UNDP’ nin uyguladığı “Azerbaycan Gümrük Hizmetlerinin Modernleştirilmesi Projesi”nde Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı olarak çalışmıştır. AB konusunda çok sayıda eğitim semineri ve toplantı düzenlemiştir.

1989’da NATO Kurumsal Araştırma Bursu, 1996 da BAB (Batı Avrupa Birliği ) Güvenlik Etütleri Enstitüsü Araştırma Bursu, 1999 da AB Jean Monnet Araştırma Burslarını kazanmıştır.

Türk – Kıbrıs Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, İstanbul AB Çalışmaları Merkezi Derneği Başkan Vekilliği, Türkiye – Avrupa Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği, Liberal Avrupa Derneği Başkan Yardımcılığı, İstanbul Girişimci İşadamları Derneği ve Marmara Genç İşadamları Federasyonu ile Rekabet Derneği İstanbul Şubesi ve Kaçakla Mücadele Derneği, Türkiye – AB Derneği İstanbul Şubesi’nin Genel Sekreterlikleri, Tüketiciler Derneği AB ve Rekabet Komisyonu Başkanlığı gibi birçok STK’ nın yöneticiliğini yapmaktadır. Uluslararası Siyasi, Askeri ve Ekonomik Örgütler adlı bir kitabı, Küreselleşmenin Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına Etkisi, Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri ve Avrupa Birliği’nin Siyasal ve Ekonomik Temelleri başlıklı ortak yayınları olup,  Uluslararası İlişkiler alanında büyük çoğunluğu AB ile ilgili 25 kitabın editörlüğünü yapmış, yurtiçi ve yurtdışında tebliğler vermiş, onlarca makalesi yayınlanmıştır.  Evli olup, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

UZMANLIK ALANLARI:

AB, Rekabet Hukuku ve Politikası, Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Dış Ticaret ve Gümrük Birliği, Özelleştirme.