1963 yılında Paris’ te doğdu. İlkokulu Ankara Özel Ayşeabla İlkokulunda, ortaokul ve lise birinci sınıfı Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesinde okudu, liseyi İstanbul Fenerbahçe Lisesinde bitirdi. 2 sene Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1987′ de derece ile bitirdi. 1988′ de Avrupa Topluluğu’nun Ekonomik Yapısı alanında Yüksek Lisansını, 1994′ de Uluslararası İlişkiler alanında Doktorasını tamamladı. 2012’ de Siyasal Hayat ve Kurumlar Temel Alanında Üniversite Doçenti oldu. 2017 de Uluslararası İlişkiler Profesörü oldu.

1987′ de İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Halkla İlişkiler ve Tanıtma Müdürlüğü Şefi, 1988′ de İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi,  1990′ da İ.Ü. Avrupa Topluluğu Programı Başkan Yardımcısı ve Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi Genel Sekreteri, 1993 de İ.Ü. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı  ile Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, 1994 -1995′ de Gümrük Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanlığı Başdanışmanı, 1998 – 2003 arası Rekabet Kurumu Eğitim Müdürü ve Uluslararası İlişkiler Müdür Vekili görevlerinde bulundu.  Bu görevi sırasında Cenevre ve Paris’te DTÖ ve OECD Rekabet ve Ticaret Komiteleri toplantılarına katıldı, Rekabet Kurumu uzmanları için Bruges Avrupa Koleji ve Londra City Üniversitesi Ekonomi Bölümü ile AB Rekabet Hukuku ve Politikası ile Sanayi İktisadı eğitim programları organize etti. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli illerdeki Barolar ve Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte birçok şehirde Avukatlar, Sanayici ve İş Adamları için Rekabet Hukuku ve Politikası sertifikalı eğitim programları düzenledi. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı TİKA   ile birlikte Moğolistan’ dan Makedonya’ya kadar 15 Avrasya ülkesinin üst düzey ekonomi bürokratları ile Rekabet Kurumları başkan ve yöneticileri için 1 er haftalık “Serbest Piyasa Ekonomisi ve Rekabet Kuralları”  sertifikalı eğitim programlarını gerçekleştirdi. Bruges Avrupa Koleji ve TİKA eğitimleri ülkemizin faaliyetleri olarak OECD’ nin yıllık faaliyet raporlarında yer aldı.

Akademik olarak 1988 de İ.Ü. Araştırma Görevlisi, 1993’te İ.Ü. Öğretim Görevlisi,1998 de İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yrd. Doç. Dr. ve 2003 yılında Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yaptı. 2003-2010 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü AB Araştırma ve Uygulama Merkezi (ABAUM) Müdürlüğü ile SBE Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Yüksek Lisans Programı Başkanlığı, Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği ve İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeliği görevlerini sürdürdü. ABD New York FORDHAM Üniversitesi-Kadir Has Üniversitesi müşterek Executive MBA Programı’nın Türkiye eş-koordinatörlüğünü yaptı. 2010-2011 döneminde GAÜ – Girne Amerikan Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve Siyaset Bilimi-Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. Hâlen; AUC – Kıbrıs Amerikan Üniversitesi  Mütevelli Heyet Üyesi,  Kıbrıs ADA Havayolları Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul AREL Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, İİBF ERASMUS Koordinatörü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, İletişim Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ARELUSAM Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. AB’nin kendi Üniversitesi olan ve Avrupa Komisyonu’ na Eurokrat yetiştiren Bruges Avrupa Koleji  (College of Europe) ile birlikte Türkiye’ de kamu ve özel sektör yöneticilerine yönelik AB sertifikalı eğitim programları düzenlemektedir.

Marmara Üniversitesi AB Enstitüsünde AB Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, Yeditepe Üniversitesi İktisat Bölümü ve SBE MBA Programında dört sene AB Rekabet Hukuku ve Uluslararası Ticaret dersleri verdi. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yedi sene lisans ve yüksek lisans düzeyinde;   Siyasi Tarih, 20. Yüzyıl Diplomasi Tarihi, Bölgesel Sorunlar,  Avrupa Birliği, Türkiye-AB İlişkileri, Küreselleşme ve AB Rekabet Hukuku ve Politikası derslerini;   Spor Hukuku Yüksek Lisans Programında Avrupa Hukukunun Kaynakları ve AB Rekabet Hukuku, Dış Ticaret Bölümünde ön lisans düzeyinde AB ve Gümrük Birliği derslerini verdi. Girne Amerikan Üniversitesinde lisans seviyesinde Political Sociology, Study of Modern Nationalism ve Global Security, US Foreign Policy, Political Parties, Intoduction to Political Sciences ve EU Studies, Yüksek Lisans düzeyinde Advanced IR Theories, State&Democracy in the Modern World ve Advanced Diplomatic History ve Graduation Project derslerini verdi. Halen, İstanbul Arel Üniversitesinde Türkçe ve İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümleri ile Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümünde lisans seviyesinde; Theories of International Relations, Comperative Political Ideologies  International Current Issues, Political Parties, Identity Politcs, State and Society in Europe, Foreign Policy Analysis, EU Law, Avrupa Bütünleşme Kuramları ve Türkiye-AB İlişkileri, International Trade and Organisations ve International Trade Law, Turkish Political Life, Comparative Politcs, EU and Turkey-EU Relations derslerini, yüksek lisans seviyesinde Uluslararası İlişkiler Master Programında Uluslararası İlişkiler Teorileri, Uluslararası Güncel Sorunlar ve Avrupa Çalışmaları dersini Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Master Programında ise Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler ve AB’ ye Yönetsel Uyum dersini vermektedir. Ayrıca;  Milli Savunma Üniversitesi bünyesindeki Hava, Kara ve Deniz Enstitülerinde  ( eski Harp Akademileri Komutanlığı bünyesindeki SAREN -Stratejik Araştırmalar Enstitüsü- , Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Deniz Harp Akademisi, Hava Harp Akademisi, Kara Harp Akademisi ve Komutanlık Kurmay; Sınıfı – KOMKARSU sınıfları ) Uluslararası Örgütler,  Avrupa Güvenlik Sorunları, Küreselleşme, BM, AB ve Türkiye – AB İlişkileri derslerini, Hava Harp Okulu Komutanlığı Askeri ve Sosyal Bilimler Bölümünde Askeri Strateji ve Uluslararası Güvenlik ile Uluslararası İlişkilere Giriş derslerini vermektedir. AB finansmanıyla İstanbul Sanayi Odası Başkanlığında Polonya Ticaret Odaları Birliği – Macaristan Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği – Kadir Has Üniversitesi ve İKV’nin oluşturduğu konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen İSO-AB OKULU” Projesinde Proje Partneri görev yapmış ve AB Kurumları ile Rekabet ve Devlet Yardımları derslerini vermiştir. 2006 yılında AB’nin finanse ettiği ve UNDP’ nin uyguladığı “Azerbaycan Gümrük Hizmetlerinin Modernleştirilmesi Projesi”nde Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı olarak çalışmıştır. AB konusunda çok sayıda eğitim semineri ve toplantı düzenlemiştir.

1989 da NATO Kurumsal Araştırma Bursu ( Brüksel ), 1996 da BAB (Batı Avrupa Birliği ) Güvenlik Etütleri Enstitüsü Araştırma Bursu ( Paris ), 1999 da AB Jean Monnet Araştırma Burslarını ( Londra ) kazanmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşlarında aktif olarak çalışmaktadır. Türk – Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Yeşilköy Rotary Kulübü 2009-2010 Dönem Başkanı,  Rotary 2420. Bölge Guvernör Yardımcısı ile AB ve Meslek Hizmetleri Ana Komite Başkanlıkları yaptı. TÜRDER-Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Genel Başkanlığı, TÖF – Tüketici Örgütleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi,  İstanbul AB Çalışmaları Merkezi Derneği Başkan Vekili, TAV-Türkiye – Avrupa Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi,  Kıbrıs Kültür ve Eğitim Derneği Genel Başkanı, DMW-Uluslararası Diplomatlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Akademik Konsey Üyesi,  LİBAD-Liberal Avrupa Derneği Başkan Yardımcısı, İGİAD-  İstanbul Girişimci İşadamları Derneği ve MAGİF-Marmara Genç İşadamları Federasyonu ile Rekabet Derneği İstanbul Şubesi, Kaçakla Mücadele Derneği, Deniz Kültürü Derneği ve Türkiye – AB Derneği İstanbul Şubesi’nin Genel Sekreterlikleri, Tüketiciler Derneği Denetleme Kurulu Başkanı ve Disiplin Kurulu Üyeliği ile  AB ve Rekabet Komisyonu Başkanı, LDG-Liberal Demokrasi Grubu Başkanı,  Kıbrıs – Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Sayman Üyesi, İSTÇEF-İstanbul Çevre Konseyi Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Avrupa Kültür Derneği kurucusu ve Denetleme Kurulu Başkanı, TODGEP-Toplumsal Değişim ve Gelişim Platformu Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi, REVAK Rekabet Vakfı Kurucusu ve Başkan Vekili, Beyoğlu Belediyesi Ekonomik Araştırmalar Kurulu Başkanı ve Büyükçekmece Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Üyesi, Fenerbahçe Spor Kulübü 3. Bölge Temsilciliği ( Büyükçekmece-Beylikdüzü-Esenyurt-Başakşehir ) Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi, Fenerbahçe Düşünce Kurulu Başkanı,  Büyükçekmece Çevre – Kültür ve Turizm Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi, EGD – Ekonomi Gazetecileri Derneği Kıbrıs Temsilcisi gibi birçok STK’ nın yöneticiliğini yapmaktadır.

Uluslararası Siyasi, Askeri ve Ekonomik Örgütler, Küreselleşmenin Avrupa Birliği Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına Etkisi,  Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri, Avrupa Birliği’nin Siyasal ve Ekonomik Temelleri,  Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Politikası, Uluslararası Ticaretin ve Standardizasyonunun Küresel Etkileri, Avrupa Birliği ve Türkiye – AB İlişkileri, Avrupa Kimliği Kurgusu, Historical Peninsula of İstanbul Fener-Balat, Culture – Faith and Religion Based Tourism, Analysis of The “New” Turkish Foreign Policy”, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Mevzuatları”,  AB’ nin Doğu Sınırı “Balkanlar” ile  “Uluslararası Siyasi, Askeri, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel”   adlı kitapları basılmıştır.

Uluslararası İlişkiler alanında büyük çoğunluğu AB ile ilgili 35 kitabın editörlüğünü yapmış, yurtiçi ve yurtdışında tebliğler vermiş, birçok makalesi yayınlanmıştır.

Evli olup, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

UZMANLIK ALANLARI:

Avrupa Birliği, Rekabet Hukuku ve Politikası, AB Ortak Dış ve Savunma Politikası, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Dış Ticaret ve Gümrük Birliği, Uluslararası Ticaret, Küreselleşme, Özelleştirme.

Kişisel WEB Sayfası:    www.ugurozgoker.com,

Mesleki WEB Sayfaları: www.turder.org, www.arel.edu.tr, www.turkkibristicaretodasi.org,

Tel: 0532 237 13 49 Türkiye, 0533 883 13 49 KKTC Faks: 0212 – 471 97 40                                

E-posta: ugurozgoker@arel.edu.tr, ugur@ugurozgoker.com, ugurozgoker@gau.edu.tr, ugurozgoker@turkkibristicaretodasi.org, ugurozgoker@turder.org

Detaylı Özgeçmiş

Kısa CV

Short CV