Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :

 1. Demirağ, Leylan. “Telekomünikasyon ve Rekabet”, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2001.
 2. Yolcu, Şebnem. “Serbest Bölgeler”, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2003.
 3. Matur, Yavuz. “Kamu İhale Kanunu ve Rekabet”, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2003.
 4. Varol, Tuğçe. “Çok Partili Siyasal Yaşama Geçiş Sürecinde Türkiye’yi Etkileyen Dış Faktörler (1945-1960 )”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2004.
 5. Bardakçıoğlu, Doğa. “Ermenistan Dış Siyaseti ve Sınır Kapısı Sorunu”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2005.
 6. Uysal, Taylan. “State Aid Policy in the EU Accession Process”, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Hukuku Ana Bilim Dalı. 2006.
 7. Çetinkaya, Dilek. “Structure and Functions of European Parliament after 2004 Enlargement”, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü, Avrupa Hukuku Ana Bilim Dalı. 2006.
 8. Kartal, Semra. “Avrupa Birliği Siyasi Gelişimi ve Türkiye”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2006.
 9. Şafak Eren, Seden. “Ege Denizi Temelinde Türk-Yunan İlişkileri”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 10. Tüysüzoğlu, Göktürk. “Kosova’nın Bağımsızlığı ve Dünya Politikasına Etkileri”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 11. Cılız, Ali. “Avrupa Birliği’nin Bilgi Toplumuna Girişi”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 12. Kahya, Hüseyin. “Avrupa Birliği’nin Küresel Güç Olma Potansiyeli”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 13. Ünsal, Melih. “Kıbrıs – AB İlişkileri Çerçevesinde KKTC Ekonomisi”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 14. Şevik, Adem. “Ortadoğu’da Lübnan Sorunu”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 15. Ünalan, Levent. “Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Türk Dış Politikasında Filistin Yaklaşımı”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 16. Tezel, Ahmet. “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Devlet Olarak Kıbrıs Sorununun Çözümüne Etkisi”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 17. Ecevit, Cenk. “Küreselleşen Dünyada Çokuluslu Şirketler ve Politik Risk”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı, 2008.
 18. Kahraman, Abdülkadir. “Irak’ın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği Üzerine Muhtemel Senaryolar”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 19. Gürel, Mehmet. “Küreselleşen Dünya ve Terörizm”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 20. Yiğit, Verda. “1648 Vestfalya Barışı’ndan 1815 Viyana Kongresi’ne Kadarki Dönemde Uluslararası Sistemin Dönüşümü”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 21. Türk, Eylem. “Avrupa Birliği Sürecinde Sivil Toplumun Önemi ve TÜSİAD’ın Rolü”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 22. Karadağ, Muhammed Emin. “II. Dünya Savaşı`ndan Günümüze Türkiye’nin ABD ve Rusya ile Siyasi İlişkileri”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2008.
 23. İduğ, Murat. “Ekümeniklik ve Fener Rum Patrikhanesi”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2009.
 24. Yetüt, Özgür. “Türkiye İsrail İlişkilerinin Ortadoğu Çatışma Sürecine Etkisi”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2009.
 25. Kanlı, Ayşe Ece. “SSCB’nin Dağılmasından Sonra Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye ile İlişkileri”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2009.
 26. Diyarbakırlıoğlu, Kaan. “Küresel Bir Ekonomik Kuruluş Olarak IMF ve Türkiye Politikaları”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2009.
 27. Tepebaşı, Ufuk. “1990 Sonrası Afrika: Mücadele Alanı”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2009.
 28. Doğaç, Gürkan. “Uluslararası Ticaretin ve Standardizasyonunun Küresel Etkileri”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı. 2009.
 29. Bedir, Abdülkerim. “Küresel Güç Hedefindeki AB’ye Türkiye’nin Muhtemel Katkıları”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2010.
 30. Uykun, Elçin. “Çokuluslu Şirketlerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı ve Çevre Politikaları”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2010.
 31. Oğuzay, Sabri Cumhur. “Türkiye-Suriye İlişkilerinde Su ve Terör Sorunu”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2010.
 32. Keskin, Cihan. “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Rusya’nın Güvenlik Politikaları ve Bunun ABD-AB ve Türkiye’ye Etkisi”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2010.
 33. Mantar, İsmail. “Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikasının Gelişimi ve Genişleme Sürecinde Transatlantik Etkisi”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2010.
 34. Çakır, Nefin. “Komşuluk Politikası Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Gürcistan Politikası”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2010.
 35. Kalko, Ümit. “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinin Türkiye’de Yerel Yönetimlere Yansıması”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2010.
 36. Torlak, Mustafa. “Siyonizm Penceresinden Arap-İsrail Savaşları”, Kadir Has Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme Ana Bilim Dalı. 2010.
 37. Aşti, Seden. “Kıbrıs Sorunu ve Çözüm Önerileri: Federasyon, Konfederasyon ve Bağımsız İki Devlet Alternatiflerinin Değerlendirilmesi”, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı. 2015.
 38. Koraltan, Feyza. “Realizm Kuramı çerçevesinde Arap Baharı”, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı. 2016.
 39. Batı, Güney Ferhat. “Avrupa Birliği Genişleme Politikası ve Batı Balkanlar Perspektifi”, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı. 2016.
 40. Uçar, Melih. “Kimlik Sorunu Çerçevesinde Türkiye’deki Mülteciler ve Suriyeliler Örneği”, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı. 2017.
 41. Küçükşahin, Çağla. “Dünya Güç Merkezleri ve Brezilya”, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı. 2017.
 42. Taşyaran, Merve. “Bosna-Hersek İç Savaşı ve Uluslararası Örgütlerin Politikaları”, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı. 2017.
 43. Yüksel, Gökhan. “Doğu Akdeniz Jeopolitiği ve Enerji Keşifleri”, İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı. 2017.
 44. Mert, Erdoğan. “Doğrudan Demokrasinin Günümüz Koşullarında Uygulanabilirliği”, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı. 2018.
 45. Doğan, Gözde. “Mültecilerin Göç Durumu ve  STK’ların Bu Duruma Etkisi”, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı. 2018.
 46. Yılmaz, Aziz Göksal. “Tek Parti Dönemi Halkçılığıdan Demokrat Parti Popülizmine Geçiş: Türkiye’ de Merkez Sağın Oluşum Dinamikleri ve Popülizm”,  İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı. 2018.
 47. Önal, Süleyman Hilmi. “Kamu Kurumlarındaki Yöneticilerin Liderlik Davranışı Gösterme Düzeylerinin İşgörenler Tarafından Algılanmasına Yönelik Bir Çalışma ( TOKİ Örneği ) ”, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Ana Bilim Dalı. 2018.

Ayrıca 16 kadar tezin de Eş Danışmanlığı yapılmıştır.