Makale ve Bildiriler

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

1) Uğur Özgöker and Serdar Yılmaz, “NATO and Russia’s Security Dilemma Within the European Union’s Far Neighbors”, International Relations and Diplomacy,  October 2016, Vol. 4, No. 10, ( Serial Number: 37 ), PP: 650-665, DOI: 10.17265/2328-2134/2016.10.006, ISSN: 2328-2134, David Publishing, NY, USA.https://webmail.arel.edu.tr/service/home/~/?auth=co&loc=tr&id=56726&part=2

2) Uğur Özgöker and Zekeriya Alperen Bedirhan, “The European Common Foreign and Security Policy and Turkey’s Contribution”, Journal of International Relations and Foreign Policy, June 2017, Vol. 5, No. 1, PP: 75-82, DOI: 10.15640/jirfp.v5n1a5, ISSN: 2333-5866 (Print), 2333-5874 (Online), Published by American Research Institute for Policy Development, Washington DC, USA. http://jirfp.com/vol-5-no-1-june-2017-abstract-5-jirfp

3) Uğur Özgöker and Zekeriya Alperen Bedirhan, “RELATIONS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND TURKEY WITHIN THE CONTEXT OF CUSTOMS UNION, International Journal of Arts and Commerce, August 2017, Vol. 6, No. 6,  PP: 63-71, ISSN 1929-7106, published by:  (CEK),, The Centre for Enhancing Knowledge,  UK,  http://www.ijac.org.uk/images/frontImages/gallery/Vol._6_No._6/6._63-71.pdf

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

1)    Uğur Özgöker and Aylin Şeker Görener, “Turkey’s Position vis-à-vis the Atlantic Divide” Paper presented at the Second Pan-European Conference on EU Politics,  Organised by ECPR ( European Conference on Political Research ) – Standing Group on the European Union, Johns Hopkins University Paul Nitze School of Advanced International Relations Bologna Center,  24-26 June 2004. Bologna, Italy.

2)    Uğur Özgöker, “DÜNYADA VE AVRUPA BİRLİĞİ’İNDE GÜMRÜK – TİCARET POLİTİKALARI” Konferansı, Türkiye Gümrük Müşavirleri Dernekleri ve Uluslararası Gümrük Komisyoncuları Konfederasyonu ( CONFIAD ) Ortak Toplantısı, Sonuç Sunumu. 14 Mayıs 2005 Cumartesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

3)    Uğur Özgöker and Aslı Alıcı, “Can Financial Regulations Strengthen Financial Stability in  Developing Countries?: The Case of Turkey”, Paper presented at the FRONTIERS of REGULATION : Assesing Scholarly Debates and Policy Challenges Conference, Organized jointly by ECPR – Standing Group on Regulatory Governance and Centre for the Study of Regulated Industries, School of Management, University of Bath, 7-9 September 2006, Bath, England.

4)    Uğur Özgöker ve Vedat Akman,  “Küreselleşmenin Unsurlarının En Başarılı Uygulaması Olarak AB’nin Kurulması: AB Bünyesinde Alman-Fransız İşbirliği”. ÇATIŞMA VE İŞBİRLİĞİ KAYNAĞI OLARAK KÜRESELLEŞME konulu Uluslararası Sempozyumda sunulan bildiri, Girne Amerikan Üniversitesi, 13-15 Mayıs 2008, Girne-Kıbrıs, KKTC.

5)    Uğur Özgöker ve Sedat Aybar, “JCI Istanbul Crossroads “Meeting of Cultures” Film Project: A Cultural Spectacle”, Paper presented at THE KNOWLEDGE ECONOMY – OPPORTUNITIES AND CHALLENGES TO HIGHER EDUCATION Conference organised by Burgas Free University, 13-15 June 2008, Burgas, Bulgaria.

6)    Uğur Özgöker and Vedat Akman,  “International Migration Issue at the Center of Turkish-EU Relations”, Paper presented at the Fourth Pan-European Conference on EU Politics, Organised by ECPR– Standing Group on the European Union, University of Latvia, 25-27 September 2008, Riga, Latvia.

7)    Assoc. Prof. Dr. Sedat Aybar, Asst. Prof. Dr. Uğur Özgöker, Mr. Vedat Akman ( LLM ),   “In the Framework of Free Movement of Persons EU-Turkey Migration Issue: Breaking the Stereotype”,  Paper presented at the BREAKING THE STEREOTYPE THE ORIENT’S IMAGE OF EUROPE AND EUROPE’S SELF PERCEPTION Conference, Organized by Kadir Has University in co-operation with the Leopold Franzens University of Innsbruck  24 October 2008, University of Kadir Has, İstanbul, Turkey.

8)    Asst. Prof. Dr. Uğur Özgöker,   “ Turkey as a Bridge between East and West and its Role in the EU’s Energy Security”,  Paper presented at the FIRST EUROPE-TURKEY FORUM,  Organised jointly by Polish Foundation Institute for Eastern Studies and Turkish Asian Center for Strategic Studies ( TASAM ),  5-6 December 2008, Sopot, Poland.

9)    Asso. Prof. Dr. Sedat Aybar, Asst. Prof. Dr. Uğur Özgöker, LL.M. Vedat Akman, Research Asisstant Himi Songur, “Migration: Turkey as a Bridge Between Europe and Eurasia”; Paper presented at the MIGRANT EUROPE Symposium;Organised by National Institute for the Promotion of Migrants’ Health and the Control of Poverty-Related Diseases (NIHMP), 11 February 2009, Rome, Italy.

10) Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, Asst.Prof.Dr. Uğur Özgöker,   “ Development of the European Union Politics for Eliminating Terrorism Threat”,  Paper presented at the International Conference on Conflict, Terrorism and Society, SOCIETIES UNDER SIEGE: MEDIA, GOVERNMENT, POLITICS AND CITIZENS’ FREEDOMS IN AN AGE OF TERRORISM, Organised by Kadir Has University, 28 – 30 April 2009, Istanbul, Turkey.

11) Asst. Prof. Dr. Uğur Özgöker, “ “Looking Ahead the Missile Defense System: NATO and Russia’s Security Dilemma in Georgia, Libya and Beyond.” Paper presented at the Tenth METU Conference on International Relations: Rethinking International Relations: Theory and Practice, Organised by Middle East Technical University. 15-17 June 2011, Ankara, Turkey.

12) Yrd. Doç. Dr. Uğur Özgöker,  “Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin AB Dönem Başkanlığına karşı Türkiye ve KKTC Yönetimlerinin Mukayeseli Dış Politika Analizi Disiplininde kullanılan bilimsel yöntemlere göre tespit edip uygulayacağı Stratejiler.” 2. Uluslararası Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 17-20 Nisan 2012, Girne-KKTC.

13) Doç. Dr. Uğur Özgöker, “GKRY’ nin AB Dönem Başkanlığında Ortadoğu ve Enerji Sorunları Bağlamında Türkiye-AB İlişkileri”, 3 rd BLUE BLACK SEA International Congress, Siyaset, Ekonomi ve Toplum üzerine 3. MAVİ KARADENİZ ULUSLARARASI KONGRESİ (Uyuşmazlık Çözümü, İşbirliği ve Demokratikleşme Beklentileri), Sakarya Üniversitesi,  15-17 Ekim 2012, Sakarya, Türkiye.

14) Assoc. Prof. Dr. Uğur Özgöker, “Central Asia and Afghanistan: Opportunities and Risks for Regional Security”, Paper presented at the International Energy, Water and Food Security Conference, organised by ORASAM( Central Asia Research Center ) Kyrgyzistan-  Turkey Manas University, (http://orasam.manas.kg/index.php/tr/analysis-5/330-orasam-orta-asya-da-enerji-ve-su-guevenligi-konusunda-ac-k-yuvarlak-masa-duezenledi),  13-14 June 2013, Bishkek-Kırgızistan.

15) Assoc. Prof. Dr. Uğur Özgöker, Asst. Prof. Dr. Hüseyin Çelik, “The Peace Eagle Project within the Framework of Turkey-US-Israeli Relations and Regional Security Issues.” Paper presented at the International Security Congress, Organised by Kocaeli University, BİLGESAM, Center for Strategic Research, University of Prishtina, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Yıldız Technical University, Trakya University, Turkic Council, 8-9 October 2013, İzmit, Turkey.

16) Assoc. Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Research Assistant Serdar YILMAZ, “Does Central Asia Really Matter for Turkish Foreign Policy”,  Paper presented at the International Conference on “Strategizing Turkey: The Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy”, Organised by İstanbul Kültür University, 26-27 October 2013, İstanbul, Turkey.

17) Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Yrd. Doç. Dr. Volkan TATAR, “Uluslararası Tanıma Kıskacında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”, 3. Dünya Kıbrıs Türkleri Kongresi, 21-24 Kasım 2013, Girne-KKTC.

18) Assoc. Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Assoc. Prof. Dr. A. Tolga Türker, “Cyprus and the European Union: Prospects for an Alternative Energy Partnership”, Paper presented at  the 9th International Congress of “Cyprus Studies”, Organised by Center for Cyprus Studies of Eastern Mediterranean University, 24-25 April 2014, Famagusta-TRNC.

19) Assoc. Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Research Assistant Serdar YILMAZ, “ Energy Security in Eurasia”, Paper presented at the International Energy Security Congress, Organised by Kocaeli University, BİLGESAM, Center for Strategic Research             ( Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs ), University of Prishtina, University of Prizren,  L.N. Gumilyov Eurasian National University, Yıldız Technical University, Trakya University and  Turkic Council, 23-24 September 2014,  İzmit, Turkey.

20) Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Ar. Gör. Serdar YILMAZ, “ Küreselleşme Karşıtları Küreselleşme Taraftarlarına Karşı – Ortak Nokta: Küreselleşmenin Alternatifsizliği”, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Artvin Çoruh Üniversitesi, 15-17 Ekim 2014 Hopa – Artvin.

21)  Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK, “ Kıbrıs’ ta Enerji Politikaları ve İngiltere İlgisi”,  Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu,  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi, 11-13 Aralık 2014, Gazi Mağusa, KKTC.

22) Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK, “ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Fosil Yakıtların Yerine Geçmesi Sonucunda Oluşabilecek Ortadoğu’daki Jeostratejik Durum”, 1. Uluslararası Avrasya Enerji Sorunları Sempozyumu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 28-30 Mayıs 2015, İzmir, Türkiye.

23) Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, “ Kıbrıs’ ta son Gelişmeler: Birleşik Kıbrıs Federasyonu Mümkün mü?”, 1. Uluslararası Turkuaz Sosyal Bilimler Kongresi, Namık Kemal Üniversitesi, 16-18 Eylül 2015, Tekirdağ, Türkiye.

24) Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, “Kıbrıs’ta Türk Kültürünün ve Türk Varlığının Yaşatılması”, Türk Dilli Ülkelerde Tarih, Toplum ve Değerler ana başlıklı 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kongresi, Medeniyet başlıklı 6. Oturumunun panelisti.  Avrasya Sosyologlar Derneği,  İstanbul AREL Üniversitesi ve TİKA ( Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ) Başkanlığı, 3-4 Aralık 2015 İstanbul, Türkiye.

25) Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER, “Uluslararası İlişkiler ve Ekonomi”, 1. ULUSLARARASI EKONOMİ YÖNETİMİ VE PAZAR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 4-5 Aralık 2015, İstanbul, Türkiye.

26) Özgöker, Uğur ve Nursel SAĞIROĞLU, “Rekabetin Korunması Çerçevesinde Medya Alanında Yoğunlaşma ve Çeşitlenmenin Siyasal ve İktisadi Sonuçları: Türkiye ve Avrupa Birliği Örnekleri”, The Main Goal of The “Mangılık El” Idea-Common Aim And Common Future Materials of International Scentific and Practical Conference. S. J. Esfendiyarov Üniversitesi, Kazakistan Tarihi ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Rizo Yayınevi, Almatı, 2016, Sayfa: 79-99.

27) Özgöker, Uğur,  “Kıbrıs’ ta Türk Kültürel Varlığı ve Türk Kimliği’ nin Yaşatılması”, The Maın Goal Of The “Mangılık El” Idea-Common Aim And Common Future Materials of International Scentific and Practical Conference, S. J. Esfendiyarov Üniversitesi,  Kazakistan Tarihi ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Rizo Yayınevi, Almatı, 2016, Sayfa: 99-102.

28) Özgöker, Uğur ve Batı, Ferhat, ” Avrupa Birliği’ nin Balkanlar Genişlemesi ve Balkan Ülkelerine Barış-Refah Katkıları”, 5. IBANESS ( International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series ) Kongresi, ARSEAD Sosyal Ekonomik Araştırmalar Derneği, Bulgaristan Filibe University of Agribusiness and Rural Development ve Makedonya Bitola University of St. Kliment Ohridski, 23-24 Eylül 2017, Lüleburgaz-Kırklareli, Türkiye.

29) Özgöker, Uğur, “Karadeniz’ de Türk – Rus İşbirliği”, TÜRKİYE – RUSYA İLİŞKİLERİ ana temalı 7. ULUSLARARASI KARADENİZ SEMPOZYUMU, Giresun Üniversitesi Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi ( KARASAM ) ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 19-20 Ekim 2017, Giresun, Türkiye.

30) Özgöker, Uğur ve Güney Ferhat Batı, “Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinde Gümrük Birliği Politikalarının Retrospektif – Prospektif Boyutları”, “DÜNYA POLİTİKASINDA KRİZ VE DEĞİŞİM” ana temalı 9. ULUSLARARASI İLİŞKİLER KONGRESİ, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 23-24 Ekim 2017, Bursa, Türkiye.

31) Özgöker, Uğur ve Aşkın İnci Sökmen, “Terörizmle Mücadele ve NATO”, Yeni Güvenlik Ekosistemi ve Çok Taraflı Bedeli ana temalı 4. İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2017, TASAM – TÜRK ASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ve Nişantaşı Üniversitesi, 01-03 Kasım 2017, İstanbul, Türkiye.

32) Özgöker, Uğur ve Güney Ferhat Batı, “Küresel Denklemde Avrupa’ nın İç ve Dış “Birlik” Güvenliği: Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası”, Yeni Güvenlik Ekosistemi ve Çok Taraflı Bedeli ana temalı 4. İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2017, TASAM – TÜRK ASYA STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ ve Nişantaşı Üniversitesi, 01-03 Kasım 2017, İstanbul, Türkiye.

33) Özgöker, Uğur, “Avrupa Birliği’nin  Göç Sorunu ve Sorunun Çözümüne Yönelik AB Göç/ Göçmen/ Mülteci Politikaları”,  ULUSLARARASI GÜVENLİK VE GÖÇ ZİRVESİ, Beykent Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü ( IFEA ), 24 Haziran 2019, İstanbul, Türkiye.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

1)    “JCI Istanbul Crossroads “Meeting of Cultures” Project a Cultural Spectacle,  THE KNOWLEDGE ECONOMY- Opportunities and Challenges to Higher Education.                   ( Project Europe Aid/122908/D/SER/BG TA for the Implementation of the Educational Component Under Improvement of the Situation and Inclusion of the Disadvantage Ethnic Minorities with a Special Focus on Roma.  TA Contractor:  GET German Education and Training Gmbh in Consortium with Open – Society Institute – Sofia, 352pp )  Sayfa: 55-63, ISBN 978-954-9370-61-4, Bulgaristan, Aralık 2008. Kitap bölümü. Doç. Dr. Sedat Aybar ve Öğ. Gör Vedat Akman’la birlikte.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 1. Özgöker, Uğur, “2. Dünya Savaşı Sonrası Türkiye Ortadoğu İlişkileri”, İktisat Dergisi (İ.Ü. İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Yayın Organı), Sayı: 305-306, İstanbul, Ekim-Kasım 1990, sayfa: 27-30.
 2. Özgöker, Uğur ve Neziha Musaoğlu, “Rusya – AB İlişkilerinde Stratejik Ortaklıktan Stratejik Depresyona”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Ulusal Hakemli Dergi, Yıl:4, Sayı: 8, Harp Akademileri Basım Evi, Yayın No: 08/19, ISSN: 1305-4740, İstanbul, Aralık 2008, sayfa: 73-98.
 3. Özgöker, Uğur, Sedat Aybar ve Vedat Akman, “Uluslararası Finansal Kriz ve Siyasi Sonuçları”, Maliye Finans Yazıları, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı ( Finans Kulüp) ve Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı (TEMAR) ‘nın Bilimsel ve Mesleki Yayın Organı, Ekonomi – Maliye ve Finans Konularında Yayınlanan Hakemli Dergi, Yıl: 23, Sayı: 83, Der Yayınevi, ISSN: 1308-6014, İstanbul, Nisan 2009, sayfa: 31-44.
 4. Özgöker, Uğur, “Küresel Finansal Krizin Işığında Küreselleşmenin Unsurlarının En Başarılı Uygulaması Olarak AB’nin Kuruluşu ve Alman-Fransız İşbirliği”, Maliye Finans Yazıları, Türkiye Finans Yöneticileri Vakfı ( Finans Kulüp) ve Türkiye Ekonomik ve Mali Araştırmalar Vakfı (TEMAR)’nın Bilimsel ve Mesleki Yayın Organı. Ekonomi – Maliye ve Finans Konularında Yayınlanan Hakemli Dergi, Yıl: 23, Sayı: 83, Der Yayınevi, ISSN: 1308-6014, İstanbul, Nisan 2009, sayfa: 115-130.
 5. Özgöker, Uğur ve Sezin İba, “Türkiye – Avrupa Birliği Müzakerelerinin Anahtarı: Kıbrıs”, Stratejik Boyut Üç Aylık Düşünce-Analiz Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 3, Mayıs-Haziran-Temmuz 2009, Stratejik Boyut Medya Yayıncılık Yayın Organı, Ankara, Mayıs 2009, sayfa: 113-123.
 6. Özgöker, Uğur ve Sedat Aybar, “Batı Enerji Güvenliği ve Türkiye”, Stratejik Öngörü Dergisi, Yıl: 5, Sayı:14, TASAM Hakemli Stratejik Araştırmalar Dergisi, İstanbul, 2009, sayfa: 131-140.
 7. Özgöker, Uğur ve Sedat Aybar, “Batı Enerji Güvenliği ve Türkiye”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 2, Edirne, Aralık 2009, sayfa: 319-334.
 8. Özgöker, Uğur ve Güney Ferhat Batı, “Küresel Denklemde ABD’nin Ortadoğu ve Çin Politikası”, EYSAD İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, ISSN: 2528-8288, İstanbul, Nisan 2016, http://dergi.arel.edu.tr/index.php/eysad/article/view/7/10, sayfa: 59-64.
 9. Özgöker, Uğur, ”Türkiye’nin AB İle Gümrük Birliği’ni Kıbrıs’ a Teşmil Etmesi Sonucu Yaratılacak Uluslararası Ticaret İmkanları”, Gümrük Müşaviri, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Dergisi, Sayı: 46, ISSN; 1304-3757, İstanbul, Mayıs-Haziran-Temmuz 2016, sayfa: 56-59.
 10. Özgöker, Uğur, Bilge Karamehmet ve Gökhan Aydın, “Türkiye’de Kırsal Turizm Destinasyonlarının Rekabetçi Gücünün Geliştirilmesi İçin Stratejik Öneriler”, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 10, ISSN: 2146-8494, Tekirdağ, Temmuz 2016, http://journal.nku.edu.tr/index.php/BJSS/article/view/208, sayfa: 106-116.
 11. Özgöker, Uğur ve Güney Ferhat Batı, “Avrupa Birliği Hukukunda Göç Sorunu Parametreleri”, EYSAD İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi-İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ISSN: 2528-8288, İstanbul, Kasım 2016, http://dergi.arel.edu.tr/index.php/eysad/article/view/22, sayfa: 106-116.
 12. Özgöker, Uğur ve Yusuf İmamoğlu, “AB ve ABD Arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması ve Türkiye’ye Muhtemel Etkileri”, EYSAD, İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ISSN: 2528-8288, İstanbul, Kasım 2016, http://dergi.arel.edu.tr/index.php/eysad/article/view/24, sayfa: 21-34.
 13. Özgöker, Uğur ve Güney Ferhat Batı, “Siyaset Biliminde Eleştirel Teori’nin ‘Sofistik’ Nosyonu ve Frankfurt Okulu Perspektifi.”, EYSAD, İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, ISSN: 2528-8288, İstanbul, Nisan 2017, http://dergi.arel.edu.tr/index.php/eysad/article/view/26, sayfa: 1-10.
 14. Özgöker, Uğur ve Nursel Sağıroğlu, “Rekabetin Korunması Çerçevesinde Medya Alanında Yoğunlaşma ve Çeşitlenmenin Siyasal ve İktisadi Sonuçları: Türkiye ve Avrupa Birliği Örnekleri”, C. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, Sayı: 9, Bahar2016 , Yayın Yeri: İstanbul Arel Üniversitesi, ISSN: 2146-4162, İstanbul, Yayın Tarihi: Mayıs 2017, http://www.turder.org/wp-content/uploads/2017/05/rekabetin_korunması_kunye.pdf, sayfa: 75-103.
 15. Özgöker, Uğur ve Z. A. Bedirhan , “The Modernisation of the EU-Turkey Customs Union”, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, Sayı-10-11, Güz-2016-Bahar-2017, Yayınlayan: İstanbul Arel Üniversitesi, ISSN: 2146-4162, İstanbul, Erişim Tarihi:25.05.2018. URL: https://iletisim-calismalari.arel.edu.tr/files/website/iletisim-calismalari/dergi/sayi-10/sayi-10-11.pdf, sayfa 39-53.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1)Özgöker, Uğur, “Sonuç Bildirgesi”, Türkiye AB İlişkilerinin Bugünü ve Yarını, Editör: Dr. Uğur Özgöker, Türkiye, Avrupa Vakfı Yayın No:1, ISBN: 975-92455-0-7, Ankara, 2002, 341 Sayfa.

2)Özgöker, Uğur, “AB ve Türkiye AB İlişkileri”, Erzurum Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Toplantısı, Gençler Avrupa’da Projesi Kapsamında, Gençay Gençlik Sivil Toplum Örgütü ve Avrupa Birliği Bilgi Belge Merkezi Organizasyonu, 26 Mayıs 2005, Konferansçı.

3)Özgöker, Uğur, “İran ve Suriye Devletlerinin ABD İle Sorunlarının Türkiye’ye Yansıması”, Kadir Has Üniversitesi 1 Mart 2006 Panel Tebliğleri, Editörler: Uğur Özgöker ve H. Burç Aka, ISBN: 975-8919-09-01, 1. Basım, İstanbul, Haziran 2006, 53 Sayfa.

4)Özgöker, Uğur, “Avrupa Birliği Sürecinde KOBİ’lerin Değişimi ve Sorunları”, Kadir Has Üniversitesi 3 Mayıs 2006 Panel Tebliğleri, Editörler: Uğur Özgöker ve H. Burç Aka, ISBN: 975-8919-12-1, 1. Basım, İstanbul, Eylül 2006, 34 Sayfa.

5)Özgöker, Uğur, “AB’nin 50’nci Yılı ve Türkiye AB İlişkileri”, Panel, T.C. Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, 29 Mart 2007, Panelist.

6)Özgöker, Uğur, “Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları ve Vakıfların Rolü ve Önemi”, Kadir Has Üniversitesi 9 Mayıs 2007 Panel Tebliğleri, Editörler: Uğur Özgöker ve Ayça Öztürk, ISBN: 978-975-8919-25-5, 1. Baskı, İstanbul, Eylül 2007, 64 Sayfa.

7)Özgöker, Uğur, “Kıbrıs Adası’nın Kısa Tarihçesi ve Stratejik Önemi”, KKTC Askeri Günü (TMT ve GKK’ nın Kuruluş Yıldönümleri ) Kutlama ve Şehitleri Anma Toplantısı, Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi, 1 Ağustos 2007, Konuşmacı.

8)Özgöker, Uğur, “Türk Dış Politikası Güncel Sorunları Üzerinde Değerlendirme Toplantısı”, Sakarya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Tarafından 3-5 Şubat 2010 Tarihlerinde Sakarya Üniversitesi’nde Düzenlenen Çalıştay Tebliği.

9)Özgöker, Uğur, “Avrupa Birliği Yolunda Türkiye”, AB ve Adaylık Sürecinde Türkiye Semineri, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tarafından Avrupa Günü Kutlaması Münasebetiyle Düzenlenen Toplantı, 8 Mayıs 2012, Panelist.

10)Özgöker, Uğur, “KKTC’nin Kuruluşundan Sonra Kıbrıs’ta Sosyal ve Ekonomik Durum”, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Tarafından 26 Aralık 2013 Tarihinde Düzenlenen, Kıbrıs’ta Kanlı Noel’in 50. Yılı Anma Konferansı ve Fotoğraf Sergisi, Panelist.

11)Özgöker, Uğur, “Tarih Boyunca Macar-Türk İlişkileri”, İstanbul Arel Üniversitesi MYO Sivil Havacılık ve Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü ve İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Tarafından Avrupa Haftası Etkinlikleri Kapsamında 6 Mayıs 2014 Tarihi’nde Arel Üniversitesi Sefaköy Kampüsü’nde Düzenlenen Toplantının Organizatörü ve Panelin Moderatörü.

12)Özgöker, Uğur, “Enerji Sorunları ve Kıbrıs AB İlişkilerine Etkisi”, Şişli Belediye Başkanlığı ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği İstanbul Şubesi Tarafından 17 Aralık 2014 Tarihinde Düzenlenen Doğu Akdeniz’de Son Gelişmeler TC ve KKTC’nin Avrupa Birliği ile İlişkileri Panelinin Panelisti.

13)Özgöker, Uğur, “Bölgesel Kalkınma’da Rekabet Stratejileri ile Rekabet Hukuku ve Politikasının Rolü ve Önemi”, Bitlis Ekonomi ve Kalkınma Çalıştayı, Bitlis Valiliği ve Bitlis Eren Üniversitesi tarafından 24-25 Kasım 2017 Tarihlerinde Bitlis Eren Üniversitesi’nde Düzenlenen Çalıştay Tebliği.