Öğrenim Hayatı

Öğrenim Geçmişi:

 • Özel Ayşeabla İlkokulu, Ankara, 1969-1974.
 • Özel Tevfik Fikret Lisesi, Ankara, 1974-1979, (1 sene yoğun Fransızca Hazırlık Sınıfı, ortaokul, lise 1).
 • Fenerbahçe Lisesi, İstanbul, 1979-1981.
 • Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü, 1981-1983, (1 sene yoğun İngilizce Hazırlık Sınıfı)
 • İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1983-1987, (Mezuniyet Derecesi: İyi)
 • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Topluluğunun Ekonomik Yapısı Yüksek Lisans Programı, 1987-1988, (Mastır Derecesi), Tez Konusu: “Avrupa Entegrasyonu ve Türkiye”.
 • İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Programı, 1988-1994, (Doktora Derecesi), Tez Konusu: Avrupa Siyasal Birliği Çerçevesinde Avrupa Topluluğunun Güvenlik ve Savunma Boyutu Olarak Batı Avrupa Birliği”.
 • YÖK Siyasal Hayat ve Kurumlar Doçentlik Temel Alanı, 2012. Siyaset Bilimi Doçenti.

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı :

“Avrupa Entegrasyonu ve Türkiye”, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Topluluğunun Ekonomik Yapısı Bilim Dalı, İstanbul, 1988. Danışman: Prof. Ali Özgüven

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı  ve  Danışmanı :

“Avrupa Siyasal Birliği Çerçevesinde Avrupa Topluluğunun Güvenlik ve Savunma Boyutu olarak BAB”, Basılmamış Doktora Tezi, İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, İstanbul, 1994. Danışman: Prof. Dr. Esat Çam.

Burslar:

 • 1989-1990 NATO Kurumsal Araştırma Bursu
 • 1996 BAB Güvenlik Etütleri Enstitüsü Araştırma Bursu,
 • 1998-1999 AB Jean Monnet Araştırma Bursu.