Diğer Yayınlar

DİĞER YAZI VE MAKALELER

1)       “Türkiye-AET İlişkilerinin Son Durumu ve Türkiye’nin Konuya Bakışı” Parlamento Dergisi (Türk Parlamenterler Birliği Yayın Organı), Sayfa: 22-23, Sayı: 31, Ankara, Mayıs-1987.

2)       “Avrupa Topluluğu ve Türk Kültürü”, 13. Avrupa Dosyası (İ.Ü. SBE Avrupa Topluluğu Bölümü Yayın Organı), Sayfa: 14-15, Sayı: 5-6-7-8, İstanbul, Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım 1989.

3)        “Türkiye’nin Avrupa Topluluğuna tam üyelik sürecinde Kültür farklılığı sorunu ve sorunun çözümüne yönelik bazı öneriler”. Türk-Alman Kültür Diyaloğunun Sorunları ve Perspektifleri (İstanbul Alman Kültür Merkezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Berlin Senatosu Kültür İşleri İdaresi, Türkiye Araştırmalar Merkezi BONN, Ortak Yayın), İstanbul 1990.

4)        “Türkiye Avrupa Topluluğu İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu”, Bülten (Türk Demokrasi Vakfı Yayın Organı), Sayfa: 34-35, Sayı: 9, Ankara, Nisan 1991.

5)       “Halkla İlişkilerde Enternasyonal Tanıtım Faaliyetleri” Entegre Dergisi (İ.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yayın Organı), Sayfa: 8-12, Yıl 1, Sayı: 1, İstanbul, Mayıs 1993.

6)       “Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Entegrasyon Hareketleri Çerçevesinde 1995 Yılında Avrupa Topluluğu ile oluşturacağımız GÜMRÜK BİRLİĞİ”, Entegre Dergisi, (İ.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yayın Organı), Sayfa: 47-50, Yıl 1, Sayı: 2, İstanbul, Ocak 1994.

7)       “Türk Dış Politikasının Bugünkü Durumu ve Gelecekte İzlenmesi Gerekli Stratejiler”, Söylem Dergisi, Sayfa: 61-66, Sayı: 3, Cilt 1, Lefkoşe, Yaz 1996.

8)       KKTC’nin Uluslararası Entegrasyonlara Katılması”, KIBRIS TÜRK KALKINMA DOSYASI (KKTP 6-7 Aralık 1997 Toplantı Dokümanları, Sayfa: 111-114, ISBN 975-7082- 04-X, Ankara, 1998.

9)       “Kıbrıs Sorunu ve Lüksembourg ve Cardiff Zirvelerinin Ardından Türkiye-Kıbrıs-AB İlişkilerinin Geleceği”, MERCEK Dergisi (MESS Yayın Organı), Sayfa: 84-88, Yıl 3, Sayı::12, İstanbul, Ekim 1998.

10)    “ Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Politikası -1- “, SUBCONTURKEY, Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 54 -56, Yıl: 2, Sayı: 18, İstanbul, Haziran 2005.

11)    “Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Politikası -2-“, SUBCONTURKEY, Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 88-89, Yıl: 2, Sayı: 19, İstanbul, Temmuz 2005.

12)   “Dünya ve Avrupa Birliği’nde gümrük-ticaret politikaları kapsamında Türkiye – AB İlişkileri ve Gümrük Müşavirlerinin fonksiyonları”, GÜMRÜK MÜŞAVİRİ İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Dergisi, Sayfa: 18-22, Sayı: 6, ISSN 1304-3757, İstanbul, Mart-Haziran 2005.

13)   “Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Politikası -3-“, SUBCONTURKEY, Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 76-78, Yıl: 2, Sayı: 20, ISSN 1305-1484, İstanbul, Eylül 2005.

14)   “Rekabet ve Kamu Hizmeti”, SUBCONTURKEY, Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 78, Yıl: 2, Sayı: 21, ISSN 1305-1482, İstanbul, Ekim 2005.

15)   “Avrupa Birliği Rekabet Hukuku ve Politikası -5-”, SUBCONTURKEY, Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 100, Yıl: 2, Sayı: 22, ISSN 1305-1482, İstanbul, Kasım 2005.

16)   “ Devlet Teşviki Prosedürlerini Modern Hale Getirmek”, SUBCONTURKEY, Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 82-83, Yıl: 2, Sayı: 23, ISSN 1305-1482, İstanbul, Aralık 2005.

17)    “AB’de Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, MERCEK Dergisi ( Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası),  Sayfa: 71-80, Yıl.11, Sayı: 42, ISSN 1300-8625, İstanbul, Özel Sayı, Nisan 2006.

18)   “AB’nin 2006 yılı ilerleme raporu yaklaşırken Rekabet ve Devlet Yardımları müzakere başlığındaki sorunlar. SUBCONTURKEY, Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 104, Yıl: 3, Sayı: 30, ISSN 1305-1482, İstanbul, Eylül 2006.

19)   “AB Ortak Ticaret Politikasındaki Değişim”, SUBCONTURKEY, Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 42, Yıl:4, Sayı: 36, ISBN: 1305-1482, İstanbul, Mart 2007.

20)   “Kayıp ve kaçakla mücadele, Adil ve Serbest Rekabet Düzeni ve liberal ekonomi politikaları”, SUBCONTURKEY, Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 46, Yıl: 4, Sayı: 37, ISBN: 1305-1482, İstanbul, Nisan 2007.

21)   “Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası ve Türkiye’nin Uyumu (1)”, Çevre Kültür ve Turizm Dergisi, İstanbul Çevre Konseyi Federasyonu yayın organı, Dünya Çevre Günü özel sayısı, Sayfa: 34-37, İstanbul, Haziran 2007.

22)   “TSK’ nın AB’ ye Bakışı”, BUSINESSNEWS İş Dünyası Dergisi, Yıl:4, Sayı: 41, Sayfa: 50-51, İstanbul, Ağustos 2007.

23)   “Türkiye-AB İlişkilerine Bakış ve Geleceğe Yönelik Stratejiler”, VİRA Haber Yorum Dergisi, Yıl:4, Sayı:18, Sayfa: 124-126,  ISSN:1305-5607, İstanbul, Aralık 2007-Ocak 2008.

24)   “AB Üyelik Süreci ve Tam Üyeliğinin Esnaf ve Sanatkarlara Olası Etkileri”,  eurobirlik, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Dergisi, Yıl:4,  Sayı:37, Sayfa: 34, İstanbul, Ocak 2008.

25)   “Türk Ekonomisinin Rekabet Gücüne Gümrük Birliği’nin Katkıları”, BusinessNews İş Dünyası Dergisi, Yıl:4, Sayı:44, Sayfa: 34-35, İstanbul, Şubat 2008.

26)   “Gümrük Birliği’nin ekonomi üzerine etkileri”, GÜMRÜK MÜŞAVİRİ, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Dergisi, Sayı: 15, Sayfa: 38-42, ISSN; 1304-3757, İstanbul, Şubat 2008.

27)   “Avrupa Birliği Ortak Ulaştırma Politikası”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa:40-42, Yıl: 5, Sayı:47, ISSN: 1305-1482, İstanbul, Mart 2008.

28)   “Avrupa Birliği Sanayi Politikası”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa:16-18, Yıl:5, Sayı: 50, ISSN: 1305-1482, İstanbul, Haziran 2008.

29)    “ Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa:68-69, Yıl:6, Sayı: 57, ISSN:1305-1482, İstanbul, Ocak 2009.

30)   “Küresel Finansal Krizin Siyasal Analizi”, eurobirlik, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Dergisi, Yıl:5,  Sayı:52, Sayfa: 34 – 35, ISSN: 1306-8660,  İstanbul, Nisan 2009.

31)    “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti kapsamında “Tarihi Yarımada’nın” KUDÜS gibi bir Kültür-Din-İnanç Turizmi Merkezi Olması”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 20, Yıl:6, Sayı: 60, ISSN:1305-1482, İstanbul, Nisan 2009.

32)   “Türk Dış Politikasında En Sorunlu Dönem ve Türkiye – AB İlişkilerinde Kilit Konu: KIBRIS”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 20, Yıl: 6, Sayı: 61, ISSN:1305-1482, İstanbul, Mayıs 2009.

33)   “1929 Dünya Büyük İktisadi Buhranı”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa:24, Yıl: 6, Sayı: 62, ISSN:1305-1482, İstanbul, Haziran 2009.

34)   “Uluslararası İlişkilerde Realist Politikalara Dönüş”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa:10, Yıl: 6, Sayı: 66, ISSN:1305-1482, İstanbul, Ekim 2009.

35)   “AB Troykası – Türkiye Toplantısında Gizli “Kıbrıs Gündemi ve KKTC’nin 26. Kuruluş Yıldönümü”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 44, Yıl: 7, Sayı: 68, ISSN:1305-1482, İstanbul, Aralık 2009.

36)   “ Türkiye En Kısa Yoldan AB’ye EFTA Üzerinden Entegre Olabilir”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi ve Tedarikçi Gazetesi, Sayfa: 60, Yıl: 7, Sayı: 69, ISSN:1305-1482, İstanbul, Ocak 2010.

37)   “Türkiye’nin Uluslararası İlişkilerde Yeniden Bölgesel Lider Olması”, www.ABHaber.com, Brüksel, 27 Ocak 2010.

38)   “Uluslararası İlişkiler”, www.yurtmedya.com,Ekovizyon, İstanbul, 14 Nisan 2010.

39)   “Uluslararası İlişkiler ve Türkiye”, www.virahaber.com,İstanbul, 23 Nisan 2010.

40)   “Türk Dış Politikasında 3 Ana Eksen Batıya Doğru AB 1, Doğuya Doğru AB 2 ve Güneye Doğru AB 3”, www.tuder.net, İstanbul, 12 Haziran 2010.

41)   “Ekonomik Krizler Ekseninde İktisadi Düşünce Savrulmaları: 1929-2008 Krizlerinden Çıkan Dersler. www.subconturkey.com, İstanbul 30 Ağustos 2010.

42)   “Füze Kalkanı Projesi ve Wikileaks Depreminin Uluslararası İlişkilere Etkileri”, www.abvizyonu.com, İstanbul, 8 Aralık 2010.

43)   “2011 Yılında Türkiye ve Dünya’daki Muhtemel Siyasi Gelişmeleri ve Uluslararası İlişkileri Anlayabilmek için Teorik Altyapının İncelenmesi”,  www.subconturkey.com, İstanbul, 30 Ocak 2011.

44)   “BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ ( BOP )”, www.euractive.com.tr, İstanbul-Brüksel, 29 Mart 2011.

45)   “Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin Siyasi Yapısı ve son genel seçim sonuçları kapsamında mevcut siyasal partilerin analizi”, www.abhaber.com, Brüksel, 2 Haziran 2011.

46)   “Yunanistanda’ki Kriz Makedonya İçin Fırsat”, Havadis Gazetesi, Sayfa: 28,  Lefkoşa – KKTC, 26 Haziran 2011 Pazar.

47)   “NATO’ nun Libya Operasyonunun Stratejik Olarak Değerlendirilmesi ve Usama Bin Ladin’in Öldürülmesi III”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 74-77, Yıl: 8, Sayı: 88, ISSN:1305-1482, İstanbul, Ağustos 2011.

48)   “KKTC’ de Ekonomik Yapıdaki Bozukluklar Artarak Sürerken Kıbrıs Rum Yönetimi AB Dönem Başkanlığını Devralmaya Hazırlanıyor”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 110, Yıl: 8, Sayı: 89, ISSN:1305-1482, İstanbul, Eylül 2011.

49)   “Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon Yataklarının AB, Kıbrıs ve Türkiye Açısından Ekonomik ve Stratejik Önemi”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa:110, Yıl: 8, Sayı: 90, ISSN:1305-1482, İstanbul, Ekim 2011.

50)   “Türk Dış Politikasının Kronik Sorunları ve Uluslararası İlişkilerde Lobiciliğin Önemi”, www.abvizyonu.com, İstanbul, 9 Nisan 2012.

51)   “Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi Tartışmaları Üzerine”, http://www.abhaber.com/ozelhaber.php?id=14290, Brüksel, 15 – 06 – 2012.

52)    “AB’nin Suriye Vizyonu”,  http://www.virahaber.com/yazi/abnin-suriye-vizyonu-8861.htm, İstanbul, 16 / 08 / 2012.

53)   “Avrupa Ekonomik Topluluğun’ dan Avrasya Ekonomik Topluluğu’na”, http://www.turkiyeavrupavakfi.org/index.php/arastirma-yorum/diger/3733-avrupa-ekonomik-topluluudan-avrasya-ekonomik-topluluuna.html, İstanbul, 04/09/ 2012.

54)   “GKRY AB Dönem Başkanlığında Ortadoğu ve Enerji Sorunları Bağlamında Türkiye – AB İlişkileri,  http://www.abvizyonu.com/avrupa-birligi/ugur-ozgoker-ortadogu-ve-enerji-sorunlari-baglaminda-turkiye-ab-iiskileri.html, İstanbul, 28 Eylül 2012.

55)   “İktisadi Gelişmenin ve Refahın Temeli Rekabet ve Girişimciliktir”, http://gazeteekonomi.com/kose-yazilari/iktisadi-gelismenin-ve-refahin-temeli-nedir, İstanbul, 07/11/2012.

56)    “Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti Devletini Kuruşu ve Türk Milletine olan Saygısı”,http://www.yurtmedya.com/author_article_detail.php?article_id=239, İstanbul, 10 Aralık 2012.

57)    “Ay Yıldızlı Mozaik”, http://www.abvizyonu.com/avrupa-birligi/ayyildizli-mozaik.html,  İstanbul, 8 Ocak 2013.

58)    “AB’nin Türk vatandaşlarına en büyük getirisi Tüketicinin Korunması Kanunu”,   http://abhaber.com/manset-haber/manset-haber/ab-nin-turk-vatandaslarina-en-buyuk-getirisi-tuketicinin-korunmasi-kanunu-047878, Brüksel, 6 Şubat 2013.

59)   “ANASTASİADİS’ ın GKRY Başkanı Seçilmesinin Kıbrıs Sorununun Kalıcı Olarak Çözümüne ve Doğu Akdeniz’de Sürekli Barışın Tesisine Muhtemel Etkileri” http://www.abvizyonu.com/ab/ugur-ozgoker-anastasiadisin-gkry-baskani-secilmesinin-kibris-sorununun-kalici-olarak-cozumune-etkileri.html İstanbul, 6 Mart 2013.

60)   “İktisadi Büyüme, Kalkınma ve Refah için Teknolojiyi Kullanmalı ve Girişimcilik Kültürünü Yaygınlaştırmalıyız”, http://www.euractiv.com.tr/ticaret-ve-sanayi/analyze/ugur-ozgoker-iktisadi-buyume-kalkinma-ve-refah-icin-teknolojiyi-kullanmali-ve-girisimcilik-kulturunu-yayginlastirmaliyiz-027480, İstanbul, 29 Mart 2013.

61)   “AB’nin Karadeniz Politikası ve Balkanlardaki Siyasal ve Ekonomik Sorunlar”, http://www.abhaber.com/manset-haber/manset-haber/ab-nin-karadeniz-politikasi-ve-balkanlardaki-siyasal-ve-ekonomik-sorunlar-049739, Brüksel, 3 Mayıs 2013.

62)   “KKTC’ de Ekonomik ve Siyasal Krizin Neden ve Sonuçları”,                           http://tuketicilerdernegi.org.tr/abvetuketicininkorunmasi/kktcde-tekellesme-egilimi/, İstanbul, 5 Haziran 2013.

63)   “Mısır Darbesi ve Mursi’ nin Akıbetinin Orta-Doğu Bölgesinin Güvenliğine Etkileri”,http://www.abvizyonu.com/avrupa-birligi/ugur-ozgoker-misir-darbesi-ve-orta-dogu-bolgesine-etkileri.html, İstanbul, 28 Temmuz 2013.

64)    ”Pandora’ nın Kutusu Açılıyor”, http://abhaber.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52128:pandora,  Brüksel, 10 Eylül 2013.

65)   “ Bölgesel Güç Mücadelesi Bağlamında Suriye Sorunu: Aktörler ve Süreç”,                                http://www.euractiv.com.tr/politika-000110/analyze/doc-dr-ugur-ozgoker-bolgesel-guc-mucadelesi-baglaminda-suriye-sorunu-aktorler-ve-surec-028486, İstanbul, 1 Ekim 2013.

66)   “TÜRKİYE’ NİN 2023 HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEĞİ HAKKINDAKİ ALGILAMALAR”, http://dergi.igmd.org/42/anket_devam.html, GÜMRÜK MÜŞAVİRİ, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Dergisi, Sayı: 42, Sayfa: 9-21, ISSN; 1304-3757, İstanbul, 15 Eylül-15 Ekim 2013.

67)   “Türkiye’nin Füze Satın Alma Sürecinde NATO Politikalarında Belirsizlik ve Karmaşa”, http://www.abvizyonu.com/avrupa-birligi/ugur-ozgoker-turkiyenin-fuze-satin-alma-surecinde-nato-politikalarinda-belirsizlik-ve-karmasa.html, İstanbul 1 Kasım 2013.

68)   “ABD-İRAN Cenevre Nükleer Anlaşması ve TÜRKİYE’ ye Muhtemel Etkileri”,http://www.virahaber.com/yazi/abd-iran-cenevre-nukleer-anlasmasi-ve-turkiyeye-muhtemel-etkileri-8895.htm, İstanbul, 4 Aralık 2013.

69)    “2014’ de Türkiye’ deki Muhtemel Siyasi Manzara”, http://www.abvizyonu.com/avrupa-birligi/doc-dr-ugur-ozgoker-2014de-turkiyedeki-muhtemel-siyasi-manzara.html,   İstanbul, 10 Ocak 2014.

70)   “Şubat 2014 başında Türk Ekonomisindeki Görünüm ve Siyasi Yansımaları, http://tuketicilerdernegi.org.tr/gorusler/abvetuketicininkorunmasi/subat-2014-basinda-turk-ekonomisindeki-gorunum-ve-siyasi-yansimalari/ , İstanbul, 4 Şubat 2014.

71)    “Karadeniz ve Akdeniz’ deki Rus Deniz Üstlerinin Stratejik Önemi Kapsamında Yeni Soğuk Savaş Eşiğinde: UKRAYNA & KIRIM”,     http://www.abvizyonu.com/avrupa-birligi/doc-dr-ugur-ozgoker-yeni-soguk-savas-esiginde-ukraynakirim.html, İstanbul, 12 Mart 2014.

72)   “DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE EKONOMİK GÖRÜNÜM”, http://www.ekonomikibris.com/yazarlar/ugur-ozgoker/yeni-kuresel-trendler/91/, Girne – Kıbrıs, 19 Nisan 2014.

73)   “Uluslararası Ticarette Yeni Yaklaşımlar”, http://www.abvizyonu.com/70621.html,  İstanbul, 1 Mayıs 2014.

74)   “Avrupa Birliği’nin Güncel Sorunları ve Avrupa Parlamentosu Seçim Sonuçları Işığında AB’ nin Geleceği”, http://www.abhaber.com/abnin-guncel-sorunlari-ve-avrupa-parlamentosu-secim-sonuclari-isiginda-abnin-gelecegi/, Brüksel –Belçika, 9 Haziran 2014.

75)   “Dünyanın Vazgeçilemeyen Merkezi “Orta-Doğu” Yeniden İnşa Ediliyor”, http://yurtmedya.com/author_article_detail.php?article_id=317,

 İstanbul, 1 Temmuz 2014.

76)   “KIBRIS Sorununda Muhtemel Gelişmeler “ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN ÇÖZÜMÜ” nden  “KISMİ ÇÖZÜME” http://www.virahaber.com/yazi/kibris-sorununda-muhtemel-gelismeler-8895.htm; İstanbul; 6 Ağustos 2014.

77)   “Yeni Hükümetin Dış Politikası “AB” Öncelikli mi Olacak?”, http://www.abhaber.com/yeni-hukumetin-dis-politikasi-ab-oncelikli-mi-olacak/, Brüksel-Belçika, 4 Eylül 2014.

78)   “Dünya Gerçekten “5” den Büyük mü?”, http://www.euractiv.com.tr/politika-000110/analyze/uur-zgker-dnya-gerekten-5ten-byk-m-030342?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter, İstanbul, 30.09.2014.

79)   “ Yaratıcı Muğlaklık (“Creative Ambiguity” ) metoduyla uygulanan “Çözüm Yutturmacası” hızla “Çözülmeye” doğru gidiyor.”,  http://www.abvizyonu.com/cozum-yutturmacasi-hizla-cozulmeye-dogru-gidiyor.html, İstanbul, 5 Kasım 2014.

80)   “Hristiyan dünyası birleşirken Müslüman alemi çatışıyor“, http://www.virahaber.com/yazi/hristiyan-dunyasi-birlesirken-musluman-alemi-catisiyor-8895.htm, İstanbul, 4 Aralık 2014.

81)   “Eurasian Energy Security: A General Perspective”, http://www.bilgesam.org/Images/Dokumanlar/0-377-2014122940guvenlik_kongresi_bildirileri-36.pdf, BİLGESAM, http://www.bilgesam.org/en/incele/1923/-eurasian-energy-security–a-general-perspective/#.WP-KXNSLRkg, İstanbul 2014.

82)   “Uluslararası Ekonomik Krizler ve Petrol fiyatlarının aşırı düşmesinin Türkiye’nin ihracatına olumsuz etkilerinin avantaja dönüştürülmesi”, http://www.ekonomikibris.com/yazarlar/ugur-ozgoker/krizlerin-avantaja-donusmesi/140/, Lefkoşa-KKTC, 13 Ocak 2015.

83)   “SİYASAL HAYAT, SİYASAL KURUMLAR VE SİYASAL DAVRANIŞLAR: 2015 GENEL SEÇİMLERİ”, http://yurtmedya.com/koseyazisi-29-SIYASAL-HAYAT-VE-SECIMLER.html, İstanbul, 2 Şubat 2015.

84)   “Uluslararası İlişkilerin Egemen Devlet ve Devlet Otoritesi Kavramları Işığında “Süleyman Şah Türbesi” Operasyonu”, http://www.abvizyonu.com/79259.html; İstanbul, 2 Mart 2015.

85)   “DÜNYA EKONOMİSİ, TÜRKİYE VE YENİ EKONOMİK MODEL”, http://www.euractiv.com.tr/ticaret-ve-sanayi/analyze/ugur-ozgoker-dunya-ekonomisi-turkiye-ve-yeni-ekonomik-model-031326, İstanbul, 01.04.2015.

86)   “İPEK YOLU: EKONOMİ, ENERJİ, İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ”, http://parlarmedya.blogspot.com.tr/2015/04/marmara-grubu-vakf-18-avrasya-ekonomi.html, İstanbul, 12 Nisan 2015.

87)   “KKTC’ de Yeni Dönem ve Türkiye – Kıbrıs – AB İlişkilerinin Geleceği”,  http://www.virahaber.com/yazi/kktcde-yeni-donem-ve-turkiye-kibris-ab-iliskilerinin-gelecegi-8904.htm; İstanbul, 4 Mayıs 2015.

88)   “Rekabetin Korunması Çerçevesinde Medya Alanında Yoğunlaşma ve Çeşitlenme: Türkiye ve Avrupa Birliği Örneği”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi ve Tedarikçi Gazetesi, ISSN: 1305-1482, Yıl:12, Sayı:133, Sayfa: 46, İstanbul, Mayıs 2015.

89)   “AKP’ nin akıbeti ANAP gibi mi olacak?”, http://www.ekonomikibris.com/yazarlar/y/m/197/, Lefkoşa-KKTC, 17 Haziran 2015.

90)   “Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, http://tuketicilerdernegi.org.tr/gorusler/abvetuketicininkorunmasi/haziran-2015-genel-secimi-sonuclarinin-degerlendirilmesi, İstanbul, 19 Haziran 2015.

91)   “21. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler”,, http://tuketicilerdernegi.org.tr/gorusler/abvetuketicininkorunmasi/21-yuzyilda-uluslararasi-iliskiler/,  İstanbul, 8 Eylül 2015.

92)   “NATO ve AB Türkiye’ nin Yanında”, VİRA Deniz Kültürü Dergisi, Yıl: 10, Sayı:110, Sayfa:40-42,  ISSN: 1305-5607, İstanbul, Aralık 2015.

93)   “Kıbrıs Türk Toplumunun Uluslararası Entegrasyonlara Katılması ve AB Boyutu”, EKONOMİ KIBRIS PRESTIGE Dergisi ( Zirve Özel Eki ), Yıl: 3, Sayı: 25, Sayfa: 36-37, Lefkoşa-KIBRIS, 15 Aralık 2015.

94)   “Kıbrıs’ta Türk Kültürel Varlığı Ve Türk Kimliğinin Yaşatılması” .http://www.abhaber.com/kibrista-turk-kulturel-varligi-ve-turk-kimliginin-yasatilmasi/ , Brüksel, 6 Ocak 2016.

95)   “RUSYA’ NIN ÜLKEMİZE YÖNELİK ASKERİ TEHDİT İHLAL VE EKONOMİK AMBARGOLARINA KARŞI AB İLE NATO’ NUN MÜKELLEFİYETLERİ”, http://www.ekonomikibris.com/yazarlar/ugur-ozgoker/ab-ile-nato-nun-mukellefiyetleri/207/, Lefkoşa/ KKTC, 15 Şubat 2016.

96)   “Kıbrıs Sorununun Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk Kuralları çerçevesinde AB Bünyesinde Çözümü”, http://www.gazeteekonomi.com/kibris-sorunun-uluslararasi-iliskiler-ve-hukuk-kurallari-cercevesinde-ab-bunyesinde-cozumu-makale,110807.html, İstanbul, 20 Şubat 2016.

97)    “Türkiye-AB Mülteci Anlaşması ve AB’ye Tam Üyelik Yolunda Gümrük Birliğinin Derinleştirilmesi”, http://www.virahaber.com/turkiye-ab-multeci-anlasmasi-ve-abye-tam-uyelik-yolunda-gumruk-birliginin-derinlestirilmesi-makale,8957.html, İstanbul, 29 Mart 2016.

98)   “KÜRESEL TİCARET VE REKABET.”, http://www.gazeteekonomi.com/kuresel-ticaret-ve-rekabet-makale,194245.html, İstanbul, 15 Nisan 2016.

99)   “ 19.Avrasya Ekonomi Zirvesi:  Zorunlu Göç; Mülteci Sorunu ve Terörizm” konularına uluslararası çözüm yolları”, http://www.abhaber.com/19-avrasya-ekonomi-zirvesi-zorunlu-gocmulteci-sorunu-ve-terorizm-oturumu/,  Brüksel, 17 Nisan 2016.

100)           “Sykes – Picot Anlaşmasının 100. yılında Fransa’nın yeni Ortadoğu hamlesi ve bölgenin geleceği”,  . http://www.abhaber.com/sykes-picot-anlasmasinin-100-yilinda-fransanin-yeni-ortadogu-hamlesi-ve-bolgenin-gelecegi/, Brüksel, 13 Mayıs 2016

101)           “Son iki aydaki iç ve dış politikada köklü değişimlerin sonuçları, http://www.abhaber.com/son-iki-aydaki-ic-ve-dis-politikada-koklu-degisimlerin-sonuclari/, Brüksel – BELÇİKA, 14 Temmuz 2016.

102)           “BİNALİ YILDIRIM HÜKUMETİ VE DIŞ POLİTİKA”, http://www.ekonomikibris.com/yazarlar/ugur-ozgoker/binali-yildirim-hukumeti-ve-dis-politika/228/,  Lefkoşa – KKTC, 19 Temmuz 2016.

103)           “DARBELER/ DARBE GİRİŞİMLERİ İLE İLGİLİ SİYASİ VE HUKUKİ KAVRAMLAR” http://www.virahaber.com/darbeler-darbe-girisimleri-ile-ilgili-siyasi-ve-hukuki-kavramlar-8965yy.htm, İstanbul, 31 Ekim 2016.

104)           “DEMOKRATİK DÜZENE KARŞI DARBELER”, http://www.ekonomikibris.com/yazarlar/ugur-ozgoker/demokratik-duzene-karsi-darbeler/229/, Lefkoşa-KKTC, 1 Kasım 2016.

105)           “TÜRKİYE ve BATI:   Donald Trump’ ın başkan seçilmesinin Türkiye-ABD;   AP’ nin Türkiye ile üyelik müzakerelerini durdurma tavsiye kararının Türkiye-AB ilişkilerine muhtemel etkileri”, http://www.gazeteekonomi.com/turkiye-ve-bati-donald-trump-in-baskan-secilmesinin-turkiye-abd-ap-nin-turkiye-ile-uyelik-muzakerelerini-durdurma-tavsiye-kararinin-turkiye-ab-iliskilerine-muhtemel-etkileri-makale,194527.html,  İstanbul,  29 Kasım 2016.

106)           “Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’yle üyelik müzakerelerini durdurma kararının ikili ilişkilere etkileri.”, http://www.abhaber.com/54037-2/, Brüksel-Belçika, 30 Kasım 2016.

107)           “AP kararının Türkiye – AB ilişkilerine muhtemel etkileri”,     http://www.virahaber.com/ap-kararinin-turkiye-ab-iliskilerine-muhtemel-etkileri-8967yy.htm, İstanbul, 1 Aralık 2016.

108)           “2017’DE TÜRK DIŞ POLİTİKASI”,   http://www.ekonomikibris.com/yazarlar/ugur-ozgoker/2017-de-turk-dis-politikasi/231/  , Lefkoşa-KKTC, 23 Ocak 2017.

109)           “MALİYE BAKANLIĞINDAN YENİ KARAR: 4500 TL İNDİRİM”,  METREKARE Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Dergisi, Sayı:2, Sayfa:15, İstanbul, Mart- Nisan 2017.

110)           “Avrupa ve Dünya yeniden 1930’ların şartlarına hızla sürükleniyor”,        http://www.abhaber.com/avrupa-ve-dunya-yeniden-1930larin-sartlarina-hizla-surukleniyor/,

Brüksel-Belçika, 17 Nisan 2017.

111)           “DİKKAT ET AVRUPA !!! BU SÜREÇİN SONU 3. DÜNYA SAVAŞI FELAKETİDİR!”,  http://www.virahaber.com/avrupa-ve-dunya-yeniden-1930larin-sartlarina-hizla-surukleniyor-8974yy.htm, İstanbul, 18.04.2017.

112)   “Avrupa ve Dünya Yeniden 1930’ ların Şartlarına Hızla Sürükleniyor”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi ve Tedarikçi Gazetesi, Sayfa: 102-103, Yıl: 14, Sayı: 157, ISSN:1305-1482, İstanbul, Mayıs 2017.

113) Özgöker, Uğur, “Quo Vadis Suudi Arabistan Son Gelişmeler ‘Ilımlı İslam’’a Geçiş Sancıları mı Yoksa ‘Light’ Darbe mi?”, http://parlarmedya.blogspot.com.tr/2017/11/quo-vadis-suudi-arabistan-ugur-ozgoker.html, Parlar Medya Basın Bülteni, İstanbul, 25 Kasım 2017.

114)Özgöker, Uğur, http://www.virahaber.com/ilimli-islama-gecis-sancilari-mi-yoksa-light-darbe-mi-8981yy.htm, İstanbul, 27 Kasım 2017.

115)Özgöker, Uğur, BALFOUR DEKLARASYONU’ NDAN TRUMP DEKLARASYONU’NA”,http://poitikasesi.blogspot.com.tr/2018/01/balfour-deklarasyonundan-trump.html,http://parlarmedya.blogspot.com.tr/2018/01/balfour-deklarasyonundan-trump.html,http://ozgurgurses.blogspot.com.tr/2018/01/balfour-deklarasyonundan-trump.html,http://basinbultenleri7.blogspot.com.tr/2018/01/balfour-deklarasyonundan-trump.html, http://www.ekonomikibris.com/yazarlar/ugur-ozgoker/balfour-deklarasyonundan-trump-deklarasyonuna/260/, İstanbul, 3 Ocak 2018.

116) Özgöker, Uğur, “Yüksek Nitelikli Uluslararası Eğitimin Adresi: KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ”, KobiEfor Aylık Sanayi Ekonomi Dergisi, Sayı: 223, Sertifika No: 12648,  İstanbul, Nisan 2018, Sayfa: 74-75.

117) Özgöker, Uğur, “KIBRIS AÇIKLARINDA SONDAJ SÜRTÜŞMELERİ”, DERİN EKONOMİ Dergisi, http://www.derinekonomi.com/analiz/kibris-aciklarinda-sondaj-surtusmeleri/ , Sayı:35, İstanbul,  Nisan 2018, Sayfa: 98-99.

118) Özgöker, Uğur,    TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ : NE SENİNLE NE SENSİZ, ALKENT YAŞAM DERGİSİ, Yıl: 1, Sayı: 1, Ocak  2019, İstanbul, sayfa: 48-50, Röportaj.

119) Özgöker, Uğur, “KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ’ DE PROAKTİF DİPLOMASİ”, EKOVİTRİN Aylık Ekonomi Dergisi, http://www.ekovitrin.com/kibris-ve-dogu-akdenizde-proaktif-diplomasi-makale,1535.html, 05 Ağustos 2019.

120) Özgöker, Uğur, “TÜRKİYE-RUSYA-ABD ÜÇGENİ  ÇERÇEVESİNDE SURİYE’DE SON DURUM”, EKOVİTRİN Aylık Ekonomi Dergisi, http://gold.ajanspress.com.tr/extp/OTAxNjQxMTkmMSYxNjAxJjk3NzgwMA==, http://www.ekovitrin.com/turkiye-rusya-abd-ucgeni-cercevesinde-suriyede-son-durum-makale,1547.html, Yıl:19, Sayı: 237, Eylül 2019, Sayfa:55.

TV, RADYO, GAZETE VE DERGİLERE VERİLEN DEMEÇLER VE MESLEKİ OLMAYAN YAZILAR:

1)        “Çağdaş Yaşamak”, Ataköy Gazetesi, Yıl 1, Sayı: 4, 1990.

2)         “Cumhuriyet Döneminde Eğitim ve Kültürel Alanda Gelişmeler”, Atatürkçü Düşünce ve Cumhuriyet konulu TV Programı, 29 Ekim 1991 Salı, TV1 ve TRT-INT kanalları.

3)        “Ataköy Kültür, Eğitim ve Spor Kulübü Vakfı Kurulması Önerisi”, Ataköy Gazetesi, Yıl 1, Sayı: 11, 1991.

4)        “Ekonomik Kararlar Türkiye’nin Geleceğine Işık Tutuyor mu?” Barometre Gazetesi, Sayı: 159, 2-8 Mart 1992.

5)        “Milli Enformasyon Bakanlığı Kurmak Zamanı Gelmiştir”, Genç Akademi Dergisi, Yıl 1, Sayı: 11, Eylül 1992.

6)        “Muhtemel Bir Darbe Halinde AET’ye Girmek Kolaylaşacaktır”, Cuma Dergisi, Yıl 3, Sayı: 11, 2- Ekim 1992.

7)        “Hükümet Ekonomide ANAP’tan Farksız”, Cuma Dergisi, Yıl 3, Sayı: 126, 18-24 Aralık 1992.

8)        “Teknisyenim dedi kızı verdiler”, Ekonomik TREND Dergisi, Yıl 6, Sayı: 31, Sayfa: 20-27, 27 Temmuz-2 Ağustos 1997.

9)        “Krediler, Projeye göre”, TÜRKİYE Gazetesi, Ekonomi Sayfası, 29 Ağustos 1997.

10)     “Kıbrıs Barış Harekâtının 23. Yıldönümü İstanbul’da Coşkuyla Kutlandı”, KIBRIS Mektubu Dergisi, Cilt 10, No 5, Sayfa: 32-33, Eylül 1997.

11)     “2004:AB Kapısında En Kritik Yıl”, VİRA Haber Yorum  Aktüel  Dergisi, Sayfa: 20-22, Yıl:1, Sayı: 1, İstanbul, Şubat 2004.

12)     “ Türkiye – AB İlişkilerinde Kritik Tarih 6 Ekim 2004 ve 17 Aralık 2004”, VİRA Dergisi, Sayfa: 46-47, Yıl:1, Sayı: 2 ( Deniz Kültürü Festivali Tanıtımı Özel Sayı ), İstanbul, Eylül 2004.

13)     “Türkiye’nin Avrupa Birliği için 30 bin” Uzman Yetiştirmesi Gerek”, Referans Gazetesi, Sayfa:13, 6 Eylül 2004, Pazartesi.

14)     “Müzakere Sürecinde Türkiye-AB İlişkileri”, MODERN BAKIŞ Eğitim, Bilim, Sanat, Aktüalite Forumu,  Sayfa: 15, Yıl:2,Sayı: 7, Ocak-Şubat-Mart 2005, ISSN 1304-1606, İstanbul 2005.

15)     “17 Aralık AB Zirvesinin Ardından Yapılması Gerekenler”, VİRA Denizcilik Dergisi, Sayfa: 52, Yıl: 2, Sayı: 1, İstanbul, Şubat-Mart 2005.

16)     “Zorlu Müzakere Süreci Başlıyor”, VİRA Denizcilik Dergisi, Sayfa: 52, Yıl: 2, Sayı: 2, ISSN 1305-5607, İstanbul, Nisan – Mayıs 2005.

17)     “Özel Sektörde Hala Bir “Rekabet Kültürü” Oluşmamıştır”, HASİAD ( Hadımköy Sanayici ve İşadamları Derneği ) Dergisi, Sayfa: 24-26, Sayı: 9, İstanbul, Mayıs 2005.

18)     “ AB Sürecinde Sektörler: Otomotiv Sektörü”, NTV TV Programı, Mayıs 2005, Bant Yayını,  Konuşmacı.

19)     “İmtiyazlı Ortaklık gündeme gelecek – Dünyanın sonu değil”, Akşam Gazetesi, Sayfa: 11, 29 Mayıs 2005, Pazar.

20)     “AB’de 2. Waterloo Savaşı”, Akşam Gazetesi, Sayfa: 11, 19 Haziran 2005, Pazar.

21)     “AB Ortak Balıkçılık Politikası”, VİRA Denizcilik Dergisi, Sayfa: 50-52, Yıl: 2, Sayı: 3, ISSN 1305-5607, İstanbul, Haziran-Temmuz 2005.

22)     “Müzakere Heyeti İş Başına”, VİRA Dergisi, Sayfa: 26-30, Yıl: 2, Sayı: 4, ISSN 1305-5607, İstanbul, Ağustos-Eylül 2005.

23)     “AVRUPA KARARI”, CNN TÜRK TV Haber Programı, 2 Ekim 2005 Cumartesi, Canlı Yayın Konuşmacısı.

24)      “Müzakere sürecinde asıl konu Türkiye’nin sisteme nasıl ve ne kadar sürede uyum sağlayacağı Türkiye Siyaseti Bırakıp Teknik Konulara Odaklanmalı” Dünya Gazetesi, Sayfa: 4, 5 Ekim 2005 Çarşamba.

25)     “AB Maratonu Asıl Şimdi Başlıyor, 100 Firmadan 20’si Kapanacak”, Bursa Ekonomi Dergisi        ( Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yayın Organı ), Sayfa: 32-33, Sayı: 213, Kasım 2005.

26)      “İlk Adım, Ayrıntılı Taramanın Başlaması”, VİRA Deniz Kültürü ve Haber-Yorum Dergisi, Sayı: 05, Ekim-Kasım 2005, İstanbul, ISSN 1305-5607, Sayfa: 46.

27)     “Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’nin komşuluk ilişkileri”, Kanal B TV, Avrupa Saati programı, 17 Aralık 2005 Cumartesi, Konuşmacı.

28)     “Rekabet ve Regülasyon Enstitüsü Kuruluş Çalışmaları”, REKABET FORUMU      ( Hukuk – Ekonomi – Politika ), Elektronik Bülten,  Sayı: 19,  Sayfa: 25-27, Tarih: 20 Ocak 2006.

29)     “AB’yi Siyasiler Engelledi”, ESİAD Bülten ( Eminönü Sanayici ve İşadamları Derneği Bülteni ), Sayfa: 50-51, Sayı: 4, İstanbul, Ocak-Şubat 2006.

30)     “ AB Üyeliği Kent Yaşantımızda Neleri Değiştirecek”,  Yaşam Radyo, Kent ve Yaşam Programı, 2 Şubat 2006 Perşembe, saat 16:30-18:00; Canlı Yayın Konuşmacısı.

31)     “AB’nin KOBİ ve Girişimcilik Politikası ve AB Mali Yardımları”, Expo Channel TV, Stratejik Finans Programı, 8 Şubat 2006 Çarşamba, Konuşmacı.

32)     “İstanbul Türkiye’nin Ekonomik Hayatına Nasıl Yön Veriyor?”, SUBCONTURKEY, Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 10, Yıl: 3, Sayı: 31, ISSN 1305-1482, İstanbul, Ekim 2006.

33)     “Çin-Türkiye ekonomik ve ticari ilişkileri ve Çin ekonomik istilasına karşı önlemler”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Kasım 2006, Yıl:4, Sayı: 32, ISBN: 1305-1482, İstanbul, Sayfa:14.

34)     “Türkiye-AB İlişkilerinde Kıbrıs ve Limanlar Sorunu ve STK’ ların AB Müzakere Sürecine aktif katılımı”, Yaşam Radyo, 7 Aralık 2006 Perşembe, saat: 18:30-19:30, Canlı Yayın Konuşmacısı.

35)     “AB Bakanlar Konseyi’nin Müzakereleri askıya alma kararının Türkiye-AB ilişkilerine etkisi”, Kanal 5, 12 Aralık 2006 Salı, saat:8:05-8:15, Canlı Yayın Konuşmacısı.

36)      “AB’ de Türkiye’ye İlişkin Yaşanan Son Gelişmeler ve Son haftalarda gündeme gelen asker-hükümet cephesinde yaşanan gelişmeler”, Karadeniz TV, Haftaya Bakış Programı,  16 Aralık 2006 Cumartesi, Konuşmacı.

37)     “İş Dünyasının Türkiye-AB İlişkilerine Bakışı”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Aralık 2006, Yıl:4, Sayı:33, ISBN:1305 – 1482, İstanbul, Sayfa: 34.

38)     “2007 Yılında Türkiye’nin İç ve Dış Politikasının Değerlendirmesi”, 4 Ocak 2007 Perşembe, Kanal 5 TV Haber Programı, Saat: 23:00 – 23:15, konuşmacı.

39)     “AB’nin 8 başlıkta müzakereleri askıya almasından “Türk İş Dünyası” nasıl etkilenir?”, SUBCONTURKEY, Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Sayfa: 30, Yıl: 4, Sayı: 34, ISSN 1305-1482, İstanbul, Ocak 2007.

40)     ”Gözden Kaçan Yönleri ile AB”, Cem TV, Gözden Kaçanlar Programı, 15 Ocak 2007 Pazartesi, saat: 22:30-23:30, Canlı Yayın Konuşmacısı.

41)     “Türk Özel Sektörünün yapılanması ve temsil sorunu çerçevesinde TOBB”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Şubat 2007, Yıl: 4, Sayı: 35, ISBN: 1305 – 1482, İstanbul, Sayfa: 26.

42)     “AB Müzakere Sürecinde Girişimcilik – İnovasyon ve Ulusal Rekabet Gücümüz”, TRT İstanbul Radyosu, AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA Programı, Program Danışmanı Prof. Dr. İlter TURAN,  16 Nisan 2007 Pazartesi, TRT İstanbul Radyosu, Saat: 11:00 – 12:00, Radyo Canlı Yayın Konuşmacısı.

43)     “Eğitim – Mesleki Eğitim “, EXPO-Channel Televizyonu, Ekonomi Basını Programı, Sunan Celal TOPRAK EMD Başkanı, 16 / 04 / 2007, Saat 15:00 – 16:00, Konuşmacı.

44)     Kayıp ve kaçakla mücadele, adil ve serbest rekabet düzeni ve liberal ekonomi politikaları”, BUSİNESSNEWS İş Dünyası Dergisi, Yıl:3, Sayı: 38, Nisan 2007, İstanbul, Sayfa:28.

45)     “AB Eğitimleri”, Yaşam Radyo, Avrupa Saati Programı, 3 Mayıs 2007 Cuma,18:30-19:30, Canlı Yayın Konuşmacısı.

46)     “AB ve Türkiye kamuoyu, Türkiye’nin adaylık sürecini nasıl algılıyor?”,  TRT İstanbul Radyosu, AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA Programı, 14 Mayıs 2007 Pazartesi, Saat: 11:00 – 12:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

47)     “Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığının Türk iş dünyasına ve Türkiye-AB ilişkilerine etkisi ne olabilirdi?” SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Mayıs 2007, Yıl: 4, Sayı: 38, ISBN: 1305 – 1482, İstanbul, Sayfa: 28.

48)     “Merkez Sağda bütünleşme fiyaskosu ve ekonomiye yansıması”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Haziran 2007, Yıl: 4, Sayı: 39, ISBN: 1305-1482, İstanbul, Sayfa: 38.

49)     “33. Yılında Kıbrıs Barış Harekatı”, YENİÇAĞ Televizyonu GÜNDEM KIBRIS Programı, 20 Temmuz 2007 Cuma, Saat: 13:00-15:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

50)     “Türkiye’deki Seçim Sonuçları ve AB”, TRT İstanbul Radyosu AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA Programı, 23 Temmuz 2007 Pazartesi, Saat: 11:00-12:00, Radyo Canlı Yayın Konuşmacısı.

51)     “Yeni Ekonomik Reform Hareketleri Gerekiyor”, BusinessNews İş Dünyası Dergisi, Yıl: 4; Sayı:42, Sayfa: 50-51, İstanbul, Eylül-Ekim 2007.

52)     “Çin Mallarının İnsan sağlığına ve Ekonomiye Olumsuz Etkileri”, TRT İstanbul Radyosu Aynı Çatı Altında Programı, 24 Eylül 2007 Pazartesi, Saat: 10:00-10:15,  Canlı Yayın Konuşmacısı.

53)     “Yeni Hükümetin ilk işi yeni ekonomik reform hamlesi olmalıdır.”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Eylül 2007, Yıl: 4, Sayı: 41, İSBN: 1305-1482, İstanbul, Sayfa: 34.

54)     “Türkiye – AB İlişkileri ve Anayasa Değişikliği Çalışmaları”, GERÇEK TV, 7 Ekim 2007 Pazar, Saat: 11:00-12:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

55)      “TBMM Kuzey Irak Tezkeresi, ABD Kongresi Ermeni Tasarısı, 21 Ekim Referandumu” konularının değerlendirilmesi, Karadeniz TV, Haftaya Bakış Programı, 20 Ekim 2007 Cumartesi, Saat. 14:00-15:15, Canlı Yayın Konuşmacısı.

56)     ” ÇİN – TÜRKİYE Ekonomik ve Ticari İlişkileri ve ÇİN Ekonomik İstilasına Karşı Alınması Gerekli Önlemler”, EUROBİRLİK İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 35, Sayfa: 38-39, İstanbul, Kasım 2007.

57)     “Avrupa Parlamentosu – Türkiye İlişkileri”, TRT1 Radyosu Haber Programı, 4 Aralık 2007 Salı, Saat: 19:30, Canlı Yayın Konuşmacısı.

58)     “Gümrük Birliği’nin ekonomi üzerine etkileri”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Ocak 2008, Yıl: 5, Sayı: 45, ISBN 1305-1482, İstanbul, Sayfa: 34.

59)     “GB’ nin yararları, KOBİ ve Girişimcilik Danışma ve Eğitim Merkezi Kuruluş Çalışmaları”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi Ürünleri Gazetesi, Şubat 2008, Yıl: 5, Sayı: 46, ISSN: 1305-1482, İstanbul, Sayfa: 62.

60)     “Türk-Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası kurulması faaliyetleri ve KKTC’nin Ekonomik Kalkınması”, CEM TV, Gözden Kaçanlar Programı, 26 Şubat 2008 Salı, Saat: 20:00-21:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

61)     “2008 AB Kültürlerarası Diyalog Yılı”, TRT 1, Avrupa Birliği Yolunda Programı, 17 Mart 2008 Pazartesi, Saat: 11:00-12:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

62)      “Kıbrıs’taki son durum ve Lokmacı Barikatının açılması”, BENGÜ TÜRK Televizyonu, Ana Haber Bülteni, 4 Nisan 2008 Cuma, Saat: 19:30-19.45, Canlı Yayın Konuşmacısı.

63)     “Türkiye’nin AB Kurumları ve AB üyesi ülkelerle “İletişim Stratejisi” ne olmalıdır? ALEM FM,  Lig Programı, 16 Nisan 2008 Çarşamba, Saat:17:30-18:00,  Canlı Yayın Konuşmacısı.

64)     “Kıbrıs’ta Son Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği”, BENGÜ TÜRK TV, Tam Zamanında Programı, 23 Mayıs 2008 Cuma, Canlı Yayın Konuşmacısı.

65)      “AB ile Tam Üyelik Müzakere Sürecinde KOBİ’ ler ve Esnaf Sanatkarların Uluslararası Rekabet Güçleri Artırılmalıdır”, eurobirlik ( İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Dergisi ), Yıl:4, Sayı:42, Sayfa:34, İstanbul, Haziran 2008.

66)     “3. Ulusal Program kapsamında Türkiye-AB İlişkilerinin genel değerlendirilmesi”, TRT 1 Radyosu AVRUPA BİRLİĞİ YOLUNDA Programı, 22 Eylül 2008, Pazartesi, Saat: 11:00-12:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

67)     “Ortadoğu’da Savaş, AB’nin Uluslararası Politikaları ve Türkiye”, TRT 1 Radyosu, DOSYA Programı, 13 Ocak 2009, Salı, Saat:11:00-12:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

68)     “Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmesi“  Sunuculuğunu Rumeli TV Haber Müdürü Sera Kocamaz ve Serhat Altın’ın yaptığı Seçim 2009’ Programı, RUMELİ TELEVİZYONU (D-Smart),  29 Mart 2009 Pazar, Saat: 20:00 – 24:00, Yorumcu.

69)     “NABUCCO Projesi’nin Stratejik ve Ekonomik Önemi”, RUMELİ TV, Haber 13 Programı, 13 Temmuz 2009, Pazartesi, Saat: 13:00-13:30, Canlı Yayın Konuşmacısı.

70)     “AB Mali Yardımları ve Makedonya-AB-NATO İlişkileri”, TRT TÜRK TV, Dünyamız Detay Programı, 28 Eylül 2009 Pazartesi, Saat: 18.10-18:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

71)     “2010 Avrupa Kültür Başkenti konusunda yapılanlar, yanlış yapılanlar, yapılamayanlar, yapılması gerekenler, bu kapsamdaki proje ve etkinlikler, Haliç bu projenin neresinde?”, TRT ANKARA RADYOSU, GÜNDEM Programı, 23 Ekim 2009 Cuma, Saat: 8:30-8:45, Canlı Yayın Konuşmacısı.

72)     “Lizbon Antlaşmasının Kapsamı, Onay Süreci ve AB Konsey Başkanlığı”, TVNET TELEVİZYONU, Haber Programı, 29 Ekim 2009 Perşembe, Saat: 16:10-16:20, Canlı Yayın Konuşmacısı.

73)     “Fener-Balat Din-Kültür ve İnanç Turizmi Projesi”, YAŞAM RADYO, Kent ve Yaşam Programı, hazırlayan ve sunan gazeteci Celal Toprak, 29 Ekim 2009, Perşembe, Saat: 20:00-21:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

74)     “ Türkiye – AB İlişkileri Kapsamında Kıbrıs Sorunu”, TVNET TELEVİZYONU, Haber Programı, 4 Kasım 2009 Çarşamba, Saat: 15:05-15:10, Canlı Yayın Konuşmacısı.

75)     “Kıbrıs’ta Neler Oluyor?”, ULUSAL KANAL TV, Neler Oluyor? Haber Programı, 23 Kasım 2009 Pazartesi, Saat:14:00-14:45, Canlı Yayın Konuşmacısı.

76)     “AB TROYKASI VE TÜRKİYE”, TVNET TELEVİZYONU, Haber Programı; 26 Kasım 2009 Perşembe, Saat: 15:30-15:45, Canlı Yayın Konuşmacısı.

77)     “Ne Kudüs Ne Vatikan, Üç Medeniyetin Buluştuğu Mekân Balat TEB Kobi TV. mht”, TEB KOBİ TV, 30 Kasım 2009 Pazartesi, 14 dakika, Banttan Yayın.

78)     “AB ile Çevre Politikası konusunda Müzakerelerin Açılması”, TVNET TELEVİZYONU, Haber Programı, 21 Aralık 2009, Pazartesi, Saat: 14:15-14:25, Canlı Yayın Konuşmacısı.

79)     “BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Ziyareti ve KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri”, TRT TÜRK TV, Dünyamız Detay Programı, 1 Şubat 2010 Pazartesi, Saat: 18:00-18:45, Canlı Yayın Konuşmacısı.

80)     “İran ve ABD arasındaki Nükleer Kriz ve Yunanistan’ da ki Ekonomik Krize AB’nin Müdahalesi”, TRT 1 Radyosu, DOSYA Programı 22 Şubat 2010, Pazartesi, Saat: 11:00-12:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

81)      “CENTO’ nun Yeniden Kurulması”, TRT ANKARA RADYOSU, GÜNDEM Programı, 24 Şubat 2010 Çarşamba, Saat: 8:45-8:55, Canlı Yayına Telefon Bağlantısı.

82)     “Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısının ABD Kongresinde Kabulü ve Türk-Amerikan İlişkilerinin Geleceği”, ULUSAL KANAL, NELER OLUYOR Programı, 9 Mart 2010 Salı, Saat: 14:00-15:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

83)     “KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçimleri”, TRT TÜRK TV, Dünyamız Detay Programı, 16 Nisan 2010 Cuma, Saat: 18:00-18:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

84)     “Medeniyetler İttifakı Kapsamında Cibali – Fener – Balat – Ayvansaray Din / Kültür ve İnanç Turizmi Projesi”, ATV AVRUPA Kanalı, 17 Nisan 2010 Cumartesi, Saat: 14:10-14:20, Bant Yayını.

85)     “Kıbrıs Seçimlerinin Değerlendirilmesi”, TRT İstanbul Radyosu, Dosya Programı, Danışman Avni Özgürel, 22 Nisan 2010 Perşembe, Saat: 11:00-12:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

86)     “KKTC Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve KKTC’ nin İktisadi Kalkınması”, AİRPORT TV, ECOTİME ekonomi programı, 27 Nisan 2010 Salı, Saat: 10:30-11:30, Canlı Yayın Konuşmacısı.

87)     “Brezilya-Türkiye-İran Nükleer Takas Anlaşması, Medvedev’ in Türkiye Ziyareti ve Başbakan Erdoğan’ın Yunanistan Ziyaretinin Uluslararası Yansımaları” ULUSAL KANAL, NELER OLUYOR Programı; 20 Mayıs 2010 Perşembe, Saat: 14:00-15:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

88)     “Türk Dış Politikasının 3 Ana Ekseni AB1, AB2, AB3”, TRT ANKARA RADYOSU, GÜNDEM Programı, 3 Haziran 2010 Perşembe, saat: 9:20-9:35, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

89)     “Türkiye-ABD İlişkileri Nereye Gidiyor?”, TRT ANKARA RADYOSU, GÜNDEM Programı, 18 Haziran 2010 Cuma; Saat: 8:05-8:20, Canlı Yayına Bağlantı.

90)     “ AB – Türkiye Siyasi Diyaloğu”, ”, TRT TÜRK TV, Dünyamız Detay Programı, 14 Temmuz 2010 Çarşamba, Saat: 14:00- 14:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

91)     “İngiltere Başbakanı David Cameroon’ un Türkiye’yi Ziyareti ve İngiltere – Türkiye İlişkileri”, TRT TÜRK TV, Dünyamız Detay Programı, 26 Temmuz 2010 Pazartesi, Saat: 18:00- 18:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

92)     “Turkish-British Economic, Strategic and Political Relations”, PRESS TV, 27 Temmuz 2010 Salı, Saat: 17:00, Bant Yayını. www.presstv.com.

93)     “”NATO-AB Zirvesi ve Rasmussen’ in Türkiye Ziyareti”, TRT ANKARA RADYOSU, GÜNDEM Programı, 11 Ekim 2010 Pazartesi, Saat: 9:15-9:30, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

94)     “NATO-AB Lizbon Zirvesine Medvedev’in Katılması ve Türkiye’nin AB’nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasına karşı tutumu”, TRT ANKARA RADYOSU, GÜNDEM Programı, 22 Ekim 2010 Cuma, Saat: 9:10-9:25, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

95)     “WikiLeaks belgelerinin açıklanması Türk – Amerikan İlişkileri’ni nasıl etkiler?, NATO’nun Lizbon Zirvesinde kabul edilen Füze Kalkanlarının Türkiye’ye yerleştirilmesi Türkiye’nin komşularıyla ilişkilerini nasıl etkiler?”, TRT 1 Radyosu, DOSYA Programı, 6 Aralık 2010 Pazartesi, Saat: 11:20 – 11:30, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

96)     “Kıbrıs’ta neler oluyor?”, TRT İSTANBUL RADYOSU, DOSYA STRATEJİ-KÜRESEL SATRANÇ Programı, 9 Şubat 2011 Çarşamba, Saat: 11.00-11:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

97)     “KKTC’de Türkiye Karşıtı Gösterilerin Nedenleri”, ULUSAL KANAL, Haber Masası Programı, 2 Mart 2011 Çarşamba, Saat: 23:15 – 23:30, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

98)     “KKTC’ nin İktisadi Kalkınması”, BRT ( Bayrak Radyo Televizyon ), Turizm Programı, 17 Mart 2011 Perşembe Saat: 20:00-20:45 ve 18 Mart 2011 Cuma Saat: 7:30-8:15, Bant Yayını.

99)     “Kıbrıs Sorunu, Soruna Alternatif Çözümler”, ADA TV, Buradan Bakınca Programı, 11 Mayıs 2011 Çarşamba, Saat: 20:30-22:30, Canlı yayın konuşmacısı.

100) “Suriye, Libya ve Yemen’de son durum, Türkiye – İsrail ilişkileri, Yunanistan’ın ekonomik durumu”, TRT İSTANBUL RADYOSU, DOSYA Programı, 6 Haziran 2011 Pazartesi, saat: 11:00 – 12:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

101) “Kıbrıs konusunda BM Genel Sekreteri’nin liderliğinde Cenevre’de yapılan  Zirve’ nin Kıbrıs sorununun çözümüne katkıları”, TRT TURK TV, Dünyamız Detay Programı, 8 Temmuz 2011 Cuma, Saat: 10:00-10:45, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

102) “New York’ta yapılan Kıbrıs Zirvesinin sonuçları”, TRT İSTANBUL RADYOSU, DOSYA STRATEJİ – KÜRESEL SATRANÇ Programı, 2 Kasım 2011 Çarşamba, Saat: 11.00-11:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

103) “Arap Baharı”, BEA TV, 2023 Vizyonu Programı, 30 Kasım 2011 Çarşamba, Saat: 20:45- 22:15, Canlı Yayın Konuşmacısı.

104) “Suriye’de son durum, Mısır ve Rusya seçimlerinin değerlendirilmesi, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden’ ın Türkiye ziyareti, İran’da Amerikan uçağının düşürülmesi”, TRT İSTANBUL RADYOSU,  DOSYA ULUSLARARASI POLİTİKA Programı, 5 Aralık 2011 Pazartesi, Saat: 11:00 – 11:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

105) “AB’ deki finansal krizin AB ülkeleri, ABD ve Rusya’ da ki siyasal yansımaları”, TVNET Televizyonu, ATLAS Programı, 17 Mayıs 2012 Perşembe, saat: 14.00-14:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

106) “Yeni Ticaret Kanunu kapsamında Rekabetin ve Tüketicinin Korunması”, CEM TV, Yeşil Ekonomi Programı, 2 Ekim 2012 Salı, Saat: 9:10-9:40, Canlı Yayın Konuşmacısı.

107) “Kredi kartlarından alınan haksız ücretler, hesap işletim ücretleri, dosya masrafları ve fahiş tüketici kredisi faizleriyle bankaların tüketicileri sürekli olarak istismar etmelerinin önlenmesi için yapılması gerekli idari ve yasal düzenlemeler”, CEM TV, Ana haber Bülteni, 13 Şubat 2013 Çarşamba, Saat: 19:00 – 19:10, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

108) “Rekabet Kurulu’nun Bankalara verdiği Rekabeti İhlal cezası ve sonuçları, Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri”, CEM TV, Ana Baber Bülteni, 9 Mart 2013 Cumartesi, Saat: 19:00-19:15, Canlı Yayın Konuşmacısı.

109) “Bankaların Kartel ve Tekel oluşturarak tüketicileri istismar etmeleri üzerine Rekabet Kurumu’nun Bankalara kestiği idari para cezaları, 12 Mart Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Paneli, 13-14 Mart tüketicilerin Bankaları boykot eylemi”, BENGÜTÜRK TV, Gönül İster ki Programı, TÜKETİCİ KÖŞESİ, 10 Mart 2013 Pazar, Saat: 10:30-11:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

110) “ KKTC’ de Siyasi Kriz ve Sonuçları”, TRT TÜRK TV, Haber Programı, 6 Haziran 2013 Perşembe, Saat: 10:05-10:10, Canlı Yayına telefonla Bağlantı.

111) “İş Dünyası Neden Danışman Gümrük Müşaviri İstiyor?” İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, http://www.igmd.org/tumhaber/duyuru/35995-gumruk-musavirligi-meslegi-algi-calismasi.html, İGMD.ORG, Video Yayın Konuşmacısı.

112) “Hava Savunma Füzesi İhalesinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve PATRİOT Füzelerinin Türkiye’de Konuşlandırma Sürelerinin Uzatılması”, TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 15 Kasım 2013 Cuma, Saat: 8:45-9:00, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

113) “KKTC’ nin 30. Kuruluş Yıldönümü ve Kıbrıs’ta Toplumlararası Müzakerelerin Son Durumu”, TRT TÜRK TV, Dünya Gündemi Programı, 15 Kasım 2013 Cuma, saat: 18:40-18:55. Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

114) “Yunanistan’ ın AB Dönem Başkanlığı Öncelikleri ve Türkiye-AB İlişkileri’ ne Muhtemel Etkileri”, TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 10 Ocak 2014 Cuma, Saat: 8:30-8:50, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

115) “YERELDEN KÜRESELE “DİYALOĞUN” BARIŞTAKİ ÖNEMİ PANELİ”, http://www.parlarmedya.blogspot.com.tr/2014/02/yerelden-kuresele diyalogun-baristaki.html, PARLAR MEDYA, 6 Şubat 2014 Perşembe.

116)  “Evrensel Tüketici Hakları, AB ve Türkiye’de Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili Yasalar”, RS ( Rusya’nın Sesi ) FM Radyosu, Tüketici Programı, 14 Mart 2014 Cuma, Saat: 15:00-15:15, Canlı Yayın Konuşmacısı.

117) “Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün Tanıtımı”, CEM TV, Üniversiteye Bakış Programı, 13 Temmuz 2014 Pazar, Saat: 14:30-14:55, Canlı Yayın Konuşmacısı.

118) “Uluslararası İlişkiler, Türkiye-AB İlişkileri, Kıbrıs Sorunu, IŞİD Problemi, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması konularında görüşlerim: http://www.youtube.com/watch?v=y67_eHuKYb8&feature=youtu.be, EGETÜRK TV, Yansımalar Programı, 9 Eylül 2014 Salı, Saat: 20:00-21:30, Bant Yayını.

119) “2 Almanya’nın Birleşmesinin Ekonomik ve Siyasal Sonuçları”, TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 3 Ekim 2014 Cuma, Saat: 9:10-9:30, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

120) “AB Bakanı Volkan BOZKIR’ ın KKTC ziyareti ve Başbakan Ahmet DAVUTOĞLU’  nun ATİNA ziyaretleri sonuçlarının Türkiye – AB Müzakere Sürecine Muhtemel Etkileri”, TRT 1 İSTANBUL RADYOSU,  GÜN ÖTESİ Programı, 4 Aralık 2014 Perşembe, Saat: 18:40-18:50, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

121)  “AB Enerji Politikası ve TANAP Projesinin AB Enerji Birliğine katkıları”. TRT 1 ANKARA RADYOSU Gündem Programı, 18 Mart 2015 Çarşamba, Saat: 8:40-8:55, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

122) “AVRUPA KONSEYİ’ nin Avrupa’da Demokrasi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğünün Durumu başlıklı Raporunun yorumlanması”,  TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 1 Mayıs 2015 Cuma, Saat: 8:45-8:55, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

123) “Gerçekçi parti ipi göğüsleyecek, “Seçimin sonucunu ekonomi belirleyecek: Popülizm Zirvede Vaatler Uçuşuyor“, EKOVİTRİN Aylık Ekonomi Haber Dergisi, Sayı: 185, Mayıs 2015, Sayfa: 71;İstanbul.

124) ”Bazı AB ülkelerinde “Avrupa Şüpheci” si lider ve siyasal partilerin iktidara gelmeleri AB’ nin dağılmasına neden olur mu?”,  TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 28 Mayıs 2015 Perşembe, Saat: 9:05-9:20, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

125) “Avrasya Bölgesinde Yeni Ekonomik İşbirlikleri Modelleri Nelerdir? TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 4 Haziran 2015 Perşembe, Saat: 9:10-9:25, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

126) “İstanbul Arel Üniversitesi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Tanıtımı”, CEM TV, Üniversiteye Bakış Programı, 28 Haziran 2015 Pazar, Saat: 10:20- 10:40, Canlı Yayın Konuşmacısı.

127) “AB’ nin Geleceği Ne Olacak?” TRT RADYO 1, Gündem Programı, 3 Ağustos 2015 Pazartesi, Saat: 9:05-9:15, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

128) “AB ekseninde Yeni Tüketici Kanunu”, İKV ( İktisadi Kalkınma Vakfı ) Dergisi, Ekim 2015 Sayısı, Sayfa: 12-13, İstanbul.

129) “En komünist ülke Türkiye”, 3. Bölge YAŞAM Dergisi, Yıl:3, Sayı:29, Sayfa: 46-47, Aralık 2015, İstanbul.

130) “Polonya ve Macaristan Hükümetlerinin otoriter ve totaliter yönetim uygulamalarına karşı AB’ nin yaptırımları”, TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 11 Ocak 2016 Pazartesi, Saat: 8:45-8:55, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

131) “KKTC Üniversiteleri için PKK Alarmı”, KIBRIS GENÇ TV, Ekonomi Kıbrıs Programı,10 Mart 2016 Perşembe, Saat: 14:30-14:40, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

132) “Mülteciler Sorunu ve Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması”. TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 21 Mart 2016 Pazartesi, Saat: 8:10-8:20, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

133) “MARMARA GRUBU STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR VAKFI 19. AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ – ZORUNLU GÖÇ: MÜLTECİ SORUNU VE TERÖRİZM – PANELİ“, http://parlarmedya.blogspot.com.tr/2016/04/19-avrasya-ekonomi-zirvesi-zorunlu-goc.html, PARLAR MEDYA, 13 Nisan 2016 Çarşamba.

134) “ Fransız Cumhurbaşkanı Francois Hollande’ ın Ortadoğu gezisinin değerlendirilmesi, Fransa’nın Ortadoğu ve Göçmen Politikalarının Analizi”, TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 19 Nisan 2016 Salı, Saat: 8:30-8:45,  Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

135) “Kıbrıs üzerinden Türkçe’nin AB’ nin Resmi Dili olarak kabul edilmesi çalışmalarımız”, KIBRIS GENÇ TV, Ekonomi Kıbrıs Programı, 21 Nisan 2016 Perşembe, Saat: 13:45-14:00, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

136) “AB’ nin Türkiye’ye uygulayacağı Vize Muafiyeti süreci ile Suriye ve Halep Sorunlarının Türkiye’ye yansıması”, UZAY TV, Dünya Gündemi Programı, 4 Mayıs 2016 Çarşamba, Saat: 14:20-14:45, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

137) “Avrupa Parlamentosu’ nun olağanüstü Türkiye toplantısı”, UZAY TV, Dünyada Gündem Programı, 11 Mayıs 2016 Çarşamba, Saat: 14:00-14:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

138) “AP’ nun Türkiye’ ye Vize Serbestliği Kararını Askıya Almasının neden ve sonuçları”,  KIBRIS GENÇ TV, Ekonomi Kıbrıs Programı, 12 Mayıs 2016 Perşembe, Saat: 14:15-14:35, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

139) “MHP’ de Genel Başkanlık Yarışı ve Türkiye’ de Başkanlık Sistemine Geçiş Sorunları”, https://www.youtube.com/watch?v=ywzzgWe420I&feature=youtu.be, UZAY TV, BAKIŞ AÇISI Programı, 15 Mayıs 2016 Pazar, Saat: 20:00-22:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

140) “Kırım Tatarlarının Stalin tarafından Orta-Asya’ya sürülmesinin 72. yılı”, UZAY TV, Dünyada Gündem Programı, 18 Mayıs 2016 Çarşamba, Saat: 14:20-14:40, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

141) “BM İnsani Zirvesi’ nin Değerlendirilmesi”, UZAY TV, Dünya Gündemi Programı, 23 Mayıs 2016 Pazartesi, Saat: 14:30-14:45, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

142) “GKRY ‘ de yapılan Milletvekili Seçim Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Müzakere Sürecine Muhtemel Etkileri”, https://www.youtube.com/watch?v=DPejCXlABH0, TRT AVAZ TV, TRT Dünya Gündemi Programı,  23 Mayıs 2016 Pazartesi, Saat: 18:00-18:50 Canlı Yayın Konuşmacısı.

143) “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AB’ ye Rest Çekmesinin Değerlendirilmesi”, UZAY TV, 13 BÜLTENİ Programı, 25 Mayıs 2016 Çarşamba, Saat:13:25-13:40, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

144) “MHP Kongresi ile ilgili Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi”, UZAY TV, Gündeme Dair Programı, 25 Mayıs 2016 Çarşamba, Saat: 16:30-16:45, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

145) “Fransa’daki Anarşik Olayların Nedenleri ve Muhtemel Sonuçları”, UZAY TV, DÜNYA BÜLTENİ, 26 Mayıs 2016 Perşembe, Saat: 12:05, 12:25, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

146) “Fransa’daki Siyasi Karmaşanın Değerlendirilmesi, ” UZAY TV, DÜNYA BÜLTENİ, 27 Mayıs 2016 Perşembe, Saat: 14:20, 14:30, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

147) “ Federal Almanya Cumhuriyeti Parlamentosunun Sözde Ermeni Soykırımı Yasa Tasarısını onaylamasının muhtemel sonuçları”, UZAY HABER, 15 BÜLTENİ, 2 Haziran 2016 Perşembe, Saat: 1530-15:45, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

148) “Sözde Ermeni Soykırımı’ nın Federal Almanya Cumhuriyeti Parlamentosunda kabul edilmesinin neden ve sonuçları ile Almanya’ ya karşı izlenecek muhtemel stratejiler”, https://www.youtube.com/watch?v=4oxMnYc5jHk,  UZAY TV, BAKIŞ AÇISI Programı, 5 Haziran 2016 Pazar, Saat: 20:00-21:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

149) “Türk Dış Politikasında Eksen Kayması ve Türkiye’ nin Afrika ve Latin Amerika Açılımı”, UZAY HABER, HABER14 BÜLTENİ, 10 Haziran 2016 Cuma, Saat: 14:20-14:40, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

150) “İngiltere’ nin AB Üyeliğinden Ayrılması Konusundaki Referandumun Muhtemel Sonuçları”,  UZAY HABER, 14 BÜLTENİ, 20 Haziran 2016 Pazartesi, Saat: 14:10_14:30. Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

151) “Transatlantik’ te Boğulan TTIP ( Transatlantik Ticaret ve Yatırım Antlaşması ), DERİN EKONOMİ, Haziran 2016, Sayı: 13, Sayfa: 52,

152) “Birleşik Krallıktaki AB Referandumu Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, UZAY TV, Yeni Bir Gün ( Sabah ) Programı, 24 Haziran 2016 Cuma, Saat: 8:05-8:30, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

153) “İngiltere’ nin AB’ den Ayrılma Kararının olası Bölgesel ve Küresel Siyasi, Ekonomik ve Ticari Etkileri” UZAY TV, 12 Haber Bülteni, 24 Haziran 2016 Cuma, Saat: 12:05-12:15, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

154) “Birleşik Krallığın AB’ den Çıkması ( BREXIT ) Kıbrıs’taki Rum ve Türk Toplumları Arasında Yürütülen Müzakereleri ve Kıbrıs’taki Çözüm Sürecini Nasıl Etkiler, KIBRIS GENÇ TV, Ekonomi Kıbrıs Özel Programı, 24 Haziran 2016 Cuma, Saat: 21:00-21:10, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

155) “Suriye’ de ve Ortadoğu’ da Son Gelişmeler, Türkiye’ nin İsrail, Rusya ve Mısır’la İlişkilerini Düzeltmesi, NATO’ nun Varşova Zirvesi Kararlarının Değerlendirilmesi”, https://www.youtube.com/watch?v=Gs5FuSgpv1I, UZAY TV, BAKIŞ AÇISI Programı, 10 Temmuz 2016 Pazar, Saat: 20:00-22:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

156) “Fransa’ nın NİCE kentinde Gerçekleştirilen Terör Saldırısının Nedenleri ve Muhtemel Sonuçları, UZAY HABER, HABER14 BÜLTENİ, 15 Temmuz 2016 Cuma, Saat: 14:05-14:25, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

157) “15 Mart 2016 gecesi gerçekleştirilen askeri darbe teşebbüsünün değerlendirilmesi”,  https://www.youtube.com/watch?v=5QYFP9I4FI0, UZAY TV, SICAK GÜNDEM Programı, 17 Temmuz 2016Pazar, Saat: 9:00-11:30, Canlı Yayın Konuşmacısı.

158) “TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI DERNEĞİ VE TÜRK KUZEY KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI ORTAK BASIN BÜLTENİ”, http://www.haberdukkani.com/haber/turder-den-darbe-girisimine-kinama_564277.html, HABER Dükkanı, 18 Temmuz 2016 Pazartesi.

159) “Arel Üniversitesi ve İİBF ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ) Tanıtımı, Uluslararası İlişkiler Bölümü Faaliyetleri”, http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/003-19002369.wmv

 CEM TV, Üniversiteye Bakış Programı Programı, 27 Temmuz 2016 Çarşamba, Saat: 17:00-17:30, Canlı Yayın Konuşmacısı.

160) “Rusya ile Ekonomik ve Ticari İlişkilerin yeniden başlaması, Fethullah Gülen’ in iadesi”, UZAY TV, Haber Programı, 28 Temmuz 2016 Perşembe, Saat: 13:10-13:30, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

161) “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ ın Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir PUTİN’ le Rusya’da yapacakları görüşmelerin kazan-kazan ilkesi kapsamında muhtemel ekonomik-ticari-askeri-siyasi-taktik ve stratejik sonuçları”, UZAY TV, 13 Haber Bülteni, 9 Ağustos 2016 Salı, Saat: 13:10-13:35, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

162) “Putin’ in Erdoğan’la St. Petersburg da gerçekleştirdiği Zirve’ nin en önemli müspet sonucu; Suriye Meselesinde tarafların çözüm sürecinin başlatılması için uzlaşmaya varmaları ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ’in Türkiye ziyaretinin nedenleri ve muhtemel sonuçları”,  UZAY TV, 13 Haber Bülteni, 11 Ağustos 2016 Perşembe, Saat: 13:15-13:40, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

163) “FIRAT KALKANI Harekatının 2. safhası TSK’ nın Suriye’nin Çobanbeyli İlçesine girmesinin nedenleri ve muhtemel sonuçları”, UZAY TV, Uzay Haber 18:00 Bülteni, 3 Eylül 2016 Cumartesi, Saat: 18:02-18:20. Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

164) “Türkiye-Suriye İlişkilerinin Geleceği ve G-20 Zirvesinin Değerlendirilmesi”, UZAY TV, Uzay Haber 13 Bülteni, 08 Eylül 2016 Perşembe, Saat: 13:15-13:30. Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

165) “Türkiye – ABD İlişkileri ve Orta-Doğu’ da yaşanan Son Gelişmeler”, UZAY TV, Uzay Haber 13 Bülteni, 13 Ekim 2016 Perşembe, Saat: 13:05-13:15, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

166) “Musul’ un İŞİD’ den Kurtarılması Operasyonunun Türkiye’ ye Muhtemel Etkileri”, UZAY TV, Uzay Haber 13 Bülteni, 17 Ekim 2016 Pazartesi, Saat: 13:20-13:45, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

167) “Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşmasının Feshedilmesi olasılığı kapsamında Türkiye-AB İlişkilerinin Geleceği”, TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 20 Ekim 2016 Perşembe, Saat: 9:10-9:25, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

168) “10 Kasım Atatürk’ ü Anma Özel Programı, Rekabetçi Ekonomi, Tüketicinin Korunması, Kıbrıs Uluslararası Yatırım ve İşbirliği Zirvesi“, http://www.kanalekonomi.com/yesil-ekonomi/yesil-ekonomi-10-bolum/, KANAL EKONOMİ, Yeşil Ekonomi Programı, 10 Kasım 2016 Perşembe, Saat 19.00-19:50, Bant Yayını.

169) “Donald TRUMP’ un ABD Başkanı seçilmesinin nedenleri ve Türkiye – ABD İlişkilerine muhtemel etkileri”, UZAY TV, Uzay Haber 13 Bülteni, 11 Kasım 2016 Cuma, Saat: 13:05-13:25, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

170) “ İsviçre’ nin  Mont Pelerin kasabasında 7-11 Kasım 2016 tarihleri arasında BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun Başkanlığında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa AKINCI ile GKRY Lideri Nikos ANASTASİADİS arasında Kıbrıs Sorunu’ na nihai çözüm getirmek amacıyla gerçekleştirilen  müzakerelerin sonucunun değerlendirilmesi”  TRT AVAZ, Dünya Gündemi Programı, 11 Kasım 2016 Cuma, Saat: 18:00-18:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

171) “Avrupa Parlamentosu’nun AB’ nin Türkiye ile Üyelik Müzakerelerini askıya alma kararının değerlendirilmesi”, https://twitter.com/caglarcilara/status/802061760857604096, KRT KÜLTÜR TV, Haber Programı, https://www.youtube.com/watch?v=PfAzxuDKJrw&feature=youtu.be, 24 Kasım 2016 Perşembe, Saat: 18:45-18:55, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

172) “Kıbrıs Müzakereleri”, http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/CD19253086.mp4, TVNET TV, Orta Kuşak Programı, 1 Aralık 2016 Perşembe, Saat: 14:30-14:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

173) “İtalya’ da ki Anayasa Değişikliği tasarısının Referandumda reddedilmesinin muhtemel sonuçları ile Avusturya’da ki Cumhurbaşkanlığı Seçim sonucunun değerlendirilmesi”, TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 5 Aralık 2016 Pazartesi, Saat: 8:15-8:30, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

174) “Cenevre’ de Kıbrıs Sorunun Çözümü için yapılan 5’ li Uluslararası Konferansın muhtemel sonuçları”, http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/CD19335975.mp4, TVNET TV, Orta Kuşak Programı, http://www.tvnet.com.tr/orta-kusak/orta-kusak-2124273,  12 Ocak 2017 Perşembe, Saat: 14:25-15:00, Canlı Yayın Konuşmacısı.

175) “Federal Almanya Şansölyesi Angela Merkel’ in Türkiye ziyaretinin değerlendirilmesi”, https://www.ugurozgoker.com/tvnet-orta-kusak-programi/, TVNET TV, Orta Kuşak Programı, http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-19383314.wmv,  2 Şubat 2017 Perşembe, Saat: 14:10-14:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

176) “TÜRKİYE’ DE MARKALI KONUT VE TÜKETİCİLER”, METREKARE Yaşam, Yapı, İnşaat ve Gayrimenkul Dergisi, Sayı: 01, Sayfa: 46-47, Süper Matbaa, İstanbul, Ocak-Şubat 2017.

177) “Fransa’daki Cumhurbaşkanlığı Seçim Sürecinin Değerlendirilmesi”, TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 27 Şubat 2017 Pazartesi, Saat: 8:40-8:50, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

178) “ABD yeni Başkanı Donald Trump’ ın ilk 40 günlük icraatı ve ABD Kongresine ilk defa Başkan olarak hitap etmesinin değerlendirilmesi”, https://www.ugurozgoker.com/tvnet-orta-kusak-programi-1mart-2017/, TVNET TV,  Orta Kuşak Programı, http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-19415122.wmv, 1 Mart 2017 Çarşamba, Saat: 14:20-14:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

179)  “Türkiye’ nin Avrupa’ya Açılan Kapısı DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği”, 3. Bölge YAŞAM Dergisi, Yıl:4, Sayı:39, Sayfa: 44-47, Mart 2017,  İstanbul.

180) “Rusya’ nın Mısır’ a askeri yığınak yapması ve Libya’ ya askeri müdahale hazırlığının değerlendirilmesi”, http://www.tvnet.com.tr/orta-kusak/orta-kusak-2132136,  TVNET TV, Orta Kuşak Programı, 22 Mart 2017 Çarşamba, Saat: 14:35-14:55, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

181) “ Roma Antlaşmasının 60. Yılında özellikle BREXIT sonrası AB’ nin Geleceği”, http://www.tvnet.com.tr/orta-kusak/orta-kusak-2133070, TVNET TV, Orta Kuşak Programı, 29 Mart 2017 Çarşamba, Saat: 14:05-14:35, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

182) “Referandum sonrası Türkiye-AB İlişkileri”, TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 19 Nisan 2016 Pazartesi, Saat: 8:10-8:30, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

183) “ABD Başkanı Donald TRUMP’ ın 100 günlük DIŞ POLİTİKA icraatının değerlendirilmesi”, https://www.ugurozgoker.com/tvnet-abd-baskani-donald-trumph-in-100-gunluk-dis-politik-icraatinin-degerlendirilmesi/, TVNET TV, Orta Kuşak Programı, http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/002-19519034.wmv, 28 Nisan 2017 Cuma, Saat: 14:05-14:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

184) NATO’ nun Brüksel Zirvesi Kararlarının Değerlendirilmesi, TVNET TV Gündüz Kuşağı 16:00 Haber Bülteni, http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-19591177.wmv, 25 Mayıs 2017 Perşembe, 16:05-16:45, Canlı Yayın Konuşmacısı.

185) “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ ın Brüksel’ de AB liderleri ile yaptığı görüşmeler çerçevesinde Türkiye-AB İlişkilerinin geleceği”, KRT Kültür TV, GÜN İZİ Haber Programı, https://www.youtube.com/watch?v=in1Zs6Sik04, 26 Mayıs 2017 Cuma, 13:30-13:45, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

186)  “KATAR SORUNUNUN ASIL NEDENLERİNİN ANALİZİ ve DONALD TRUMPH’ a dava açılması”,https://www.ugurozgoker.com/doc-dr-ugur-ozgoker-13-haziran-2017-de-tvnet-televizyonu-1400-haber-bulteninde-katar-sorunu-ve-abd-baskani-donald-trump-a-dava-acilmasi-konularini-canli-yayinda-analiz-etti/,  TVNET TV Gündüz Kuşağı 14 HABER BÜLTENİ,  http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/001-19640867.wmv, 13 Haziran 2017 Salı,  Saat: 14:05-14:45, Canlı Yayın Konuşmacısı.

187) “Katar Ambargosu Petrol ve Doğalgaz’ a Hakimiyet Olayıdır”, AYRINTILI HABER, http://www.ayrintilihaber.com.tr/?m=arsiv, Dünya Sayfası, Sayfa:10, 9 Temmuz 2017 Pazar.

188) “Fransız yeni Cumhurbaşkanı Macron’ un Dış Politikası’ nın değerlendirilmesi”, TRT 1 ANKARA RADYOSU, Gündem Programı, 18 Temmuz 2017 Salı, Saat: 8:44-8:55, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

189) “ Büyükçekmece Kaymakamı Mustafa Hulusi Arat: BEN HAKİKİ BİR DİVRİĞİLİYİM”, Yeni Divriği Kültür ve Sanat Dergisi, Temmuz 2017, Yıl:1, Sayı:1, İstanbul, Sayfa: 40-43, Röportaj Doç. Dr. Uğur Özgöker,

190) “KUZEY KORE ile ABD arasındaki Muhtemel Füze Savaşının Nedenleri ve Olası Sonuçları”, https://www.ugurozgoker.com/doc-dr-ugur-ozgoker-10-agustos-2017-persembe-gunu-tvnet-televizyonu-orta-kusak-programinda-kuzey-kore-ile-abd-arasindaki-muhtemel-fuze-savasinin-nedenleri-ve-olasi-sonuclarini-degerlendirdi/; TVNET Televizyonu “Orta Kuşak” Programı, 10 Ağustos 2017 Perşembe, Saat: 15:10-15:45, Canlı Yayın Konuşmacısı.

191) “AB Ülkelerinde yumurtalarda zehirli “Fibronil” maddesinin bulunmasının, tüketicilerin sağlığına ve AB-Türkiye Tarımsal Ürünler ticaretine muhtemel etkileri, Türkiye’ de Tarım Sektöründe Uluslararası Rekabet Kuralları ile Uluslararası Üretim ve Kalite Standartları’ nın Uygulanması”, ÇİFTÇİ TV, “TARIMIN PERDE ARKASI” Programı, 18 Ağustos 2017 Cuma, Saat: 21:00-22:50, Canlı Yayın Konuşmacısı.

192)   Özgöker, Uğur, “Kuzey Kore’ nin Hidrojen Bombası yapması ve Myanmar’ da Arakan’ lı Müslümanlara katliam yapılmasının uluslararası muhtemel sonuçları”, SBS TV-Radyo, Sidney, Avustralya, 7 Eylül 2017, Türkiye saati ile 8:45-9:20, Bant Kayıt.

193)   Özgöker, Uğur, AB-Türkiye İlişkileri ve Türk Dış Politikasında Yeni Açılımlar, https://www.youtube.com/watch?v=n8_OO6VumyY&sns=em , KRT (KÜLTÜR ) TV, 13 Eylül 2017 Çarşamba, Saat: 15:00-15:15, Canlı Yayına telefonla bağlantı.

194)   Özgöker, Uğur, “Kuzey Kore’ nin yeni füze denemesinin nedenleri ve  muhtemel sonuçları”, TVNET TV, 12 Haber Bülteni, 15 Eylül 2017 Cuma, Saat: 12:25-12:35, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

195) Özgöker, Uğur, ” Rusya’ nın Truva Atı Kıbrıslı Rumlar”, DİRİLİŞ POSTASI Gazetesi, Sayfa:2,  http://dirilispostasi.com/n-44306-rusyanin-truva-ati-kibrisli-rumlar.html , https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/15ea4bf42e9bf74e?projector=1, 20 Eylül 2017 Çarşamba, Demeç.

196) Özgöker, Uğur, “Katalonya’ daki Bağımsızlık Referandumu Sonuçlarının AB’ nin Geleceğine Etkileri”, http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/002-19947013.wmv, https://www.ugurozgoker.com/katalanyadaki-bagimsizlik-referandumu-sonucunun-ab-nin-gelecegine-etkileri/, TVNET TVOrta Kuşak” Programı, 8 Ekim 2017 Cuma, Saat: 14:50-15:40, Canlı Yayın Konuşmacısı.

197) Özgöker, Uğur, “Avrupa’ da Bölünme Endişeleri ve Aşırı Sağın Yükselmesinin NedenlerininDeğerlendirilmesi”,http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/CD19982798.MP4, TVNET TVOrta Kuşak” Programı, 27 Ekim 2017 Cuma, Saat: 14:40-15:15, Canlı Yayın Konuşmacısı

198) Özgöker, Uğur, “Suudi Arabistan’ daki son Siyasal Krizin Nedenleri”, https://www.ugurozgoker.com/prof-dr-ugur-ozgoker-suudi-arabistan-da-son-yasanan vesimdiye- kadar-benzeri-gorulmemis-olaylari-degerlendirdi/ , AKŞAM GAZETESİ, Osman NURİ CERİT / ANKARA, 8 Kasım 2017 Çarşamba, Demeç.

199) Özgöker, Uğur, “AB’nin ‘FETÖ Terör Örgütü Değildir’ Demecinin Yorumlanması”, https://youtu.be/KD_WlGkitdc, KRT (KÜLTÜR ) TV, 01 Aralık 2017, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

200) Özgöker, Uğur, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in Başkenti Olarak Tanıyacağını Açıklamasının Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi”, TVNET Televizyonu, 15:00 Haber Bülteni, 05 Aralık 2017, Canlı Yayın Konuşmacısı. http://www.ajanspress.com.tr/new_video_stream/tv/CD20060718.mp4.

201) Özgöker, Uğur. “ORTA-DOĞU’ da bugün yaşanan bütün savaşların, istikrarsız yönetimlerin, zayıf iktidarların, askeri darbelerin, ırk-din-mezhep savaşlarının, güç ve enerji kaynaklarına sahip olma mücadelelerinin ve iktidar kavgaları ile hergün oluk oluk akan kanın
50
baş nedeninin SYKES-PİCOT Anlaşması ile dünyanın en aşağılık milleti olan “Arapların Türkler’ e ihaneti olduğunun tarihi belgelerle ispat edilmesi.”, TRTARŞİV İnternet Televizyonu, 26 Aralık 2017, TV Arşiv Çekimi, http://www.trtarsiv.com/izle/135641/sykes-picot ,

202)Özgöker, Uğur, “Quo Vadis Suudi Arabistan”, SUBCONTURKEY Yan Sanayi ve Tedarikçi Gazetesi, Yıl: 15, Sayı: 164, Aralık 2017, ISSN: 1305-1482, İstanbul, sayfa: 122-124.

203) Özgöker, Uğur, “ NATO artık Türkiye’ ye Güvenlik Güvencesi sağlamadığı gibi aksine Tehdit oluşturmaya başlamıştır.” TVNET TV 8. GÜN Programı, 30 Aralık 2017, Bant Yayını. http://gold.ajanspress.com.tr/popuptv/J3WQ-p4ihplrQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=&b=&isH=0.

204) Özgöker, Uğur. “İRAN’ DAKİ OLAYLARIN NEDENLERİ VE BÖLGEYE MUHTEMEL ETKİLERİ”, TVNET TV GÜNDEM ÖZEL PROGRAMI, 6 Ocak 2018, http://gold.ajanspress.com.tr/popuptv/a0228jqVbB1rQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=&b=&isH=0 , Canlı Yayın Konuşmacısı.

205) Özgöker, Uğur, “KKTC’ DE EĞİTİM SİSTEMİ ve YENİ HÜKÜMET KURULUŞ ÇALIŞMALARI”, KIBRIS GENÇ TV, “AKŞAM SAATİ Programı”, 30 Ocak 2018, http://gold.ajanspress.com.tr/popuptv/2qciV1GV5YJrQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=&b=&isH=0, Canlı Yayın Konuşmacısı.

206) Özgöker, Uğur, “NATO, müttefiki Türkiye’ye neden destek olmuyor? Ortadoğu’daki son gelişmeler neler söylüyor?”, TVNET TV “TARTIŞMA” Programı, 16 Şubat 2018, https://www.youtube.com/watch?v=mZ7LZ7hGw70, Canlı Yayın Konuşmacısı.

207) Özgöker, Uğur, “KAÜ Rektörü Prof. Dr. Uğur ÖZGÖKER BRT ( KKTC Kamu Televizyonu olan Bayrak Radyo Televizyonu ) Kanalında KAÜ Misyonunu anlattı.”, BRT “ÜNİVERSİTELER” Programı, 2 Mart 2018,   http://www.turkkibristicaretodasi.org/kau-rektoru-prof-dr-ugur-ozgoker-brt-kktc-kamu-televizyonu-olan-bayrak-radyo-televizyonu-kanalinda-kau-misyonunu-anlatti/ , http://www.brtk.net/?series=universiteler-02-03-2018, Bant Yayını.

208) Özgöker, Uğur, “KKTC’ nin  İç ve Dış Politikalarının Değerlendirilmesi”, KIBRIS GENÇ TV, “GÜNDEM ÖZEL” Programı, 10 Nisan 2018, https://www.youtube.com/watch?v=7ecAB2RQb20,  Canlı Yayın Konuşmacısı.

209) Özgöker, Uğur, “ATLANTİK-AVRASYA Çatışmasında Türkiye nerede duruyor?”, TVNET TV “GÜNDEME ÖZEL ” Programı, 14 Nisan 2018, https://www.youtube.com/watch?v=3uapyaTkwNs,  Canlı Yayın Konuşmacısı.

210) Özgöker, Uğur, “İslam İşbirliği Teşkilatı’ nın ABD’ nin Kudüs’ü İsrailin Başkenti olarak tanıması ve Büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’ e taşımasına karşı aldığı kararların değerlendirilmesi”, A Haber, Haber Programı, 21 Mayıs 2018. Demeç.

211) Özgöker, Uğur, “Türkiye – AB Vize Muafiyeti Toplantısının Değerlendirilmesi”, TRT 1 Ankara Radyosu, Gündem Programı, 1 Haziran 2018, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

212) Özgöker, Uğur, “Sadece 3,5 Ayda Projelerimin Yüzde 70’ ini Tamamladım”, https://issuu.com/ayazmedyagrubu/docs/ekonomikibrisprestigehaziran15, EKONOMİ KIBRIS PRESTIGE Dergisi, Yıl: 5, Sayı:54, 15 Haziran-15 Temmuz 2018, Lefkoşa, sayfa: 30-33, Röportaj.

213) Özgöker, Uğur, “GÜNDEMDEKİ SON KONULAR TÜRKİYE  ve KKTC’ DEKİ SEÇİM SONUÇLARI ile NATO ZİRVE’ SİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”,   http://gold.ajanspress.com.tr/popuptv/E5zavFsSc7hrQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=8352&b=958628&isH=0&lang=tr, KIBRIS GENÇ TV, “SİYASETİN SATIR ARASI”  Programı, 12 Temmuz 2018, Canlı Yayın Konuşmacısı.

214) Özgöker, Uğur, “EĞİTİM ADASI KIBRIS”, http://www.turkkibristicaretodasi.org/egitim-adasi-kibris/, KANAL EKONOMİ, KARİYER YOLU Programı, 8 Ağustos 2018, Bant Yayını.

215) Özgöker, Uğur, KIBRIS’ TA YÜKSEK ÖĞRETİM, https://www.ugurozgoker.com/tercih-rehberi-programi-kibris-amerikan-universitesi/, TVNET TV, TERCİH REHBERİ Programı, 12 Ağustos 2018, Canlı Yayın Konuşmacısı.

216) Özgöker, Uğur, “BUTİK BİR KENT ÜNİVERSİTESİ OLARAK KIBRIS AMERİKANÜNİVERSİTESİ”,http://gold.ajanspress.com.tr/popuptv/7JvG0dOiD2lrQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=8352&b=958628&isH=0&lang=tr,   CNN TÜRK TV,  BAŞARIYA DOĞRU Programı, 14 Ağustos 2018, Bant Yayını.

217) Özgöker, Uğur, “KKTC’ DE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM  YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA YÜKSEK ÖĞRETİMİN SORUNLARININ VE MEVCUT EKONOMİK KRİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, http://www.turkkibristicaretodasi.org/kibris-amerikan-universitesi-rektoru-prof-dr-ugur-ozgoker-kibris-genc-tv-de-kktc-de-ekonomik-krizi-ve-yuksek-ogretimin-sorunlarini-degerlendirdi/, KIBRIS GENÇ TV, “YAZ SABAHI” Programı, 19 Eylül 2018, Canlı Yayın Konuşmacısı.

218) Özgöker, Uğur, “TÜRKİYE STRATEJİK AÇIDAN KIBRIS’ I ELİNDE TUTMAK ZORUNDADIR”, https://www.virahaber.com/eger-bir-dunya-savasi-cikarsa-dogu-akdenizde-cikar-50829h.htm, https://www.ugurozgoker.com/turkiye-stratejik-acidan-kibris-i-elinde-tutmak-zorundadir/, ANADOLU AJANSI, 14 Kasım 2018, Demeç.

219) Özgöker, Uğur, “G-20 ZİRVESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ”, https://wetransfer.com/downloads/e65b61d9fb667b68781950279c98f9aa20181201170119/8e8e2c373eb685ce4254e7e3ab9e042920181201170119/17779e,

https://drive.google.com/file/d/1XAF4sM4jGnYhoJN0dKAFoS1bXUYsPgJP/view?usp=drive_web,  TVNET TV, 11:00 Haber Programı, 30 Kasım 2018 Cuma, Canlı Yayına Telefonla Bağlantı.

220) Özgöker, Uğur, “KKTC Üniversitelerinde AR-GE ve GİRİŞİMCİLİK Faaliyetleri”, http://gold.ajanspress.com.tr/popuptv/v5Ck6qcJWP1rQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=8352&b=958628&isH=0&lang=tr, KIBRIS GENÇ TV, Akşam Saati Programı, 20 Aralık 2018, Canlı Yayın Konuşmacısı.

221) Özgöker, Uğur, “ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ SORUNU” https://www.facebook.com/genctvkibris/videos/2207846776135203/,  KIBRIS GENÇ TV, Akşam Saati Programı, 21 Şubat 2019, Canlı Yayın Konuşmacısı.

222) Özgöker, Uğur, “ULUSLARARASI GÜNCEL SORUNLAR”, https://www.ugurozgoker.com/kibris-amerikan-universitesi-rektoru-prof-dr-ugur-ozgoker-kibris-genc-tv-de-uluslararasi-guncel-sorunlari-degerlendirdi/, https://www.facebook.com/genctvkibris/videos/593638654381699/, KIBRIS GENÇ TV, Gündem Özel Programı, 20 Mart 2019, Canlı Yayın Konuşmacısı.

223) Özgöker, Uğur, “DENİZCİLİK VE DOĞU AKDENİZ’ DE DENİZ GÜVENLİĞİ”, http://gold.ajanspress.com.tr/popuptv/OdyjjMuDiJRrQBhzXJsmFQ2/?v=2&s=8352&b=958628&isH=0&lang=tr,https://www.facebook.com/genctvkibris/videos/1882459105191303/UzpfSTEwMDAwMzA3NTAzOTE2MjoyMDkxNzY0MjQ3NjAyNzIzhttp://www.turkkibristicaretodasi.org/kibris-amerikan-universitesi-rektoru-prof-dr-ugur-ozgoker-kibris-genc-tv-de-denizcilik-ve-dogu-akdeniz-de-deniz-guvenligi-konularini-degerlendirdi//,  KIBRIS GENÇ TV, Akşam Saati Programı, 9 Nisan 2019, Canlı Yayın Konuşmacısı.

224) Özgöker, Uğur, ” DOĞU AKDENİZ’DEKİ GERİLİM VE BÖLGEDEKİ DOĞALGAZ-PETROL SONDAJLARI”,  https://www.ugurozgoker.com/cin-haber-ajansi-xinhua-kibris-amerikan-universitesi-rektoru-ve-turk-kuzey-kibris-turk-ticaret-odasi-baskani-prof-dr-ugur-ozgoker-le-dogu-akdenizdeki-gerilim-ve-bolgedeki-dogalgaz-petrol-so/ , Xinhua Çin Haber Ajansı Ankara Temsilciliği. 10 Mayıs 2019. Demeç.

224)  Özgöker, Uğur,  “TÜRKİYE KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ’ DE DAHA PROAKTİF DİPLOMASİ YÜRÜTMELİ”,  http://www.turkkibristicaretodasi.org/turkiye-kibris-ve-dogu-akdeniz-de-daha-proaktif-diplomasi-yurutmeli/, ANADOLU AJANSI, 12 Haziran 2019. Demeç.

225) Özgöker, Uğur, “DOĞU AKDENİZ’ DE SONDAJ GERİLİMİ”, https://www.oncevatan.com.tr/genel/dogu-akdenizde-sondaj-gerilimi-h141608.html, http://gold.ajanspress.com.tr/extp/ODg4Nzk3MDUmMSYxNjAxJjk3NzgwMA==, https://t.co/HUtnmzZUpL, ÖNCE VATAN Gazetesi, 15 Temmuz 2019, Röportaj.