2011 – 2013 Dersleri

Doç. Dr. UĞUR ÖZGÖKER (2011-13) Verilen Dersler
I. Yarıyıl (Güz)
Dersin Kodu Dersin Adı

Fakülte/Bölüm

Kredi

ECTS Öğrenci Sayısı

T

U

K

ULS 301 Uluslararası İlişkiler Kuramları İİBF / Uİ (TR)

3

0

3

89
ULS 453 Siyasi Partiler İİBF / Uİ (TR)

3

0

3

12
ULS 303 Uluslararası Güncel Sorunlar İİBF / Uİ (TR)

3

0

3

89
IRL 301 Theories of International Relations İİBF / Uİ (İNG)

3

0

3

14
IRL 303 International Current Issues İİBF / Uİ (İNG)

3

0

3

14
Toplam Kredi 15

15

0

15

 
II. Yarıyıl
Dersin Kodu Dersin Adı

Fakülte/Bölüm

Kredi

ECTS Öğrenci Sayısı

T

U

K

ULS204 Karşılaştırmalı Siyasi İdeolojiler İİBF / Uİ (TR)

3

0

3

94
ULS304 Dış Politika Analizi İİBF / Uİ (TR)

3

0

3

89
IRL304 Foreign Policy Analysis İİBF/Uİ (ING)

3

0

3

14
ULS306IRL Avrupa Birliği Hukuku/EU Law İİBF / Uİ (TR-ING)

3

0

3

89+14
Toplam Kredi 12

12

0

12