Projeler

Projelerde Yaptığı Görevler:

1) AB tarafından finanse edilen ve UNDP tarafından uygulanan “AZERBAYCAN GÜMRÜK HİZMETLERİNİN MODERNLEŞTİRİLMESİProjesinde Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret Uzmanı, 2006.

2) İSO – İKV ve Kadir Has Üniversitesi ile Macaristan ve Polonya Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’ nin katılımlarıyla hazırlanıp AB Komisyonunca finanse edilen AB Bilgi Köprüleri Programı kapsamında “İSO – AB OKULU”  Projesi Yerel Koordinatörü, 2007.

3) Dünya Genç Liderler ve Müteşebbisler Federasyonu JCI İstanbul Şubesi tarafından      düzenlenen; “GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI DİYALOG” temalı NNYCR İstanbul Crossroads 2007 Kısa Film Yarışması ve Festivalinin Proje Danışmanı, 2007.

4) Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Desteklenmesi 03-Üniversiteler Hibe Programı 1. CFCU/TR0604.01703 Teklif Çağrısına “DEVELOPING TRAINING PROGRAMMES FOR EU EXPERTS ON ECONOMICS AND LAW” Başlıklı Proje önerisini Bruges Avrupa Koleji’nin Partnerliğinde Kadir Has Üniversitesi ABAUM Müdürü olarak hazırlayıp Ağustos 2007’de sundum. Proje Hazırlayıcısı ve Yürütücüsü. (Başvuru Ref. No: CSD-03-20), 2008’ de Kısa listeye kaldı ancak nihai listeye dahil olmadı.

5) “FENER, BALAT, CİBALİ ve AYVANSARAY Bölgesinin Tanıtımı, Bölgenin İnanç ve Kültür Turizmine Kazandırılması”,  KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ BAP ( Bilimsel Araştırma Projesi ), Proje Yürütücüsü, 2009.

6)10 BEYOĞLU – BEYOĞLU HİKAYELERİ”, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Projesi, Proje Danışmanı, 2009.

7)SARAYIN GİZEMİ: HAREM”, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Projesi, Proje Hazırlayıcısı ve Danışmanı, 2009.

8) “KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE ve ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Kurulması” Projesi Hazırlayıcısı ve Danışmanı, Dr. Rıfat Barokas’la birlikte, 2009.

9) “KADİR HAS MESLEKİ ve YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ KurulmasıProjesi Hazırlayıcısı ve Danışmanı, Dr. Rıfat Barokas’la birlikte, (2009).

10) “FENER-BALAT SEMTLERİNDE SOSYAL, İKTİSADİ ve KÜLTÜREL VARLIKLARIN KORUNMASINA MALİ DESTEK Projesi Hazırlayıcısı ve Danışmanı. Dr. Mehmet Alper’le birlikte, 2009.

11 ) ÇOCUK GÖZÜYLE İSTANBUL  İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Projesi, Proje Hazırlayıcısı ve Danışmanı, 2009.

12)CROSS-CULTURAL MANAGEMENT”, EU Euro-Med – AB Erasmus Projesi; 4-17 Temmuz 2010 tarihlerinde Heraklion – Girit’te, 2011 de İtalya’ da, 2012 de İspanya’da 12 AB ülkesinden 16 Üniversite ve Türkiye’den Kadir Has Üniversitesi’nin katılımıyla düzenlenen Intensive Programme’ ın Yerel Proje Danışmanı ve Eğitimcisi, 2010. Tuğba Kalafatoğlu ile birlikte.

13) “SAME PLACE, DIFFERENT LIVES”, The European Commission-DG Enlargement, EuropeAid/129897/C/ACT/MULTI, Civil Society Facility – Regional Programmes “Support to Partnership Actions to Minorities/Vulnerable Groups Organisations”, Proje Hazırlayıcısı ve Yürütücüsü, 2010.

14)PAYDAŞLAR AÇISINDAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ALGISI”, Anket Çalışması, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ( İGMD ) ve İstanbul Arel Üniversitesi İ.İ.B.F. ortak projesi. Proje Yürütücüsü, 2012.

15) “Reflecting the Cultural and Religious Rights of Minorities (Residing in the District of Yeşilköy in İstanbul) in Daily Life and Raising their (Self-) Awareness, Civil Society Dialogue Between EU And Turkey –III, Political Criteria Grant Scheme (CSD-III/PC), Reference: CFCU/TR2010/0135.01-01, EuropeAid/134549/M/ACT/TR. Proje Hazırlayıcısı ve Koordinatörü, 2013.