Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğin temelinde yatan deniz yetki alanı tartışmasında temel faktörlerden biri Kıbrıs adasının statü ve politikalarının tartışmalı halde olmasıdır. GKRY’nin yaptığı uluslararası anlaşmalar ile deniz alanındaki iddia ettiği haklar, Türkiye ve KKTC’nin reddettiği bir durumu ortaya çıkarmıştır. GKRY’nin EastMed gibi bölgeden çıkan enerjiyi Avrupa’ya aktarma noktasındaki isteği, bölgedeki yeni ittifaklar içinde yer alması ve son olarak ABD’nin GKRY’ne uyguladığı ambargoyu kaldırması adada ve bölgede güven sarsan gelişmeler olarak görülmektedir. KKTC’nin varlığı, egemenliği ve savunması Doğu Akdeniz’de çok taraflı hale gelen tartışma içinde yer almaktadır.

11 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 11 aday yarışmaktadır. Kuruluşundan bugüne en yüksek sayıdaki adayın var olduğu seçimler, sonucun stratejik önemini göstermektedir. GKRY ile müzakerelerin durumu, KKTC üzerindeki ambargo ve ekonomik baskıların Kıbrıs Türk halkına etkileri, Türkiye ve Türkiye’nin dış politikasına uyum, İngiltere, Fransa, ABD gibi üçüncü taraflar ile ilişkiler, Doğu Akdeniz enerji arama yetkilendirmesi ve bölge ülkeleri ile karşılıklı durum gibi birçok iç ve dış politik gündemi takip etmesi gerekecek olan yeni Cumhurbaşkanı ve uygulamaları seçimin akabinde çok taraflı şekilde takip edilmeye başlanacaktır.

KKTC yönetimi kısa vadeli politikalarında dahi adanın ve Doğu Akdeniz tartışmasının geleceğini şekillendirebilir. Bu sebeple KKTC 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemi ve etkileri, aşağıdaki konuları da içeren online panelde 28 Eylül 2020 Pazartesi günü DİPAM Başkanı Tolga SAKMAN moderatörlüğünde, İstanbul Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Uğur ÖZGÖKER, Doğu Akdeniz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ahmet SÖZEN ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi KKTC Akademik Birimi Öğretim Üyesi Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ ile tartışılacaktır.

  • KKTC seçim dönemi ve adaylar
  • KKTC’nin iç politika sorunları
  • KKTC-GKRY müzakerelerine bakış ve yönlendirme
  • Deniz yetki alanı faaliyet belgesi verme politikası
  • Bölge ittifaklarına bakış
  • Türkiye ile ilişkiler
  • Uluslararası temsiliyet ve diyalog
  • Çözüme için politika geliştirme kapasitesi

Etkinliği DİPAM YouTube Kanalı‘ndan canlı izleyebilir, soru ve yorumlarını iletebilirsiniz.