balat-kapak-21Historical Peninsula of Istanbul – Fener – Balat

Assoc. Prof. Dr. C. Uğur ÖZGÖKER – Dr. Rıfat BAROKAS
Prof. Dr. Füsun İstanbullu DİNÇER – Assoc. Prof. Dr. Safiye Kırlar BAROKAS

AREL Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve ERASMUS Koordinatörü Doç. Dr.Uğur ÖZGÖKER’ in Akdeniz Bölgesinde Medeniyetler İttifakı’ nı inceleyen,

“ALLIANCE OF CIVILIZATIONS IN THE MEDİTERRANEAN REGION

Historical Peninsula of İstanbul Fener-Balat, Culture-Faith and Religion Based Tourism” adlı İngilizce kitabı yayınlandı.

Samuel HUNTİNGTON’un MEDENİYETLER ÇATIŞMASI tezini çürüten ve yerine BM bünyesinde oluşturulan ve Eş-Başkanlıklarını Akdeniz’ in endoğusundaki Türkiye Başbakanı Recep Tayyip ERDOĞAN ile Akdeniz’ in en batısında İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez ZAPATERO’ nun yaptıkları MEDENİYETLER İTTİFAKI adlı dünya barışı projesinin teorik alt yapısını açıklayan kitabın ekinde 3 tek tanrılı dinin en önemli dini tarihikültürel mekanlarının yan yana bulunduğu ve değişik inançlara sahip insanların ibadetlerini serbestçe yaptıkları ve inançlarını serbestçe yaşadıkları Cibali-Fener-Balat-Ayvansaray bölgesindeki sinangoglar,4 ayrı Patrikhane’ye bağlı kiliseler,İstanbul’un en eski camileri, türbeleri
ve değişik milletlere ait okulların anlatıldığı 90 dakikalık Türkçe bir CD’de beraber verilmekte.

Haberin Linki: http://www.tourismlifeinturkey.com/newsdetail/4687-HiSTORiCALPENiNSULAOFiSTANBUL-FENER-BALATGuNDOgANYAYiNLARiNiNYENiKiTABi.html